Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальний рік: 2021/2022

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень
Навчальний рік: 2020/2021

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Спеціальність: 052 Політологія
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) рівень


Спеціальність: 051 Економіка
Спеціальність: 081 Право
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 184 ГірництвоНавчальний рік: 2019/2020

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування© 2006-2021 Інформація про сайт