Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік документів для вступу

Для вступників на перший курс ОС «бакалавр»


  • оригінал та копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
  • оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
  • оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь(атестат)та додаток до нього
  • оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційна картка з результатами
  • довідка про реєстрацію місця проживання у сільській місцевості (для осіб, які мають право на врахування сільського коефіцієнта при вступі)
  • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
  • інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції*
    Джерело: cdu.edu.ua
© 2006-2020 Інформація про сайт