Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальний рік: 2023/2024

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Спеціальність: 032 Історія та археологія
Спеціальність: 091 Біологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціальність: 052 Політологія
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Спеціальність: 242 Туризм
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) рівень
Навчальний рік: 2022/2023

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Спеціальність: 034 Культурологія
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 075 Маркетинг
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) рівень


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Спеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняНавчальний рік: 2021/2022

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Спеціальність: 032 Історія та археологія
Спеціальність: 033 Філософія
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціальність: 081 Право
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 242 Туризм
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Спеціальність: 075 Маркетинг
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) рівень
Навчальний рік: 2020/2021

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Спеціальність: 052 Політологія
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) рівень


Спеціальність: 051 Економіка
Спеціальність: 081 Право
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 184 ГірництвоНавчальний рік: 2019/2020

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт