Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


      


Новини Відділу


Нормативні документи

Положення про Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


Рішення Вченої ради університету


Положення про систему забезпечення якості освіти в університеті
Кодекс академічної доброчесності


Результати соціологічного дослідження за темою "Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти"


Результати соціологічного дослідження за темою "Дотримання принципів академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками"
Політика забезпечення якості вищої освіти
Положення про систему запобігання та виявлення плагіату


Про формування доказової бази щодо проведення політики якості освітиРезультати соціологічних досліджень

Результати соціологічних досліджень стосовно студентів


Результати соціологічних досліджень стосовно аспірантів


Результати соціологічних досліджень стосовно науково-педагогічних працівників


Результати соціологічного дослідження за темою "Думка науково-педагогічних працівників щодо якості організації освітньої діяльності в університеті"


Результати соціологічного дослідження за темою "Думка студентів щодо якості організації освітньої діяльності в університеті"


Результати соціологічного дослідження за темою "Думка аспірантів щодо якості організації освітньої діяльності в університеті"


Результати соціологічного дослідження за темою "Думка студентів і аспірантів щодо дистанційної форми навчання"


Результати соціологічного дослідження за темою "Думка учасників освітнього процесу щодо якості при поєднаній формі навчання"


Результати соціологічного дослідження за темою "Думка науково-педагогічних працівників щодо дистанційної форми навчання"


Результати соціологічного дослідження за темою "Відчуття щасливості у науково-педагогічних працівників НТУ "Дніпровська політехніка"


Результати соціологічного дослідження за темою "Відчуття щасливості у студентів НТУ "Дніпровська політехніка"


Результати соціологічного дослідження за темою "Підвищення педагогічної майстерності при роботі в режимі он-лайн конференції"© 2006-2021 Інформація про сайт