Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


СпеціальністьНазва освітньої програми та проєкт для завантаженняГарант освітньої програми та електронна адреса для надання пропозиційВідгуки на проєкт освітньої програмиКінцевий термін надання пропозиційСтатус ОП
Перший (бакалаврський) рівень
033 ФілософіяФілософія
проєкт ОП 2021
Тарасова Наталія Юріївнавідгуки01.03.2021ОП затверджена
035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
проєкт ОП 2021
Савіна Юлія Олександрівна
Savina.Yu.O@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
052 ПолітологіяПолітологія
проєкт ОП 2021
Первий Геннадій Леонідович
Pervyi.H.L@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2021
Пашкевич Марина Сергіївна
Pashkevych.M.S@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент
проєкт ОП 2021
Бойченко Микола Вікторович
Boichenko.M.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2021
Шаповал Вадим Анатолійович
Shapoval.V.A@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеологія
проєкт ОП 2021
Приходченко Василь Федорович
Prykhodchenko.V.F@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженеріяКомп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2021
Сергєєва Катерина Леонідівна
Sergieieva.K.L@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
125 КібербезпекаКібербезпека
проєкт ОП 2021
Герасіна Олександра Володимирівна
Herasina.O.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
проєкт ОП 2021
Гаркуша Ігор Миколайович
Garkusha.I.M@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
132 МатеріалознавствоПромислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів
проєкт ОП 2021
Ротт Наталія Олександрівна
Rott.N.O@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
133 Галузеве машинобудуванняКомп'ютерний інжиніринг у машинобудування
проєкт ОП 2021
Полушина Марина Віталіївна
Polushyna.M.V@nmu.one
відгук 1
відгук 2
01.03.2021ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2021
Казачковський Микола Миколайович
Kazachkovskyi.M.M@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2021
Соснін Костянтин Володимирович Sosnin.K.V@nmu.oneвідгуки01.03.2021ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальні технології
проєкт ОП 2021
Заславський Олександр Михайлович
Zaslavskyi.O.M@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2021
Сафаров Олександр Олександрович
Safarov.O.O@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
184 ГірництвоГірництво
проєкт ОП 2021
Бондаренко Володимир Ілліч
Bondarenko.V.I@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2021
Жабчик Катерина Сергіївна
Prychyna.K.S@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
193 Геодезія та землеустрійГеодезія та землеустрій
проєкт ОП 2021
Янкін Олександр Євгенович
Yankin.O.Ye@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
242 ТуризмТуризм
Проєкт ОП 2021
Шаповал Валентина Михайлівна
Shapoval.V.M@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
263 Цивільна безпекаЦивільна безпека
проєкт ОП 2021
Яворська Олена Олександрівна
Yavorska.O.O@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
проєкт ОП 2021
Новицький Олексій Володимирович
Novytskyi.O.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
проєкт ОП 2021
Болдуєв Михайло Валентинович
Bolduiev.M.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
292 Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини
проєкт ОП 2021
Гузенко Ірина Юріївна
Huzenko.I.Yu@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
Другий (магістерський) рівень
071 Облік і оподаткуванняОблік і аудит
проєкт ОП 2021
Усатенко Ольга Вікторівна
Usatenko.Ol.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
проєкт ОП 2021
Бардась Артем Володимирович
Bardas.A.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
073 МенеджментМенеджмент організацій і логістика
проєкт ОП 2021
Іванова Марина Іллівна
Ivanova.M.I@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
073 МенеджментУправління проєктами
проєкт ОП 2021
Чорнобаєв Владислав Володимирович
Chornobaiev.V.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
073 МенеджментАдміністративний менеджмент
проєкт ОП 2021
Касьяненко Лілія Володимирівна
Kasianenko.I.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
075 МаркетингМаркетинг
проєкт ОП 2021
Касян Сергій Якович
Kasian.S.Ya@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
проєкт ОП 2021
Вагонова Олександра Григорівна
Voh@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
101 ЕкологіяЕкологія
проєкт ОП 2021
Кулікова Дар'я Володимирівна
Kulikova.D.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГідрогеологія
проєкт ОП 2021
Рудаков Дмитро Вікторович
Rudakov.D.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеологія
проєкт ОП 2021
Рузіна Марина Вікторівна
Ruzyna.M.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
103 Науки про ЗемлюГеофізика
проєкт ОП 2021
Довбніч Михайло Михайлович
Dovbnich.M.M@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
123 Комп'ютерна інженеріяКомп'ютерна інженерія
проєкт ОП 2021
Цвіркун Леонід Іванович
Tsvirkun.L.I@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
125 КібербезпекаКібербезпека
проєкт ОПП 2021
Корнієнко Валерій Іванович
Korniienko.V.I@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології
проєкт ОПП 2021
Гнатушенко Володимир Володимирович
Hnatushenko.V.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
133 Галузеве машинобудуванняГірничі машини та комплекси
проєкт ОП 2021
Заболотний Костянтин Сергійович
Zabolotnyi.K.S@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
проєкт ОП 2021
Іванов Олексій Борисович
Ivanov.O.B@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
проєкт ОП 2021
Бубліков Андрій Вікторович
Bublikov.A.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальні технології
проєкт ОП 2021
Глухова Наталія Вікторівна
Hlukhova.N.V@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка
проєкт ОП 2021
Гусєв Олександр Юрійович
Husiev.O.Yu@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
184 ГірництвоПрогресивні технології розробки мінеральних ресурсів
проєкт ОП 2021
Власов Сергій Федорович
Vlasov.S.F@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
184 ГірництвоІнжиніринг гірництва
проєкт ОП 2021
Ковалевська Ірина Анатоліївна
Kovalevska.I.A@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія
проєкт ОП 2021
Нечитайло Олександр Євгенович
Nechytailo.O.Y@nmu.one 
відгуки01.03.2021ОП затверджена
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
Проєкт ОП 2021
Рябчій Владислав Валерійович Riabchii.V.V@nmu.oneвідгуки01.03.2021ОП затверджена
263 Цивільна безпекаЦивільна безпека
Проєкт ОП 2021
Чеберячко Сергій Іванович
Cheberiachko.S.I@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Проєкт ОП 2021
Таран Ігор Олександрович
Taran.I.O@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування
Проєкт ОП 2021
Ісіков Сергій Миколайович
Isikov.S.M@nmu.one
відгуки01.03.2021ОП затверджена
Третій (освітньо-науковий) рівень
081 ПравоПраво
Проєкт ОП 2021
Легеза Юлія Олександрівна
Leheza.Yu.O@nmu.one
відгуки31.01.2021ОП затверджена
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Проєкт ОП 2021
Папаїка Юрій Анатолійович
Papaika.Yu.A@nmu.one
відгук 1
відгук 2
31.01.2021ОП затверджена

© 2006-2021 Інформація про сайт