Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Календар вступників на ступінь магістр

 

Етапи вступної кампанії

Очна (денна) та заочна форми навчання

Реєстрація осіб для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки») та єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 081 «Право»)

з 06 травня по 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

29 травня та з 05  по 26 липня

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить університет (відповідно до п. 11 розділу VІІІ Правил прийому)

з 17 по 25 червня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»)

01 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 081 «Право»)

03 липня

Початок прийому заяв та документів

05 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та/або фахового вступного випробування (крім спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»)

22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

23 липня

Фахове вступне випробування (крім спеціальності 081 «Право»)

з 23 по 26 липня

Вступне випробування з іноземної мови (відповідно до п. 12 розділу VIII та для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»)

з 27 по 30 липня

Дата й час оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця навчання за державним замовленням

не пізніше

05 серпня

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надано рекомендації на місця навчання за державним замовленням

не пізніше 18-ї год. 

10 серпня

Терміни зарахування вступників, яким надані рекомендації на місця навчання за державним замовленням

не пізніше 12-ї год. 

11 серпня

Дата й час оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18-ї год. 

11 серпня

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надано рекомендації на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18-ї год. 

14 серпня

Терміни зарахування вступників, яким надано рекомендації на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12-ї год. 

15 серпня

Кінцевий термін зарахування вступників, яким надано рекомендації на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12-ї год. 

29 серпня

© 2006-2020 Інформація про сайт