Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Директор студентського містечка: Борисевич Олександр Анатолійович

тел. (068) 886-32-75   ( телефони доступні з 1000  до 1645 )

Адреса: просп. Д. Яворницького 21

Місце дислокації: будівля гуртожитку №1, вхід з вул. О. Гончара

Студентське містечко є структурним підрозділом. Створено з метою поліпшення роботи по управлінню та утриманню гуртожитків університету. Керується у своїй діяльності чинними законодавчими актами України, Наказами та Розпорядженнями Адміністрації НТУ «Дніпровська політехніка, Положенням про студентський гуртожитокПоложенням про Студентське містечко.

Студентському містечку підпорядковані 6 студентських гуртожитків.

Інформація щодо вартості проживання і кількості вільних місць в гуртожитках НТУ «Дніпровська політехніка»

№ гуртожитку Адреса Вартість проживання, грн./міс Кількість вільних місць
для студентів НТУ «Дніпровська політехніка» для студентів інших ЗВО і сторонніх осіб Станом на 01.09.2023 р Станом на 01.02.2024 р.
1 просп. Д. Яворницького, 21 800,00


2 просп. Д. Яворницького,17
    Виконується капітальний ремонт будівлі
3 просп. Гагаріна, 61 800,00


4 просп. Гагаріна, 59 800,00


5 просп. Гагаріна, 57 800,00


6 просп. О. Поля, 111б 800,00 не передбачено

Студентські гуртожитки призначаються для мешкання іногородніх студентів, аспірантів, докторантів, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності у них іншого місця проживання, виключно на період навчання. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності у них іншого місця проживання.

Поселення у гуртожитки, студентів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», здійснюється за особистою заявою студента на конкурсній основі терміном на один навчальний рік на підставі відповідного Наказу по університету про зарахування на навчання та «Порядку поселення студентів і аспірантів у гуртожитки НТУ «ДП».

Основні завдання:

· Здійснення поселення та виселення з гуртожитків університету студентів.

· Надання житлових, побутових та інші послуги для задоволення потреб мешканців гуртожитків.

· Забезпечення та контроль санітарного стану житлового фонду, прилеглими територіями та забезпечення виконання вимог санітарно-епідеміологічної служби.

· Контроль за дотриманням мешканцями норм передбачених Положенням про поселення та проживання в гуртожитках НТУ «ДП» Правилами внутрішнього розпорядку та проживання студентських гуртожитках НТУ «ДП».

· Здійснювання заходів протипожежної безпеки та охорони матеріальних цінностей студмістечка.

· Організація економічного використання коштів та всіх видів комунальних послуг.

· Організація співпраці з органами студентського самоврядування.

· Організація роботи щодо повної та своєчасної оплати за проживання.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт