Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ - 2021


Спеціальність Назва освітньої програми та проєкт для завантаження Гарант освітньої програми та електронна адреса для надання пропозицій Відгуки на проєкт освітньої програми Кінцевий термін надання пропозицій Статус ОП
Перший (бакалаврський) рівень
032 Історія та археологіяСоціальна антропологія
проєкт ОП 2021
Василенко Віталій Олександрович
Vasylenko.Vi.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021ОП Затверджена 
033 Філософія Філософія
проєкт ОП 2021
Тарасова Наталія Юріївна
Tarasova.N.Yu@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
034 КультурологіяКультурологія
проєкт ОП 2021
Годенко-Наконечна Олена Петрівна Hodenko-Nakonechna.O.P@nmu.oneвідгуки01.03.2021ОП затверджена 
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
проєкт ОП 2021
Савіна Юлія Олександрівна
Savina.Yu.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
035 Філологія Українська мова та література
проєкт ОП 2021
Ігнатьєва Світлана Євгенівна
Ihnatieva.S.Ye@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
052 Політологія Політологія
проєкт ОП 2021
Первий Геннадій Леонідович
Pervyi.H.L@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
проєкт ОП 2021
Пашкевич Марина Сергіївна
Pashkevych.M.S@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2021
Соляник Людмила Григорівна Solianyk.L.H@nmu.one
відгуки
01.03.2021 ОП затверджена 
073 Менеджмент Менеджмент
проєкт ОП 2021
Бойченко Микола Вікторович
Boichenko.M.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2021
Шаповал Вадим Анатолійович
Shapoval.V.A@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
081 ПравоПраво
проєкт ОП 2021 
Пушкіна Олена Вікторівна
Pushkina.O.V@nmu.one  
відгуки01.03.2021ОП затверджена
101 ЕкологіяЕкологія
проєкт ОП 2021
Кулікова Дар'я Володимирівна
Kulikova.D.V@nmu.one 
відгуки01.03.2021 ОП затверджена 
103 Науки про Землю Геологія
проєкт ОП 2021
Приходченко Василь Федорович
Prykhodchenko.V.F@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2021
Сергєєва Катерина Леонідівна
Sergieieva.K.L@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
125 Кібербезпека Кібербезпека
проєкт ОП 2021
Герасіна Олександра Володимирівна
Herasina.O.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
проєкт ОП 2021
Гаркуша Ігор Миколайович
Garkusha.I.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
132 Матеріалознавство Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів
проєкт ОП 2021
Ротт Наталія Олександрівна
Rott.N.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерний інжиніринг у машинобудування
проєкт ОП 2021
Полушина Марина Віталіївна
Polushyna.M.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2021
Казачковський Микола Миколайович
Kazachkovskyi.M.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2021
Соснін Костянтин Володимирович Sosnin.K.V@nmu.one відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
проєкт ОП 2021
Заславський Олександр Михайлович
Zaslavskyi.O.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія
проєкт ОП 2021
Коверя Андрій Сергійович
Koverya.A.S@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2021
Сафаров Олександр Олександрович
Safarov.O.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
184 Гірництво Гірництво
проєкт ОП 2021
Бондаренко Володимир Ілліч
Bondarenko.V.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2021
Жабчик Катерина Сергіївна
Prychyna.K.S@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
проєкт ОП 2021
Янкін Олександр Євгенович
Yankin.O.Ye@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
242 Туризм Туризм
Проєкт ОП 2021
Шаповал Валентина Михайлівна
Shapoval.V.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
проєкт ОП 2021
Яворська Олена Олександрівна
Yavorska.O.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2021
Новицький Олексій Володимирович
Novytskyi.O.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2021
Болдуєв Михайло Валентинович
Bolduiev.M.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
проєкт ОП 2021
Пєрфільєва Анастасія олександрівна
Perfilieva.A.O@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена 
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
проєкт ОП 2021
Гузенко Ірина Юріївна
Huzenko.I.Yu@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
Другий (магістерський) рівень
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
проєкт ОП 2021
Усатенко Ольга Вікторівна
Usatenko.Ol.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
проєкт ОП 2021
Бардась Артем Володимирович
Bardas.A.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
073 Менеджмент Менеджмент організацій і логістика
проєкт ОП 2021
Іванова Марина Іллівна
Ivanova.M.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
073 Менеджмент Управління проєктами
проєкт ОП 2021
Чорнобаєв Владислав Володимирович
Chornobaiev.V.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
073 Менеджмент Адміністративний менеджмент
проєкт ОП 2021
Касьяненко Лілія Володимирівна
Kasianenko.I.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
075 Маркетинг Маркетинг
проєкт ОП 2021
Касян Сергій Якович
Kasian.S.Ya@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2021
Вагонова Олександра Григорівна
Voh@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
101 Екологія Екологія
проєкт ОП 2021
Кулікова Дар'я Володимирівна
Kulikova.D.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
103 Науки про Землю Геологія, гідрогеологія, геофізика
проєкт ОП 2021
Рузіна Марина Вікторівна
Ruzyna.M.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
проєкт ОП 2021
Іванченко Олег Васильович
Ivanchenko.O.V@nmu.one 
відгуки01.03.2021ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2021
Цвіркун Леонід Іванович
Tsvirkun.L.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
125 Кібербезпека Кібербезпека
проєкт ОПП 2021
Корнієнко Валерій Іванович
Korniienko.V.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
проєкт ОПП 2021
Гнатушенко Володимир Володимирович
Hnatushenko.V.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
133 Галузеве машинобудування Гірничі машини та комплекси
проєкт ОП 2021
Заболотний Костянтин Сергійович
Zabolotnyi.K.S@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2021
Іванов Олексій Борисович
Ivanov.O.B@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2021
Бубліков Андрій Вікторович
Bublikov.A.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
проєкт ОП 2021
Глухова Наталія Вікторівна
Hlukhova.N.V@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2021
Гусєв Олександр Юрійович
Husiev.O.Yu@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
184 Гірництво Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів
проєкт ОП 2021
Власов Сергій Федорович
Vlasov.S.F@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
184 Гірництво Інжиніринг гірництва
проєкт ОП 2021
Ковалевська Ірина Анатоліївна
Kovalevska.I.A@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2021
Нечитайло Олександр Євгенович
Nechytailo.O.Y@nmu.one 
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
Проєкт ОП 2021
Рябчій Владислав Валерійович Riabchii.V.V@nmu.one відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
Проєкт ОП 2021
Чеберячко Сергій Іванович
Cheberiachko.S.I@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Проєкт ОП 2021
Таран Ігор Олександрович
Taran.I.O@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
Проєкт ОП 2021
Ісіков Сергій Миколайович
Isikov.S.M@nmu.one
відгуки 01.03.2021 ОП затверджена
Третій (освітньо-науковий) рівень
033 Філософія Філософія
Проєкт ОП 2021
Шабанова Юлія Олександрівна
Shabanova.Yu.O@nmu.one
відгуки 31.01.2021 ОП затверджена
081 Право Право
Проєкт ОП 2021
Легеза Юлія Олександрівна
Leheza.Yu.O@nmu.one
відгуки 31.01.2021 ОП затверджена
122 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки
Проєкт ОП 2021
Мороз Борис Іванович
Moroz.B.I@nmu.one
відгуки31.01.2021ОП затверджена 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Проєкт ОП 2021
Папаїка Юрій Анатолійович
Papaika.Yu.A@nmu.one
відгук 31.01.2021 ОП затверджена

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ - 2022


Спеціальність Назва освітньої програми та проєкт
для завантаження
Гарант освітньої програми та електронна адреса для надання пропозицій Відгуки на проєкт освітньої програми Кінцевий термін надання пропозицій Статус ОП
Перший (бакалаврський) рівень
015 Професійна освітаПрофесійна освіта
(Нафтогазова справа)
проєкт ОП 2022
Калюжна Таїсія Миколаївна
Kaluzhna@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
032 Історія та археологіяСоціальна антропологія
проєкт ОП 2022
Василенко Віталій
Олександрович
Vasylenko.Vi.O@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
033 ФілософіяФілософія
проєкт ОП 2022
Тарасова Наталія Юріївна
Tarasova.N.U@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
034 КультурологіяКультурологія
проєкт ОП 2022
Годенко-Наконечна Олена Петрівна Hodenko-Nakonechna.O.P@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
проєкт ОП 2022
Савіна Юлія Олександрівна
Savina.Yu.O@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
035 ФілологіяУкраїнська мова та література
проєкт ОП 2022
Ігнатьєва Світлана Євгенівна
Ihnatieva.S.Ye@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
051 ЕкономікаЕкономіка
проєкт ОП 2022
Чуріканова Олена Юріївна
Churikanova.O.Yu@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
052 ПолітологіяПолітологія
проєкт ОП 2022
Первий Геннадій Леоніович
Pervyi.H.L@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2022
Пашкевич Марина Сергіївна
Pashkevych.M.S@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2022
Соляник Людмила Григорівна
solianyk.l.h@nmu.one 
відгуки15.02.22 ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент
проєкт ОП 2022
Баранець Ганна Валеріївна
Baranets.G.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
075 МаркетингМаркетинг
проєкт ОП 2022
Шинкаренко Наталія
Валентинівна
Shynkarenko.N.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
081 ПравоПраво
проєкт ОП 2022
Пушкіна Олена Вікторівна
Pushkina.O.V@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
091 БіологіяБіологія
проєкт ОП 2022
Клімкіна Ірина Іванівна
Klimkina.I.I@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена
101 Екологія Екологія
проєкт ОП 2022
Матухно Олена Вікторівна
Matukhno.O.V@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеологія
проєкт ОП 2022
Приходченко Василь
Федорович
Prykhodchenko.V.F@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення
проєкт ОП 2022
Приходченко Сергій
Дмитрович
Prykhodchenko.S.D@nmu.one 
відгуки
15/02/22ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженеріяКомп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2022
Сергєєва Катерина Леонідівна
Sergieieva.K.L@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
131 Прикладна механікаКомп'ютерні технології машинобудівного виробництва
проєкт ОП 2022
Богданов Олександр
Олександрович
Bohdanov.o.o@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
132 МатеріалознавствоПромислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів
проєкт ОП 2022
Ротт Наталія Олександрівна
Rott.N.O@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
132 МатеріалознавствоМатеріали для експлуатації механічного обладнання
проєкт ОП 2022
Григоренко Володимир
Устинович
Hryhorenko.V.U@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
132 Матеріалознавство
Біотехнічне та медичне матеріалознавство
проєкт ОП 2022
Колосов Дмитро Леонідович
Kolosov.D.L@nmu.one
відгуки
15.02.22
ОП затверджена
133 Галузеве машинобудуванняКомп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні
проєкт ОП 2022
Полушина Марина Віталіївна
Polushyna.M.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2022
Казачковський Микола
Миколайович
Kazachkovskyi.M.M@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2022 
Соснін Костянтин
Володимирович
Sosnin.K.V@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
проєкт ОП 2022
Заславський Олександр Михайлович
Zaslavskyi.O.M@nmu.one 

відгуки15.02.22ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технології
проєкт ОП 2022
Хоменко Володимир Львович
Homenko.V.L@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2022
Жабчик Катерина Сергіївна
Prychyna.K.S@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
242 ТуризмТуризм
проєкт ОП 2022
Бондаренко Людмила
Анатоліївна
Bondarenko.L.A@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
263 Цивільна безпекаЦивільна безпека
проєкт ОП 2022
Яворська Олена
Олександрівна
Yavorska.O.O@nmu.one
відгуки15.02.22 ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2022
Весела Марія Анатоліївна
Vesela.M.A@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
проєкт ОП 2022
Пєрфільєва Анастасія олександрівна
Perfilieva.A.O@nmu.one
відгуки 15.02.22ОП затверджена
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
проєкт ОП 2022
Гузенко Ірина Юріївна
Huzenko.I.Yu@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена

Другий (магістерський) рівень

051 ЕкономікаЕкономічна кібернетика
проєкт ОП 2022
Антонюк Оксана Петрівна
Antoniuk.O.P@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2022
Усатенко Ольга Вікторівна
Usatenko.O.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
проєкт ОП 2022
Єрмошкіна Олена
Вячеславівна
Ermoshkina.O.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
073 Менеджмент Адміністративний менеджмент
проєкт ОП 2022
Касьяненко Лілія
Володимирівна
Kasianenko.L.V@nmu.one
відгуки15.02.22 ОП затверджена 
073 МенеджментУправління проєктами
проєкт ОП 2022
Романюк Наталія
Миколаївна
Romaniuk.N.M@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
075 МаркетингМаркетинг
проєкт ОП 2022
Касян Сергій Якович
Kasian.S.Ya@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2022
Вагонова Олександра
Григорівна
VOH@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
081 ПравоПраво
проєкт ОП 2022
Хряпінський Петро
Васильович
Khriapinskyi.P.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеологія, гідрогеологія, геофізика
проєкт ОП 2022
Рузіна Марина
Вікторівна
Ruzina.M.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія прорамного забезпечення
проєкт ОП 2022
Удовик Ірина Михайлівна
Udovyk.I.M@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 
проєкт ОП 2022
Цвіркун Леонід Іванович
Tsvirkun.L.I@nmu.one
відгуки15.02.22 ОП затверджена 
125 Кібербезпека
Кібербезпека
проєкт ОП 2022
Корнієнко Валерій Іванович
Korniienko.V.I@nmu.one
відгуки
15.02.22 
ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технологіїІнформацінйі системи та технології
проєкт ОПП 2022
Гаркуша Ігор Миколайович
Garkusha.I.M@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена 
131 Прикладна механіка
Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва
проєкт ОНП 2022
Пацера Сергій Тихонович
Patsera.S.T@nmu.one
відгуки 15.02.22ОП затверджена
132 МатеріалознавствоПромислова естетика і сертифікація виробничого обладнання
проєкт ОП 2022
Зіборов Кирило Альбертович
Ziborov.K.A@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2022
Іванов Олексій Борисович
Ivanov.O.B@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена 
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2022 
Бубліков Андрій Вікторович
Bublikov.A.V@nmu.one 
відгуки15.02.22ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
проєкт ОП 2022
Глухова Наталія Вікторівна
Hlukhova.N.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОП 2022
Кулікова Дар'я Володимирівна
Kulikova.D.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технологіїНафтогазова інженерія та технології
проєкт ОП 2022
Коровяка Євгеній Анатолійович
Koroviaka.Ye.A@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2022
Нечитайло Олександр Євгенович 
Nechytailo.O.Y@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
проєкт ОП 2022
Чеберячко Сергій Іванович
Cheberiachko.S.I@nmu.one 

відгуки 15.02.22ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2022
Літвінова Яна Володимирівна Litvinova.Ya.V@nmu.one відгуки15.02.22ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2022
Маматова Тетяна Валеріївна
Mamatova.T.V@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена

Третій (освітньо-науковий) рівень

033 ФілософіяФілософія
проєкт ОНП 2022
Шабанова Юлія Олександрівна
Shabanova.Yu.O@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена 
081 ПравоПраво
проєкт ОНП 2022
Легеза Юлія Олександрівна
leheza.yu.o@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
122 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки
проєкт ОНП 2022
Мороз Борис Іванович
Moroz.B.I@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОНП 2022 
Ковров Олександр Станіславович
Kovrov.O.S@nmu.one
відгуки15.02.22ОП затверджена
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології
Проєкт ОНП 2022
Судаков Андрій Костянтинович
Sudakov.A.K@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
Проєкт ОНП 2022
Голінько Василь Іванович
Holinko.V.I@nmu.one
відгуки 15.02.22 ОП затверджена


ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ - 2023
Спеціальність Назва освітньої програми та проєкт
для завантаження
Гарант освітньої програми та електронна адреса для надання пропозицій Відгуки на проєкт освітньої програми Кінцевий термін надання пропозицій Статус ОП
Третій (освітньо-науковий) рівень
033 ФілософіяФілософія
проєкт ОНП 2023
Шабанова Юлія Олександрівна
Shabanova.Yu.O@nmu.one
відгуки21.12.22обговорення триває
081 ПравоПраво
проєкт ОНП 2023
Легеза Юлія Олександрівна
Leheza.Yu.O@nmu.one
відгуки21.12.22обговорення триває 
103 Науки про ЗемлюНаки про Землю
проєкт ОНП 2023
Тяпкін Олег Костянтинович
Tiapkin.O.K@nmu.one 
відгуки21.12.22триває обговорення 
122 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки
проєкт ОНП 2023
Мороз Борис Іванович
Moroz.B.I@nmu.one
відгуки21.12.22обговорення триває 
124 Системний аналізСистемний аналіз
проєкт ОНП 2023
Молоканова Валентина Михайлівна Molokanova.V.M@nmu.one відгуки21.12.22обговорення триває
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
проєкт ОНП 2023
Гнатушенко Володимир Володимирович
Hnatushenko.V.V@nmu.one 
відгуки21.12.22обговорення триває 
131 Прикладна механікаПрикладана механіка
проєкт ОНП 2023
Сдвижкова Олена Олександрівна
Sdvyzhkova.O.O@nmu.one
відгуки21.12.22обговорення триває 
133 Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування
проєкт ОНП 2023
Бондаренко Андрій Олексійович Bondarenko.A.O@nmu.one 
відгуки21.12.22обговорення триває 
183 Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища
проєкт ОНП 2023
Ковров Олександр Станіславович
Kovrov.O.S@nmu.one
відгуки21.12.22обговорення триває 
185 Нафтогазова інженерія та технологіїНафтогазова інженерія та технології
проєкт ОНП 2023
Судаков Андрій Костянтинович
Sudakov.A.A@nmu.one
відгуки21.12.22 обговорення триває 
281 Публічне управління та адмініструванняПіблічне управління та адміністрування
проєкт ОНП 2023
Липовська Наталія Анатоліївна 
Lypovska.N@nmu.one 
відгуки21.12.22обговорення триває 
© 2006-2022 Інформація про сайт