Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Для вступників на перший курс ОС «магістр» 


 • Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь та додаток до нього (диплом)
 • Оригінал та копія документа, яка засвідчує особу та громадянство
 • Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
 • Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей, де передбачено ЄФВВ та/або ЄВІ)
 • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
 • Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції

  Джерело: cdu.edu.ua
  Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
© 2006-2020 Інформація про сайт