Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Важливо!Основна інформація про магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) та магістерського комплексного тесту (МКТ)

Загальна інформація про  МТНК

Загальна інформація про  МКТ

Кабінет учасника МКТ/МТНК

Покрокова інструкціяВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ 

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ:

І. Спеціально організована реєстрація на проходження магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та магістерського комплексного тесту (МКТ) буде відбуватись  19.09.2022 онлайн (МТНК тільки для вступників які вступають за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». МКТ тільки для вступників за спеціальністю 081 «Право»).

Для вступу за іншими спеціальностями така реєстрація не потрібна.

ІІ. Контактні дані Приймальної комісії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (електронна скринька, телефон).

Електронна адреса Приймальної комісії master@nmu.one

тел. (067)447-51-52, (099)271-40-80.

ІІІ. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу скановані копії (фотокопії) наступних документів (розмір одного документа не більше 1 Mb):

– заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (бланк анкети заповнюється в електронному вигляді, роздруковується та підписується вступником, або з роздруковується, заповнюється власноруч друкованими літерами та підписується) (завантажити бланк заяви-анкети, завантажити зразок заповнення 081 Право, завантажити зразок заповнення для спеціальностей Інституту Економіки);

– документа, що посвідчує особу;

– облікової картки платника податку;

– документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які закінчили навчання у минулих роках);

– медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов);

– довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти).

IV. Документи надсилаються на електронну адресу Приймальної комісії master@nmu.one. У темі листа обов’язково зазначається прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Імена файлів, що прикріплюється до листа складаються із прізвища вступника та назви документа (наприклад: Сидоренко_диплом.jpg, Сидоренко_паспорт.png).

V. Приймальна комісія перевіряє наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку вступником будуть виявлені помилки, він повинен звернутися до Приймальної комісії. Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, Приймальна комісія відправляє повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

VI. Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

VII. Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти автоматично створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

VIII. Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для проходження МКТ та/або МТНК. У такому разі раніше виготовлений бланк екзаменаційного листка анулюється.

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

IX. Для довідки: master@nmu.one.


© 2006-2022 Інформація про сайт