Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Завдання сектору акредитації та ліцензування:
 • Перспективне та поточне планування ліцензійних та акредитаційних процесів університету;
 • Розробка та впровадження методичних матеріалів щодо процедур ліцензування та акредитації;
 • Консультації з питань підготовки ліцензійних та акредитаційних справ;
 • Організація методичного супроводу процедур ліцензування та акредитації;
 • Розробка проєктів наказів та розпоряджень з оперативних питань організації процесів ліцензування та акредитації;
 • Побудова нормативної електронної бази щодо проведення процедур акредитації та ліцензування;
 • Інформаційне забезпечення кафедр матеріалами для підготовки ліцензійних та акредитаційних справ;
 • Формування та розміщення матеріалів з питань ліцензування та акредитації на офіційному сайті університету;
 • Аналіз діяльності методичних комісій спеціальностей в контексті планування та організації навчального процесу;
 • Контроль показників провадження освітньої діяльності кафедр у міжакредитаційних період. • © 2006-2021 Інформація про сайт