Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прийом 2018 рокуНакази про зарахування до аспірантури

Денна форма (за державним замовленням)

Денна форма (за договором)

Заочна форма (за договором)


Накази про поновлення,

переведення та допуск до навчання (11.09.2018)

Про переведення студенів з інших ВНЗ на денну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів з інших ВНЗ на заочну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на заочну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на денну форму (бакалавр)


Накази про зарахування

за договором (10.09.2018)

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма


Накази про зарахування

за договором (05.09.2018)

Магістр, денна форма

Магістр заочна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма

Про переведення в базовому ВНЗ з денної на заочну (бакалавр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на заочну форму (бакалавр)

Про переведення студенів з інших ВНЗ на денну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів з інших ВНЗ на заочну форму (бакалавр)


Наказ про зарахування

До складу студентів військової кафедри


Накази про поновлення,

переведення та допуск до навчання

Про поновлення студенів базового ВНЗ на заочну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів з інших ВНЗ на заочну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на денну форму (бакалавр)

Про переведення в базовому ВНЗ з денної на заочну (бакалавр)

Про допуск до навчання студенів з інших ВНЗ на денну форму (бакалавр)


Накази про зарахування

за договором (26.08.2018)

Магістр, денна форма

Магістр заочна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма


Накази про зарахування

друга вища освіта та одночасне навчання

Бакалавр 2 курс, заочна форма

Бакалавр 2 курс, заочна форма

Бакалавр 2 курс, вечірня форма

Бакалавр 3 курс, заочна форма


Накази про зарахування

за договором (20.08.2018)

Магістр, денна форма

Магістр заочна форма

Магістр вечірня форма

Магістр (081 Право), денна форма

Магістр (081 Право), заочна форма


Накази про поновлення,

переведення та допуск до навчання

Про переведення в базовому ВНЗ з денної на заочну (бакалавр)

Про переведення в базовому ВНЗ з денної на вечірню (бакалавр)

Про переведення в базовому ВНЗ з денної на вечірню (магістр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на вечірню форму (бакалавр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на денну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на заочну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на заочну форму (магістр)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на заочну форму (спеціаліст)

Про поновлення студенів базового ВНЗ на денну форму (магістр)

Про поновлення студенів з інших ВНЗ на денну форму (бакалавр)

Про поновлення студенів з інших ВНЗ на заочну форму (бакалавр)

Про переведення студенів з інших ВНЗ на денну форму (бакалавр)

Про допуск до навчання студенів з інших ВНЗ на денну форму (бакалавр)


Накази про зарахування

за державним замовленням (19.08.2018)

Магістр, денна форма

Магістр заочна форма


Накази про зарахування

за договором (16.08.2018)

Бакалавр (на базі ПЗСО), вечірня форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма


Накази про зміну фінасування

Бакалавр (на базі молодшого спеціаліста), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма


Накази про зарахування

за договором (15.08.2018)

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма


Списки рекомендованих до зарахування

за державним замовленням (13.08.2018)

Магістр (денна та заочна форма навчання)


Накази про зарахування

за договором (12.08.2018)

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), денна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (нормативний термін, 3 курс), денна форма


Накази про зарахування

за договором (08.08.2018)

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), вечірня форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), денна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), вечірня форма

Бакалавр (нормативний термін, 3 курс), денна форма


Накази про зарахування

за державним замовленням (07.08.2018)

Бакалавр (скорочений термін навчання), денна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма


Списки рекомендованих до зарахування

за державним замовленням (01.08.2018)

Бакалавр (скорочений термін навчання), денна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна форма


Рейтингові списки (31.07.2018)

Бакалавр (скорочений термін навчання), денна форма

Бакалавр (скорочений термін навчання), заочна форма


Накази про зарахування

за державним замовленням (26.07.2018)

Бакалавр (на базі ПЗСО), заочна формаУмови прийому у 2018 році

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 роціУмови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році


Розклад вступних іспитів


Перелік предметів у сертифікаті УЦОЯО


Спеціальності підготовки

(освітні програми)

(бакалавр)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія
Спеціальність: 033 Філософія
Філософія і політична критика  
Практична філософія  

Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література  
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)  

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Економіка природокористування


Спеціальність: 052 Політологія
Політологія 
Світова політика та економіка

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 
Облік і аудит


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси бізнесу
Фінанси фінансово-кредитних інститутів

Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право 

Галузь знань 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія 

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність: 124 Системний аналіз

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво Буріння свердловин

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм
Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Спеціальність: 275 Транспортні технології
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії


Спеціальності підготовки

(магістр)

Галузь знань 01 Гуманітарні науки
Спеціальність: 011 Освітні/педагогічні науки
Педагогіка вищої освіти  
Менеджмент освіти  

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 
Облік і аудит


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Корпоративний фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних інститутів

Спеціальність: 073 Менеджмент

Адміністративний менеджмент 

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право 

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології аерокосмічного моніторингу довкілля

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність: 124 Системний аналіз

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво Маркшейдерія

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт 
Спеціальність: 275 Транспортні технології
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування


Стисла інформація про університет
  • Про нас
  • Факультети і кафедри НГУ
  • Вища освіта за вечірньою формою
  • Довузівська підготовка
  • Інститут заочної освіти

  • © 2006-2018 Інформація про сайт