Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інформація для вступників до магістратури:


Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164 під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в НТУ «Дніпровська політехніка» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за усіма іншими спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

– особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

– особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

– вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2022 року.

Особи вищезазначених категорій, для реалізації свого права участі у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в університеті під

час вступу для здобуття ступеня магістра, мають подати заяву та документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі з 13 червня по 16 червня 2022 року.

Консультації щодо необхідних документів та вимог до них можна отримати у юридичній службі університету за контактами:


Михайлова Катерина Володимирівна

(056) 746-21-76 (тел.)

(050) 01 67 596 (Viber)

Mykhailova.K.V@nmu.one (e-mail),

Таслицька Алла Анатоліївна

(067) 52 70 650 (Viber)

Taslytska.A.A@nmu.one (e-mail).

 

Приймальна комісія

© 2006-2023 Інформація про сайт