Національний гірничий університет — відповідність Часу

Прийом 2018 року


До уваги абітурієнтів !!!

25.11.2017 р.  в рамках вступної кампанії 2018 року

Національний гірничий університет проводить

«День відкритих дверей» 

за адресою: проспект  Дмитра Яворницького, 19 – головний (перший) навчальний корпус

(будівля з колонами поряд з пам’ятником М. Ломоносову)

Початок заходу о 09 годині 30 хвилин

 Програма дня відкритих дверей:

9.30-10.00 Виставка спеціальностей та презентація їх кафедрами

 (хол першого корпусу – перший поверх)

10.30-11.00  Презентація спеціальностей університету деканами факультетів  (актова зала другого корпусу – перший поверх)

11.00-11.30 Ознайомлення з умовами та правилами прийому, вибір алгоритму успішного вступу 2018

11.30-12.20  Екскурсії на факультети, кафедри. Ознайомлення з навчальними лабораторіями, зустрічі з професорсько-викладацьким складом

12.20-13.00  Консультації з питань прийому (приймальна комісія, четвертий навчальний корпус, кімнати 21, 27)

e-mail:nmu@nmu.org.ua                          Довідки за телефонами: 47-24-57, 47-03-96


Умови прийому у 2018 році

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 роціУмови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 роціПерелік предметів у сертифікаті УЦОЯО


Спеціальності підготовки

(бакалавр)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 033 Філософія
Філософія і політична критика  

Спеціальність: 035 Філологія
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)  

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Економіка природокористування


Спеціальність: 052 Політологія
Політологія 
Світова політика та економіка

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Код спеціальності 071 Облік і оподаткування 
Облік і аудит


Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит


Код спеціальності 073 Менеджмент
отримання повної вищої освіти за ступенем "Магістр" здійснюється за спеціалізаціями:
Адміністративний менеджмент 

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 08 Право
Код спеціальності 081 Право 

Галузь знань 10 Природничі науки
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Код спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
Код спеціальності 184 Гірництво
Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Код спеціальності 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт
Код спеціальності 274 Автомобільний транспорт
Код спеціальності 275 Транспортні технології


Спеціальності підготовки

(магістр)

Галузь знань 01 Гуманітарні науки
Спеціальність: 011 Освітні/педагогічні науки
Педагогіка вищої освіти  
Менеджмент освіти  

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Код спеціальності 071 Облік і оподаткування 
Облік і аудит


Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит


Код спеціальності 073 Менеджмент

Адміністративний менеджмент 

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 08 Право
Код спеціальності 081 Право 

Галузь знань 10 Природничі науки
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Код спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
Код спеціальності 184 Гірництво
Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Код спеціальності 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 275 Транспортні технології


Перелік штатних науково-педагогічних працівників Державного ВНЗ "НГУ", якіпрацюють за основним місцем роботи не менше 6 місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection


Стисла інформація про університет
  • Про нас
  • Факультети і кафедри НГУ
  • Вища освіта за вечірньою формою
  • Довузівська підготовка
  • Інститут заочної освіти
  • © 2006-2017 НГУ Інформація про сайт