Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

До уваги вступників до аспірантури

 1. СТРОКИ ПРИЙОМУ:

– для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії:

1.1. за кошти фізичних та/або юридичних осіб:


1.2. за рахунок видатків державного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

2. ДОКУМЕНТИ:

– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

– за наявності дійсний сертифікат про знання іноземної мови (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);

– список наукових праць, охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності та копії документів, що підтверджують наукові досягнення вступника;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).


РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ:ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ:

денна форма – 164510 грн (вартість за весь цикл навчання);

заочна форма – 114700 грн (вартість за весь цикл навчання).


ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

ПОНЕДІОК – ПЯТНИЦЯ

з 10.00 до 15.00

перерва

з 12.00 до 13.00


© 2006-2023 Інформація про сайт