Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прийом 2021


Увага!!!

Контактні телефони приймальної комісії 

(067)447-51-52

(099)271-40-80


Списки рекомендованих для вступу до Аспірантури

Денна форма (державне замовлення)

Денна форма (за договорами)

Вечірня форма (за держаним замовленням)

Заочна форма (за договорами)


До відома учасників додаткового вступу в магістратуру

Витяг з Правил прийому до 

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" 

у 2021 році

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Етапи вступної кампанії

Очна (денна) та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

15 вересня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

о 17:00 20 вересня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 вересня

Вступний іспит з іноземної мови

(відповідно до п.14 розділу VIII)

21 вересня

Фахове вступне випробування

22 вересня

Дата та час оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування

не пізніше 12 год.

24 вересня

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надані рекомендації

не пізніше 12 год.

28 вересня

Терміни зарахування вступників, яким надані рекомендації

не пізніше 18 год.

28 вересня

Особи які мають дійсні сертифікати ЄВІ з іноземної мови подають заяви в електронній формі. Інформація щодо реєстрації електронних кабінетів знаходитьтся за цим посиланням

Особи з повною вищою освітою, які мають право на складання вступного іспиту з іноземної мови в університеті (відповідно до п.14 розділу VIII Правил прийому) подають заяви і документи в паперовому вигляді у к. 4/30.

Час роботи: Пн.-Пт з 9.00 до 16.00 (перерва 12.00 - 13.00). Сб, Нд: з 9.00 до 15.00

Розклад проведення іспитів

Приймальна комісія


Результати іспитів для вступу до Аспірантури

Фаховий іспит

Іноземна мова


НТУ "Дніпровська політехніка"

Оголошує додатковий набір 

на Кафедру військової підготовки.

Закінчення прийому документів - 14 вересня 2021 року.

Вступні випробування  за розкладом.

телефон для довідок: (096) 051-48-47

Приймальна комісія


Вступна кампанія 2021
Інформація щодо реєстрації електронних кабінетів


Спеціальності підготовки

(освітні програми)

(бакалавр)

Галузь знань 01 Гуманітарні науки
Спеціальність: 015 Професійна освіта
015.35 Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин / Видобування, переробка та транспортування корисних копалин

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія 
(Соціальна антропологія)
Спеціальність: 033 Філософія
Спеціальність: 034 Культурологія
Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціальність: 052 Політологія
(Політологія,  Світова політика та економіка)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
(Облік і аудит)
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право 

Галузь знань 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія 

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність:  131 Прикладна механіка
 
(Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва)                
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
(Біотехнічне та медичне матеріалознавство, 
Матеріали для експлуатації механічного обладнання, 
Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів)
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
(Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні)

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Спеціальність: 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціальності підготовки

(магістр)

Галузь знань 01 Гуманітарні науки
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
(Економічна кібернетика, 
Економіка підприємства)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
(Облік і аудит)
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 073 Менеджмент

(Менеджмент організацій і логістика, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління проектами,  Адміністративний менеджмент)
Спеціальність: 075 Маркетинг 
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право  
(Право)

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю 
(Геологія,  Гідрогеологія,  Геофізика)                             

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка 
(Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва,
Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва)                            
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
(Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання,
Ремонт і обслуговування промислового обладнання)
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
(Гірничі машини та комплекси)

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
(Технології захисту навколишнього середовища,
Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі)
Спеціальність: 184 Гірництво
(Інжиніринг гірництва, 
Гірничотранспортні системи та інженерна логістика, 
Охорона праці, 
Відкрита розробка родовищ, 
Обробка ювелірного та декоративного каміння,  
Буріння свердловин, 
Маркшейдерська справа, 
Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств, 
Збагачення корисних копалин, 
Шахтне і підземне будівництво,
Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів)
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Галузь знань 27 Транспорт 
Спеціальність: 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування


Спеціальності підготовки

(аспірантура)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 033 Філософія
Галузь знань 05 Соціальні і поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

© 2006-2021 Інформація про сайт