Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНИЙ   ВІДДІЛКерівник  навчального відділуСалова Віра Олександрівна

тел. (056) 746-21-99, e-mail - Salova.V.O@nmu.one

пр. Дмитра Яворницького, 19, кімн. 1/82.Навчальний відділ є основним структурним підрозділом закладу вищої освіти Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (далі – Університет), який організовує управління навчальною діяльністю, забезпечує реалізацію завдань загальнодержавного реформування системи вищої освіти та концепції освітньої діяльності Університету.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, іншими нормативно-правовими актами, традиціями світової та вітчизняної освіти та дотримується рекомендацій і стандартів, визначених документами Болонського процесу.

У межах своїх повноважень навчальний відділ організовує виконання нормативних документів і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Навчальний відділ узагальнює практику застосування нормативних документів Університету з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з їх удосконалення та в установленому порядку виносить їх на розгляд ректорату та Вченої ради.

Навчальний відділ підпорядкований безпосередньо першому проректору.
ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

  • оперативне керування навчальним процесом;
  • звітність та статистичні дослідження;
  • організація та контроль практичної підготовки;
  • організаційний та методичний супровід видачі студентських квитків та документів про здобуття вищої освіту;
  • розподіл штатних посад НПП за кафедрами;
  • диспетчеризація навчального процесу;
  • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • діловодство з питань навчальної діяльності;
  • формування та організація роботи екзаменаційних комісій.


Режим работи:

Понеділок – четвер  з 8.00 до 16.45, п’ятниця – з 8.00 до 15.00

Прийом з навчальних питань – з 10.00 до 12.00 та з 14.30 до 16.45

Субота, неділя – вихідні


Контакти:

Навчальний відділ – тел. (056) 746-21-99, корп.1. кімн. 1/81, 1/82

Cектор практики та організації видачі студентських квитків – (056) 373-07-26, кімн.1/126

Cектор підготовки та видачі документів про вищу освіту – (056) 373-07-26, кімн. 1/126


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт