Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

на 2018-2019 навчальний рік


 • Міжнародні гранти та академічна мобільність (кафедра: Екології та технологій захисту навколишнього середовища)
 • Утилізація відходів та використання вторинних ресурсів (кафедра: Екології та технологій захисту навколишнього середовища)
 • Рекреаційні ресурси та курортологія (кафедра: Екології та технологій захисту навколишнього середовища)
 • Природоохоронні технології в галузі (кафедра: Екології та технологій захисту навколишнього середовища)
 • Формування команди бізнес-проекту (кафедра: Прикладної економіки та підприємництва)
 • Персональний брендингу та управління діловим іміджем (кафедра: Прикладної економіки та підприємництва)
 • Управління взаємозв’язками з громадськістю (кафедра: Прикладної економіки та підприємництва)
 • Введення в страхування ризиків (кафедра: Прикладної економіки та підприємництва)
 • Культура ведення бізнесу (кафедра: Прикладної економіки та підприємництва)
 • Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень. Частина І: графіка (кафедра: Основ конструювання механізмів і машин)
 • Прикладна комп’ютерна графіка (кафедра: Основ конструювання механізмів і машин)
 • Промислове мистецтво і дизайн (кафедра: Основ конструювання механізмів і машин)
 • Ділова іноземна мова (кафедра: Іноземних мов)
 • Іноземна мова для професійного спілкування (кафедра: Іноземних мов)
 • Політична конфліктологія (кафедра: Історії та політичної теорії)
 • Політичний маркетинг (кафедра: Історії та політичної теорії)
 • Прикладна політологія (кафедра: Історії та політичної теорії)
 • Світова політика (кафедра: Історії та політичної теорії)
 • Краєзнавство (кафедра: Історії та політичної теорії)
 • Соціологія (кафедра: Історії та політичної теорії)
 • Основи планування сім’ї (кафедра: Історії та політичної теорії)
 • Психологія (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Психологія управління (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Соціальна психологія (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Логіка (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Релігієзнавство (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Арт-студії. Мистецтво про людину та світ (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Риторика (Ораторське мистецтво) (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Естетика (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Етика ділового спілкування (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Культурологія (кафедра: Філософії і педагогіки)
 • Основи менеджменту (кафедра: Менеджменту)
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (кафедра: Менеджменту)
 • Формування ефективної команди (кафедра: Менеджменту)
 • Культура здоров’я (кафедра: Аерології та охорони праці)
 • Інноваційні моделі розвитку підприємства (кафедра: Економіки підприємства)
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків (кафедра: Економіки підприємства)
 • Конкурентоспроможність підприємства (кафедра: Економіки підприємства)
 • Реінжиніринг бізнес процесів (кафедра: Економіки підприємства)
 • Управління соціально-економічною безпекою (кафедра: Економіки підприємства)
 • Правознавство (кафедра: Цивільного, господарського та екологічного права)
 • Трудове право (кафедра: Цивільного, господарського та екологічного права)
 • Основи самозахисту та самовиживання (кафедра: Фізичного виховання та спорту)
 • Спортивні ігри (баскетбол, волейбол, футбол, настільний теніс, шахи) (кафедра: Фізичного виховання та спорту)
 • Комп'ютерні офісні технології (кафедра: Програмного забезпечення комп’ютерних систем)
 • Засоби обробки графічної інформації (кафедра: Програмного забезпечення комп’ютерних систем)
 • Психологія PR і реклами (кафедра: Маркетингу)
 • Соціологія ринків (кафедра: Маркетингу)
 • Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва (кафедра: Обліку і аудиту)
 • Облік, аудит та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (кафедра: Обліку і аудиту)
 • Глобальна економіка (кафедра: Економічної теорії та міжнародних економічних відносин)
 • Фінансова корпоративна культура (кафедра: Економічного аналізу і фінансів)
 • Особисте страхування (кафедра: Економічного аналізу і фінансів)
 • Тіньова економіка (кафедра: Економічної теорії та міжнародних економічних відносин)
 • Електронна економіка (e-economy) (кафедра: Електронної економіки та економічної кібернетики)
 • Електронна комерція (e-commerce) (кафедра: Електронної економіки та економічної кібернетики)
 • Електронний менеджмент (e-management) (кафедра: Електронної економіки та економічної кібернетики)
 • Теорія фірми (кафедра: Економічної теорії та міжнародних економічних відносин)
 • Інформаційна економіка (кафедра: Економічної теорії та міжнародних економічних відносин)
 • Ринок антикваріату та культурних цінностей (кафедра: Економічної теорії та міжнародних економічних відносин)
 • Геотуризм (кафедра: Загальної та структурної геології)
 • Інституціональна економіка (кафедра: Економічної теорії та міжнародних економічних відносин)
 • Моделювання та реінженірінг бізнес процесів (кафедра: Системного аналізу)
 • Аналіз і прогнозування бізнес-процесів (кафедра: Системного аналізу)
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля (кафедра: Системного аналізу)
 • Комп'ютерні мережі та Інтернет (кафедра: Системного аналізу)
 • Практична електротехніка (кафедра: Відновлювальних джерел енергії)
 • Основи економічної теорії (кафедра: Економічної теорії та міжнародних економічних відносин)
 • Геотехногенна безпека (кафедра: Гідрогеології та інженерної геології)
 • Менеджмент водних ресурсів (кафедра: Гідрогеології та інженерної геології)
 • Золоторудні родовища України (кафедра: Геології та розвідки родовищ корисних копалин)
 • Електропривід та електрообладнання машин (кафедра: Електропривода)
 • Засади монтажу гірничих машин і обладнання (кафедра: Гірничих машин та інжинірингу)
 • Ручне електродугове зварювання (кафедра: Технології гірничого машинобудування)
 • Трансфер технологій (кафедра: Техніки розвідки родовищ корисних копалин)
 • Креативне мислення у бізнесі (кафедра: Техніки розвідки родовищ корисних копалин)
 • Контроль якості продукції гірничих підприємств (кафедра: Збагачення корисних копалин)
 • Екологічний інжиніринг в гірництві (кафедра: Збагачення корисних копалин)
 • Механоактивація геологічних матеріалів (кафедра: Збагачення корисних копалин)
 • Теорія руйнування і диспергування природних матеріалів (кафедра: Збагачення корисних копалин)
 • Зневоднення та сушіння продуктів гірничих підприємств (кафедра: Збагачення корисних копалин)
 • Історія гірництва (кафедра: Підземної розробки родовищ)
 • Основи наукових досліджень (кафедра: Підземної розробки родовищ)
 • Гірничотехнічна англійська мова. Частина 1 (кафедра: Підземної розробки родовищ)
 • Гірничотехнічна англійська мова. Частина 2 (кафедра: Підземної розробки родовищ)
 • Промисловий транспорт (кафедра: Транспортних систем і технологій)
 • Технічна творчість (кафедра: Транспортних систем і технологій)
 • Підземні структури (кафедра: Будівництва; геотехніки і геомеханіки)
 • Будівельне конструкторське креслення (кафедра: Будівництва; геотехніки і геомеханіки)
 • Гірнича кваліметрія (кафедра: Маркшейдерії)
 • Надрокористування при видобуванні корисних копалин (кафедра: Маркшейдерії)
 • Автоматизований документообіг на підприємствах автомобільного транспорту (кафедра: Автомобілів та автомобільного господарства)
 • Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті (кафедра: Автомобілів та автомобільного господарства)
 • Сучасні логістичні концепції (кафедра: Управління на транспорті)
 • Стратегічне управління в логістиці (кафедра: Управління на транспорті)
 • Віртуальні технології розробки та дослідження автоматизованих систем (кафедра: Електропривода)
 • Основи геології (кафедра: Загальної та структурної геології)
 • Природно-ресурсний потенціал України (кафедра: Загальної та структурної геології)
 • Діагностика дорогоцінного каміння (кафедра: Загальної та структурної геології)Перелік дисциплін за попередні навчальні роки© 2006-2019 Інформація про сайт