Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Завдання сектору акредитації та ліцензування:
  • Перспективне та поточне планування ліцензійних та акредитаційних процесів університету;
  • Розробка та впровадження методичних матеріалів щодо процедур ліцензування та акредитації;
  • Консультації з питань підготовки ліцензійних та акредитаційних справ;
  • Організація методичного супроводу процедур ліцензування та акредитації;
  • Розробка проєктів наказів та розпоряджень з оперативних питань організації процесів ліцензування та акредитації;
  • Побудова нормативної електронної бази щодо проведення процедур акредитації та ліцензування;
  • Інформаційне забезпечення кафедр матеріалами для підготовки ліцензійних та акредитаційних справ;
  • Формування та розміщення матеріалів з питань ліцензування та акредитації на офіційному сайті університету;
  • Контроль показників провадження освітньої діяльності кафедр у міжакредитаційних період.  • © 2006-2023 Інформація про сайт