Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (ОБГОВОРЕННЯ)


Назва освітньої програми: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр філології за спеціалізацією "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська"

Відповідальна особа: Введенська Тетяна Юріївна

Адреса для листування: Vvedenska.t.yu@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Економіка»

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з економіки

Відповідальна особа: Пилипенко Юрій Іванович

Адреса для листування: Pylypenko.yu.i@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 2

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2
Назва освітньої програми: «Облік і аудит»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Другий

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування

Відповідальна особа: Усатенко Ольга Вікторівна

Адреса для листування: Usatenko.o.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Право»

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з права

Відповідальна особа: Легеза Юлія Олександрівна

Адреса для листування: Leheza.yu.o@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Інформаційні системи та технології»

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти: Другий

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з інформаційних систем та технологій

Відповідальна особа: Гнатушенко Володимир Володимирович

Адреса для листування: Hnatushenko.v.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Прикладна механіка»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з прикладної механіки

Відповідальна особа: Сдвижкова Олена Олександрівна

Адреса для листування: Sdvyzhkova.o.o@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2

Файл проєкту навчального плану: Завантажити файл проєкту
Назва освітньої програми: «Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з прикладної механіки

Відповідальна особа: Пацера Сергій Тихонович

Адреса для листування: Patsera.s.t@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Ремонт і обслуговування промислового обладнання»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з матеріалознавства

Відповідальна особа: Проців Володимир Васильович

Адреса для листування: Protsiv.v.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Матеріалознавство»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з матеріалознавства

Відповідальна особа: Проців Володимир Васильович

Адреса для листування: Protsiv.v.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2

Файл проєкту навчального плану: Завантажити файл проєкту
Назва освітньої програми: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Відповідальна особа: Ткачов Віктор Васильович

Адреса для листування: Tkachev@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2
Назва освітньої програми: «Гірництво»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 184 Гірництво

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Ступінь: Доктор філософії

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з гірництва

Відповідальна особа: Кузьменко Олександр Михайлович

Адреса для листування: Kuzmenko.o.m@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2
Назва освітньої програми: «Нафтогазова інженерія та технології»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Рівень вищої освіти: Перший

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з нафтогазової інженерії та технологій

Відповідальна особа: Коровяка Євгеній Анатолійович

Адреса для листування: Koroviaka.Ye.A@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 2

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2


© 2006-2020 Інформація про сайт