Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ!Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 18.02.2020 року №392-IX скасовано обов'язкове складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Відповідно до Закону будуть внесені зміни до Правил прийому до НТУ «Дніпровська політехніка» та виключена умова успішного проходження додаткових вступних випробувань.


Приймальна комісія


ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ:

І. Відповідно до листа МОН України від 30.04.2020 №1/9-228 реєстрація на Єдиний вступний іспит з Іноземної мови (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробовування (ЄФВВ) перенесено та буде відбуватись з 12.05.2020 по 05.06.2020 онлайн.

ІІ. Контактні дані Приймальної комісії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (електронна скринька, адреса, телефон) вступники можуть знайти в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності (Розділ «Вступна кампанія»).

Звертаємо вашу увагу, що електронна адреса Приймальної комісії pk@nmu.oneтел. (056) 745-05-60.

ІІІ. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу скановані копії (фотокопії) наступних документів (розмір одного документа не більше 1 Mb):

– заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка. (бланк анкети заповнюється в електронному вигляді, роздруковується та підписується вступником, або з роздруковується, заповнюється власноруч друкованими літерами та підписується); Зразок заяви-анкети (Право)Зразок заяви-анкети (інші спец.)

 документа, що посвідчує особу;

 облікової картки платника податку;

 документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які закінчили навчання у минулих роках);

– фотокартки для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (зображення на світлому однорідному фоні, формату jpg або png, розміру не більше 1 Mb);

 медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

 довідки виданої за місцем навчання щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (тільки для вступників, які навчаються у військових навчальних закладах).

IV. Документи надсилаються на електронну адресу Приймальної комісії pk@nmu.one. У темі листа обов’язково зазначається прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Імена файлів, що прикріплюється до листа складаються із прізвища вступника та назви документа (наприклад: Сидоренко_фото.jpg, Сидоренко_паспорт.png).

V. Приймальна комісія перевіряє наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії і може бути отриманий вступником особисто за пред’явленням документа що посвідчує особу. За бажанням вступника він може бути висланий на поштову адресу і в спосіб, що вказані в заяві-анкеті. Якщо в екзаменаційному листку вступником будуть виявлені помилки, він повинен звернутися до Приймальної комісії. Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, Приймальна комісія відправляє повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

VI. Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти автоматично створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

VIІ. З Кабінету вступника, абітурієнт має роздрукувати запрошення-перепустку на ЄВІ/ЄФ в якій буде вказано місце та час проведення випробувань.

VIІІ. Для складання ЄВІ/ЄФВВ вступник має обов’язково мати при собі:

– документ, що посвідчує особу (який був використаний ним при реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ)

– екзаменаційний лист (оригінал з мокрою печаткою Приймальної комісії університету)

– запрошення-перепустку (роздруковану з Кабінету вступника).

IX. Звертаємо увагу осіб, які під час вступу для здобуття ступеня магістра мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в закладі вищої освіти (замість ЄВІ/ЄФВВ), що, згідно з листом МОН України №1/9-250 від 14.05.2020, вони повинні пройти реєстрацію на вступні іспити в закладі вищої освіти з 12.05.2020 по 05.06.2020, яка передбачена загальним порядком. Детальна інформація з цього питання розміщена тут.

Х. Для довідки: pk@nmu.one.

Приймальна комісія


Зразок заповнення

© 2006-2020 Інформація про сайт