Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОГРАМИ

вступних фахових екзаменів за ступенем магістр

1) - Програма співбесіди з іноземної мови (англійська) для осіб, які вступають до магістратури за іншою спеціальністю

2) Вступного фахового екзамену за спеціальностями: 


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Код спеціальності 011 Освітні/педагогічні науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Код спеціальності 035 Філологія (035.01 Українська мова та література)

Код спеціальності 035 Філологія (035.041 Германські мови та література (переклад включно), перша - англійська)

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Код спеціальності 051 Економіка

Код спеціальності 052 Політологія

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Код спеціальності 071 Облік і оподаткування

Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Код спеціальності 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і логістика, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Код спеціальності 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент, Управління проектами)

Код спеціальності 075 Маркетинг

Код спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Код спеціальності 081 Право

Галузь знань 10 Природничі науки 
Код спеціальності 101 Екологія

Код спеціальності 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Код спеціальності 124 Системний аналіз

Код спеціальності 125 Кібербезпека

Код спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Код спеціальності 131 Прикладна механіка
Код спеціальності 131 Прикладна механіка (освітньо-наукова)

Код спеціальності 132 Матеріалознавство

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування (ОП "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні")

Галузь знань 14 Електрична інженерія 
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 
Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації 
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології 
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
Код спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова)

Код спеціальності 184 Гірництво
Код спеціальності 184 Гірництво (освітньо-наукова)

Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека 
Код спеціальності 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний)

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 
Код спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини 
Код спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

© 2006-2023 Інформація про сайт