Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ


Інформація для вступників до магістратури:

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 081 «Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в НТУ «Дніпровська політехніка» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

– особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

– особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

– вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року.

Особи вищезазначених категорій, для реалізації свого права участі у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в університеті під час вступу для здобуття ступеня магістра, мають подати заяву та документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі з 22 червня по 25 червня 2021 року.

 

Консультації щодо необхідних документів та вимог до них можна отримати у юридичній службі університету за контактами:

Михайлова Катерина Володимирівна

(056) 746-21-76 (тел.)

(050) 01 67 596 (Viber)

Mykhailova.K.V@nmu.one (e-mail),

 

Таслицька Алла Анатоліївна

(067 )52 70 650(Viber)

Taslytska.A.A@nmu.one (e-mail).

© 2006-2023 Інформація про сайт