Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (ОБГОВОРЕННЯ)


Назва освітньої програми: «Політологія (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр політології

Відповідальна особа: Первий Геннадій Леонідович

Адреса для листування: Pervyi.h.l@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Облік і аудит (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування

Відповідальна особа: Пашкевич Марина Сергіївна

Адреса для листування: Pashkevych.m.s@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Облік і аудит (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування

Відповідальна особа: Усатенко Ольга Вікторівна

Адреса для листування: Usatenko.ol.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Менеджмент (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр менеджменту

Відповідальна особа: Бойченко Микола Вікторович

Адреса для листування: Bojchenko.m.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр менеджменту

Відповідальна особа: Бардась Артем Володимирович

Адреса для листування: Bardas.a.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Менеджмент організацій і логістика (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр менеджменту

Відповідальна особа: Іванова Марина Іллівна

Адреса для листування: Ivanova.m.i@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Управління проєктами (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр менеджменту

Відповідальна особа: Чорнобаєв Владислав Володимирович

Адреса для листування: Chornobaiev.v.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Адміністративний менеджмент (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр менеджменту

Відповідальна особа: Касьяненко Лілія Володимирівна

Адреса для листування: Kasianenko.l.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Відповідальна особа: Шаповал Вадим Анатолійович

Адреса для листування: Shapoval.v.a@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Відповідальна особа: Вагонова Олександра Григорівна

Адреса для листування: Voh@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Право (ОП затверджена)»

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з права

Відповідальна особа: Легеза Юлія Олександрівна

Адреса для листування: Leheza.yu.o@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Право (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з права

Відповідальна особа: Легеза Юлія Олександрівна

Адреса для листування: Leheza.yu.o@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Геологія (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з наук про Землю

Відповідальна особа: Приходченко Василь Федорович

Адреса для листування: Prykhodchenko.v.f@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Гідрогеологія (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з наук про Землю

Відповідальна особа: Рудаков Дмитро Вікторович

Адреса для листування: Rudakov.d.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Геологія (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з наук про Землю

Відповідальна особа: Рузіна Марина Вікторівна

Адреса для листування: Ruzyna.m.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Геофізика (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з наук про Землю

Відповідальна особа: Довбніч Михайло Михайлович

Адреса для листування: Dovbnich.m.m@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Комп'ютерна інженерія (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з комп'ютерної інженерії

Відповідальна особа: Сергєєва Катерина Леонідівна

Адреса для листування: Sergieieva.k.l@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Комп'ютерна інженерія (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з комп'ютерної інженерії

Відповідальна особа: Цвіркун Леонід Іванович

Адреса для листування: Tsvirkun.l.i@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Кібербезпека (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки

Відповідальна особа: Герасіна Олександра Володимирівна

Адреса для листування: herasina.o.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Кібербезпека (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з кібербезпеки

Відповідальна особа: Корнієнко Валерій Іванович

Адреса для листування: korniienko.v.i@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Інформаційні системи та технології (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій

Відповідальна особа: Гаркуша Ігор Миколайович

Адреса для листування: Garkusha.i.m@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Інформаційні системи та технології (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з інформаційних систем та технологій

Відповідальна особа: Гнатушенко Володимир Володимирович

Адреса для листування: Hnatushenko.v.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Ремонт і обслуговування промислового обладнання (ОП затверджена)»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з матеріалознавства

Відповідальна особа: Проців Володимир Васильович

Адреса для листування: Protsiv.v.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2
Назва освітньої програми: «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з матеріалознавства

Відповідальна особа: Ротт Наталія Олександрівна

Адреса для листування: Rott.n.o@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Ремонт і обслуговування промислового обладнання (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з матеріалознавства

Відповідальна особа: Проців Володимир Васильович

Адреса для листування: Protsiv.v.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з галузевого машинобудування

Відповідальна особа: Полушина Марина Віталіївна

Адреса для листування: Polushyna.m.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2
Назва освітньої програми: «Гірничі машини та комплекси (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з галузевого машинобудування

Відповідальна особа: Заболотний Костянтин Сергійович

Адреса для листування: Zabolotnyi.k.s@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Відповідальна особа: Іванов Олексій Борисович

Адреса для листування: Ivanov.o.b@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Відповідальна особа: Папаїка Юрій Анатолійович

Адреса для листування: Papaika.yu.a@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2
Назва освітньої програми: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Відповідальна особа: Казачковський Микола Миколайович

Адреса для листування: Kazachkovskyi.m.m@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Відповідальна особа: Соснін Костянтин Володимирович

Адреса для листування: Sosnin.k.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Відповідальна особа: Бубліков Андрій Вікторович

Адреса для листування: Bublikov.a.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаціно-вимірювальна техніка

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Відповідальна особа: Глухова Наталія Вікторівна

Адреса для листування: Hlukhova.n.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаціно-вимірювальні технології

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

Відповідальна особа: Заславський Олександр Михайлович

Адреса для листування: Zaslavskyi.o.m@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Телекомунікації та радіотехніка (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки

Відповідальна особа: Сафаров Олександр Олександрович

Адреса для листування: safarov.o.o@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Телекомунікації та радіотехніка (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з телекомунікацій та радіотехніки

Відповідальна особа: Гусєв Олександр Юрійович

Адреса для листування: husiev.o.yu@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Гірництво (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 184 Гірництво

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з гірництва

Відповідальна особа: Бондаренко Володимир Ілліч

Адреса для листування: Bondarenko.v.i@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 184 Гірництво

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з гірництва

Відповідальна особа: Власов Сергій Федорович

Адреса для листування: Vlasov.s.f@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Інжиніринг гірництва (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 184 Гірництво

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з гірництва

Відповідальна особа: Ковалевська Ірина Анатоліїівна

Адреса для листування: Kovalevska.i.a@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Будівництво та цивільна інженерія (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Відповідальна особа: Жабчик Катерина Сергіївна

Адреса для листування: Prychyna.k.s@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Геодезія та землеустрій (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з геодезії та землеустрою

Відповідальна особа: Янкін Олександр Євгенович

Адреса для листування: Yankin.o.ye@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Геодезія та землеустрій (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою

Відповідальна особа: Рябчій Владислав Валерійовичч

Адреса для листування: Riabchii.v.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Цивільна безпека (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 26 Цивільна безпека

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з цивільної безпеки

Відповідальна особа: Яворська Олена Олександрівна

Адреса для листування: Yavorska.o.o@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Цивільна безпека (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 26 Цивільна безпека

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з цивільної безпеки

Відповідальна особа: Чеберячко Сергій Іванович

Адреса для листування: cheberiachko.s.i@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Відповідальна особа: Новицький Олексій Володимирович

Адреса для листування: Novytskyi.o.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Відповідальна особа: Таран Ігор Олександрович

Адреса для листування: Taran.i.o@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Публічне управління та адміністрування (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр публічного управління та адміністрування

Відповідальна особа: Болдуєв Михайло Валентимнович

Адреса для листування: bolduiev.m.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Публічне управління та адміністрування (ОП затверджена)»

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр публічного управління та адміністрування

Відповідальна особа: Болдуєв Михайло Валентинович

Адреса для листування: Bolduiev.m.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Публічне управління та адміністрування (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування

Відповідальна особа: Ісіков Сергій Миколайович

Адреса для листування: Isikov.s.m@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Міжнародні економічні відносини (Обговорення проєкту ОП завершено)»

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр міжнародних економічних відносин

Відповідальна особа: Гузенко Ірина Юріївна

Адреса для листування: Huzenko.i.yu@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1


© 2006-2021 Інформація про сайт