Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ НА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ:

І. Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році реєстрація на Єдиний вступний іспит з Іноземної мови (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробовування (ЄФВВ) буде відбуватись з 11.05.2021 по 03.06.2021 онлайн.

ІІ. Контакти Приймальної комісії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»:

електронна адреса Приймальної комісії pk@nmu.one,

тел.      (067)447-51-52,

(099)271-40-80.

ІІІ. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу скановані копії (фотокопії) наступних документів (розмір одного документа не більше 1 Mb):

– заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка. (бланк анкети заповнюється в електронному вигляді, роздруковується та підписується вступником, або з роздруковується, заповнюється власноруч друкованими літерами та підписується. Зразок заповнення "Право"Зразок заповнення інші спеціальності;

 документа, що посвідчує особу;

 облікової картки платника податку;

 документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які закінчили навчання у минулих роках);

– фотокартки для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (зображення на світлому однорідному фоні, формату jpg або png, розміру не більше 1 Mb);

 медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).

IV. Документи надсилаються на електронну адресу Приймальної комісії pk@nmu.one. У темі листа обов’язково зазначається прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Імена файлів, що прикріплюється до листа складаються із прізвища вступника та назви документа (наприклад: Сидоренко_фото.jpg, Сидоренко_паспорт.png).

V. Приймальна комісія перевіряє наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії і може бути отриманий вступником особисто за пред’явленням документа що посвідчує особу. За бажанням вступника він може бути висланий на поштову адресу і в спосіб, що вказані в заяві-анкеті. Якщо в екзаменаційному листку вступником будуть виявлені помилки, він повинен звернутися до Приймальної комісії. Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, Приймальна комісія відправляє повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

VI. Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти автоматично створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

VIІ. З Кабінету вступника, абітурієнт має роздрукувати запрошення-перепустку на ЄВІ/ЄФВВ в якій буде вказано місце та час проведення випробувань.

VIІІ. Для складання ЄВІ/ЄФВВ вступник має обов’язково мати при собі:

– документ, що посвідчує особу (який був використаний ним при реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ)

– екзаменаційний лист (оригінал з мокрою печаткою Приймальної комісії університету)

– запрошення-перепустку (роздруковану з Кабінету вступника).

Приймальна комісія


© 2006-2021 Інформація про сайт