Національний гірничий університет — відповідність Часу

Прийом 2017 року


Накази  від 18.09.2017


про зарахування

(за кошти фізичних осіб)

Бакалавр (на основі ПЗСО), заочна форма


про переведення на навчання за державним замовленням на вакантні місця

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), заочна форма


Накази  від 12.09.2017


про зарахування

(за кошти фізичних осіб)

Магістр, денна форма

Магістр, заочна форма


Накази  від 08.09.2017


про переведення на навчання за державним замовленням на вакантні місця

Магістр, денна форма


про зарахування

(за кошти фізичних осіб)

Магістр, денна форма (Право)

Магістр, заочна форма (Право)

Магістр, заочна форма


Накази  від 07.09.2017


про зарахування

(за кошти фізичних осіб)

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма


Накази  від 31.08.2017


про зарахування

(за кошти фізичних осіб)

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Магістр, заочна форма


Накази  від 30.08.2017


про зарахування

(за кошти фізичних осіб)

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Магістр, вечірня форма

Магістр, заочна форма


про переведення на навчання за державним замовленням на вакантні місця

Магістр, денна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма


Накази  від 26.08.2017


Поновлення студентів з інших ВНЗ, заочна форма

Поновлення студентів з інших ВНЗ, денна форма

Поновлення студентів з базового ВНЗ, вечірня форма, бакалавр

Переведення студентів з денної форми навчання на вечірню

Поновлення студентів з базового ВНЗ, денна форма, бакалавр

Переведення студентів з заочної форми навчання на денну

Поновлення студентів з базового ВНЗ, заочна форма, магістр

Поновлення студентів з базового ВНЗ, денна форма, магістр

Поновлення студентів з базового ВНЗ, заочна форма, спеціаліст

Поновлення студентів з базового ВНЗ, заочна форма, бакалавр

Поновлення студентів з інших ВНЗ, вечірня форма

Переведення студентів з інших ВНЗ, денна форма

Допуск до навчання студентів з інших ВНЗ, денна форма


про переведення на навчання за державним замовленням на вакантні місця

Бакалавр (2 курс, нормативний термін), денна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), заочна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма


про зарахування

(за кошти фізичних осіб)

Військова кафедра

Магістр, денна форма

Магістр, заочна форма

Магістр, вечірня форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), заочна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), заочна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), заочна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма


(за кошти державного бюджету)

Докторантура

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма


друга вища освіта (за кошти фізичних осіб)

Бакалавр (2 курс, нормативний термін), заочна форма

Бакалавр (3 курс, нормативний термін), вечірня форма

Бакалавр (2 курс, нормативний термін), вечірня форма

Бакалавр (2 курс, нормативний термін), заочна форма

Бакалавр (3 курс, нормативний термін), заочна форма


Накази  від 25.08.2017

Переведення студентів з денної форми навчання на заочну


зарахування (за кошти фізичних осіб)

Бакалавр (2 курс, нормативний термін), денна форма


зарахування (за кошти державного бюджету)

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма


Список рекомендованих до зарахування

за договорами

Магістр (Право)


Накази про зарахування 

(за кошти фізичних осіб) 21.08.2017

Магістр, денна форма

Магістр, заочна форма

Магістр, вечірня форма


Накази про зарахування 

(за кошти державного бюджету) 18.08.2017

Магістр, денна форма

Магістр, заочна форма


Накази про зарахування 

(за кошти фізичних осіб) 18.08.2017

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), заочна форма


Наказ про переведення студентів першого курсу

на вакантні місця державного замовлення  18.08.2017

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма


Список рекомендованих на навчання

за державним замовленням

Магістр (за державним замовленням)


Рейтингові списки

Магістр (конкурс на місця за державним замовленням)

Магістр (конкурс на місця за договором)


Наказ про переведення студентів першого курсу

на вакантні місця державного замовлення  15.08.2017

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма


Накази про зарахування 

(за кошти фізичних осіб) 11.08.2017

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), заочна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), вечірня форма

Бакалавр (2 курс, нормативний термін навчання), денна форма


Накази про зарахування 

(за кошти фізичних осіб) 08.08.2017

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), заочна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), вечірня форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), вечірня форма


Накази про зарахування 

(за кошти державного бюджету) 07.08.2017

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), заочна форма

Бакалавр (на основі мол.спец.), заочна форма


Списки рекомендованих до зарахування 

(за кошти державного бюджету)

Бакалавр (на основі ПЗСО), денна форма

Бакалавр (на основі ПЗСО), заочна форма


Рейтингові списки вступників

Бакалавр (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»), денна форма

Бакалавр (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»), заочна форма

Бакалавр (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»), вечірня форма


Списки рекомендованих до зарахування 

(за кошти державного бюджету)

Бакалавр (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»), денна форма

Бакалавр (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»), заочна форма


 Спеціальності підготовки

(бакалавр)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 033 Філософія
Філософія і політична критика  

Спеціальність: 035 Філологія
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)  

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Економіка природокористування


Спеціальність: 052 Політологія
Політологія 
Світова політика та економіка

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Код спеціальності 071 Облік і оподаткування 
Облік і аудит


Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит


Код спеціальності 073 Менеджмент
отримання повної вищої освіти за ступенем "Магістр" здійснюється за спеціалізаціями:
Адміністративний менеджмент 

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 08 Право
Код спеціальності 081 Право 

Галузь знань 10 Природничі науки
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Код спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
Код спеціальності 184 Гірництво
Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Код спеціальності 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт
Код спеціальності 274 Автомобільний транспорт
Код спеціальності 275 Транспортні технології


Спеціальності підготовки

(магістр)

Галузь знань 01 Гуманітарні науки
Спеціальність: 011 Освітні/педагогічні науки
Педагогіка вищої освіти  
Менеджмент освіти  

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Код спеціальності 071 Облік і оподаткування 
Облік і аудит


Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит


Код спеціальності 073 Менеджмент

Адміністративний менеджмент 

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 08 Право
Код спеціальності 081 Право 

Галузь знань 10 Природничі науки
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Код спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
Код спеціальності 184 Гірництво
Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Код спеціальності 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 275 Транспортні технології


Перелік штатних науково-педагогічних працівників Державного ВНЗ "НГУ", якіпрацюють за основним місцем роботи не менше 6 місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection


Стисла інформація про університет
  • Про нас
  • Факультети і кафедри НГУ
  • Вища освіта за вечірньою формою
  • Довузівська підготовка
  • Інститут заочної освіти
  • © 2006-2017 НГУ Інформація про сайт