Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Для вступників на перший курс зі скороченим терміном навчання

або 2(3) курс за ОС «бакалавр»


  • оригінал та копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
  • оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
  • оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (диплом)та додаток до нього
  • оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (а також математики або історії України – для вступників на спеціальність 051 «Економіка» та спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування»)
  • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.
  • Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції
© 2006-2020 Інформація про сайт