Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Правила прийому до Національного технічного університету

«Дніпровська політехніка» в 2021 році


Провадження освітньої діяльності Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» здійснюється відповідно до «Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 08.08.2019 року, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії.

«Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2021 році» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, наказу Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 499 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки від 15 жовтня 2020року № 1247», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 р. за № 794/36416; листа Міністерства юстиції України від 23 травня 2021 року № 1/9-277 «Про зупинення дії наказів МОН».


Зміст


Додаток 8 ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та відокремлених структурних підрозділів: «Автотранспортного фахового коледжу», «Павлоградського фахового коледжу, «Марганецького фахового коледжу» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

© 2006-2021 Інформація про сайт