Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прийом 2020 року


Державне замовлення за освітнім ступенем Бакалавр на прийом у 2020 році


Державне замовлення за освітнім ступенем Магістр на прийом у 2020 році


Максимальні обсяги державного замовлення на прийом у 2020 році


Увага!!!

Контактні телефони приймальної комісії 

(067)447-51-52

(099)271-40-80


КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА СТУПЕНЯМИ БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА

консультації з питань прийому та надання допомоги при поданні заяв в електронній формі

Факультет

Корпус/аудиторія

Навчально-науковий інститут природокористування

4/60

Факультет будівництва

4/40

Геолого-розвідувальний факультет

1/54

Електротехнічний факультет

7/913 
7/515

Факультет інформаційних технологій

4/88

Механіко-машинобудівний факультет

5а/1

Фінансово-економічний факультет

4/55а

Факультет менеджменту

4/63а

Навчально-науковий інститут гуманітарних і соціальних наук

10/314

Працюємо щоденно

з 05.08.2020 року по 22.08.2020 року

з 900 до 1800 год.


Шановні вступники до магістратури. 
Згідно діючих Умов прийому на навчання до закладів Вищої освіти України в 2020 році, за умов успішного складання ЄВІ з іноземної мови, Ви маєте право подачі до 5-ти заяв на місця фінансування за державним замовленням. Але, звертаємо увагу на доцільність ознайомлення з розкладом фахових екзаменів до подачі заяв. У разі одночасного проведення фахових іспитів за декількома заявами, ви зможете скласти лише один.
Приймальна комісіяДо уваги вступників 

НТУ "Дніпровська політехніка" та його структурних підрозділів (коледжів)

Особи, які претендують на спеціальні умови участі у конкурсі на зарахування до закладів освіти можуть отримати консультацію та оформити необхідний пакет документів, що підтверджують наявність відповідних прав у юридичній службі університету. 

Консультації  за контактами: 

(056)746-21-76 (тел.)

Михайлова Катерина Володимирівна (050)0167596(Viber), Mykhailova.K.V@nmu.one (e-mail), 

Таслицька Алла Анатоліївна (067)5270650(Viber), Taslytska.A.A@nmu.one (e-mail).

Також для вступників до бакараврату, які мають право на вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) і претендують на місця навчання за кошти державного бюджету, повідомляємо, що згідно Розділу V Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році та Розділу V Правил прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році, прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах триває з 24 липня по 03 серпня. Додатковий прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб від цієї категорії вступників здійснюється з 13 серпня по 16 серпня.

Приймальна комісія
Спеціальності підготовки

(освітні програми)

(бакалавр)

Галузь знань 01 Гуманітарні науки
Спеціальність: 015 Професійна освіта
015.03 Гірництво / Видобування, переробка та транспортування корисних копалин
015.14 Нафтогазова справа / Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія 
(Соціальна антропологія)
Спеціальність: 033 Філософія
Спеціальність: 034 Культурологія
Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціальність: 052 Політологія
(Політологія,  Світова політика та економіка)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
(Облік і аудит)
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право 

Галузь знань 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія 

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність:  131 Прикладна механіка
 
(Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва)                
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
(Інноваційні матеріали та інжиніринг ліфтових і вантажопідйомних систем, 
Біотехнічне та медичне матеріалознавство, 
Ремонт і обслуговування промислового обладнання, 
Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів)
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
(Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні)

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
(Підземна розробка родовищ, 
Інжиніринг гірництва, 
Гірничотранспортні системи та інженерна логістика, 
Охорона праці, 
Відкрита розробка родовищ, 
Обробка ювелірного та декоративного каміння,  
Буріння свердловин, 
Маркшейдерська справа, 
Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств, 
Збагачення корисних копалин, 
Шахтне і підземне будівництво)
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Спеціальність: 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціальності підготовки

(магістр)

Галузь знань 01 Гуманітарні науки
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
(Економічна кібернетика, 
Економіка підприємства)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
(Облік і аудит)
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 073 Менеджмент

(Менеджмент організацій і логістика, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління проектами,  Адміністративний менеджмент)
Спеціальність: 075 Маркетинг 
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право  
(Право,  Міжнародне бізнес-право)

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю 
(Геологія,  Гідрогеологія,  Геофізика)                             

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка 
(Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва,
Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва)                            
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
(Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання)
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
(Гірничі машини та комплекси)

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
(Технології захисту навколишнього середовища,
Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі)
Спеціальність: 184 Гірництво
(Підземна розробка родовищ, 
Інжиніринг гірництва, 
Гірничотранспортні системи та інженерна логістика, 
Охорона праці, 
Відкрита розробка родовищ, 
Обробка ювелірного та декоративного каміння,  
Буріння свердловин, 
Маркшейдерська справа, 
Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств, 
Збагачення корисних копалин, 
Шахтне і підземне будівництво
Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів)
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт 
Спеціальність: 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування


Стисла інформація про університет
  • Про нас
  • Факультети і кафедри НГУ
  • Вища освіта за вечірньою формою
  • Довузівська підготовка
  • © 2006-2020 Інформація про сайт