Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (ОБГОВОРЕННЯ)


Назва освітньої програми: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти: Перший

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Відповідальна особа: Вагонова О.Г.

Адреса для листування: Voh@nmu.one

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2
Назва освітньої програми: «Технології захисту навколишнього середовища»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища

Рівень вищої освіти: Перший

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища

Відповідальна особа: Борисовська О.О.

Адреса для листування: Borysovska.O.O@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища

Рівень вищої освіти: Другий

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з технологій захисту навколишнього середовища

Відповідальна особа: Павличенко А. В.

Адреса для листування: pavlichenko.a.v@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 2

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 2
Назва освітньої програми: «Нафтогазова інженерія та технології»

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Рівень вищої освіти: Перший

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з нафтогазової інженерії та технологій

Відповідальна особа: Коровяка Є.А.

Адреса для листування: Koroviaka.Ye.A@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Отримані пропозиції: Завантажити пропозиції 1
Назва освітньої програми: «Цивільна безпека»

Галузь знань: 26 Цивільна безпека

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти: Перший

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр з цивільної безпеки

Відповідальна особа: Голінько В.І.

Адреса для листування: Holinko.V.I@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1
Назва освітньої програми: «Публічне управління та адміністрування»

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: Другий

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування

Відповідальна особа: Вагонова О.Г.

Адреса для листування: Voh@nmu.one

Файл проєкту освітньої програми: Завантажити програму 1

Файл проєкту навчального плану: Завантажити файл проєкту


© 2006-2020 Інформація про сайт