Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальний рік: 2020/2021

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) рівень
Навчальний рік: 2019/2020

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування© 2006-2020 Інформація про сайт