Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прийом 2022


Увага!!!

Контакти приймальної комісії 

(067)447-51-52

(099)271-40-80

Електронна скринька: pk@nmu.one


Перелік спеціальностей (освітніх програм), 

за якими оголошується прийом до бакалаврату

Галузь знань 01 Гуманітарні науки

Спеціальність: 014 Середня освіта
014.09 Середня освіта (Інформатика) / Середня освіта (Інформатика)

Спеціальність: 015 Професійна освіта
015.35 Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин / Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія 
(Соціальна антропологія)
Спеціальність: 033 Філософія
Спеціальність: 034 Культурологія
Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціальність: 052 Політологія
(Політологія,  Світова політика та економіка)
Галузь знань 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
(Облік і аудит)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність: 073 Менеджмент
(Менеджмент, Управління та аутсорсинг в сфері безпеки)

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право 

Галузь знань 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія 

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю

Галузь знань 11 Математика та статистика

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність:  131 Прикладна механіка 

(Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва)                
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
(Біотехнічне та медичне матеріалознавство, 
Матеріали для експлуатації механічного обладнання, 
Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів)
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
(Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні)

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво та водна інженерія

Галузь знань 23 Соціальна робота
Спеціальність: 231 Соціальна та молодіжна робота

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Спеціальність: 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини


Перелік спеціальностей (освітніх програм), 

за якими оголошується прийом до магістратури

Галузь знань 01 Гуманітарні науки

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
(Економічна кібернетика, 
Економіка підприємства)
Спеціальність: 052 Політологія

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
(Облік і аудит)
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 073 Менеджмент

(Менеджмент організацій і логістика, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління проектами,  Адміністративний менеджмент)
Спеціальність: 075 Маркетинг 
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право  
(Право)

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю 
(Геологія,  гідрогеологія,  геофізика)                             

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка 
(Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва)                            
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
(Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання)
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
(Гірничі машини та комплекси,
Технології віртуальної та доповненої реальності у промисловості)

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
(Технології захисту навколишнього середовища,
Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі)
Спеціальність: 184 Гірництво
(Інжиніринг гірництва, 
Охорона праці, 
Відкрита розробка родовищ, 
Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств)
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм
(Туристична діяльність)

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт 
Спеціальність: 275 Транспортні технології

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїПерелік спеціальностей (освітніх програм), 

за якими оголошується прийом до аспірантури

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія
Галузь знань 05 Соціальні і поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 26 Цивільна безпека

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

© 2006-2023 Інформація про сайт