Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

на 2021-2022 навчальний рік

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

НОРМАТИВНИЙ ТА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ (2020 рік вступу)ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ (2020 рік вступу)ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ

НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ (2020 рік вступу)
© 2006-2021 Інформація про сайт