Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прийом 2022


Увага!!!

Контакти приймальної комісії 

(067)447-51-52

(099)271-40-80

Електронна скринька: pk@nmu.oneРейтингові списки вступниківДо уваги 

вступників до магістратури!

Відповідно до правил прийому до НТУ "Дніпровська політехніка":

1. Вступникам, які отримали рекомендацію до зарахування на місця навчання за державним замовленням необхідно до 18.00 24.09.2022 надати до Приймальної комісії (каб. 4/30) оригінали документів про освіту і повний пакет документів за переліком визначеним Правилами прийому.

2. Вступникам, які отримали рекомендацію до зарахування на місця навчання за договором необхідно до 15.00 25.09.2022 надати до Приймальної комісії (каб. 4/30) оригінали документів про освіту і повний пакет документів за переліком визначеним Правилами прийому.


Приймальна комісія


Результати вступних екзаменів

до аспірантури

Спеціальність

Іноземна моваДо уваги студентів НТУ "Дніпровська політехніка"!

Оголошується конкурс на заміщення вакантних бюджетних місць

Ознайомитись з перелікомДо уваги вступників 2022 року!

Затверджено Правила прийому на навчання до НТУ Дніпровська політехніка у 2022 зі змінами у відповідності до Наказу МОН України №392 від 27.04.2022. Ознайомитись з ними можна за посиланням (натиснути)


Презентація основних положень Правил прийому у 2022 році 

доступна за посиланням (файл)До уваги вступників 2022 року!

Затверджено Положення про мотиваційний лист вступника до НТУ Дніпровська політехніка у 2022 році. Орієнтовна структура мотиваційного листа (файл)


Перелік спеціальностей (освітніх програм), 

за якими оголошується прийом до бакалаврату

Галузь знань 01 Гуманітарні науки

Спеціальність: 014 Середня освіта
014.09 Середня освіта (Інформатика) / Середня освіта (Інформатика)

Спеціальність: 015 Професійна освіта
015.35 Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин / Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія 
(Соціальна антропологія)
Спеціальність: 033 Філософія
Спеціальність: 034 Культурологія
Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціальність: 052 Політологія
(Політологія,  Світова політика та економіка)
Галузь знань 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
(Облік і аудит)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність: 073 Менеджмент
(Менеджмент, Управління та аутсорсинг в сфері безпеки)

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право 

Галузь знань 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія 

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю

Галузь знань 11 Математика та статистика

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність:  131 Прикладна механіка 

(Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва)                
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
(Біотехнічне та медичне матеріалознавство, 
Матеріали для експлуатації механічного обладнання, 
Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів)
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
(Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні)

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво та водна інженерія

Галузь знань 23 Соціальна робота
Спеціальність: 231 Соціальна та молодіжна робота

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Спеціальність: 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини


Перелік спеціальностей (освітніх програм), 

за якими оголошується прийом до магістратури

Галузь знань 01 Гуманітарні науки

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка
(Економічна кібернетика, 
Економіка підприємства)
Спеціальність: 052 Політологія

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
(Облік і аудит)
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: 073 Менеджмент

(Менеджмент організацій і логістика, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління проектами,  Адміністративний менеджмент)
Спеціальність: 075 Маркетинг 
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право  
(Право)

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Спеціальність: 103 Науки про Землю 
(Геологія,  гідрогеологія,  геофізика)                             

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Спеціальність: 124 Системний аналіз
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка 
(Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва)                            
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
(Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання)
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
(Гірничі машини та комплекси,
Технології віртуальної та доповненої реальності у промисловості)

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
(Технології захисту навколишнього середовища,
Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі)
Спеціальність: 184 Гірництво
(Інжиніринг гірництва, 
Охорона праці, 
Відкрита розробка родовищ, 
Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств)
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм
(Туристична діяльність)

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Галузь знань 27 Транспорт 
Спеціальність: 275 Транспортні технології

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїПерелік спеціальностей (освітніх програм), 

за якими оголошується прийом до аспірантури

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія
Галузь знань 05 Соціальні і поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 103 Науки про Землю
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Галузь знань 26 Цивільна безпека

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

До уваги вступників до аспірантури!

Інформація щодо вступу до аспірантури доступна за посиланням.

Приймальна комісія


© 2006-2022 Інформація про сайт