Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


Положення про Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


Рішення Вченої ради університету


ПЛАН роботи відділу


Положення про систему забезпечення якості освіти в університеті
Заходи з модернізації системи внутрішнього забезпечення якості університету


Кодекс академічної доброчесності


Політика забезпечення якості вищої освіти


Про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в університеті


Положення про стейкхолдерів освітніх програм
Положення про систему запобігання та виявлення плагіату


Про формування доказової бази щодо проведення політики якості освітиОрганізація моніторингового дослідження


Результати соціологічного моніторингу «Освітній процес очима студентів (2013, 2014, 2015, 2016, 2017/2018 рр.)»Інформація щодо Матеріально-технічне забезпечення університету (згідно з ліцензійними умовами)


© 2006-2020 Інформація про сайт