Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Для вступників на перший курс ступеня 

«доктор філософії»:

 

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– за наявності дійсний сертифікат англійської мови TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);

– список наукових праць, охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності та копії документів, що підтверджують наукові досягнення вступника;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

© 2006-2023 Інформація про сайт