Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Правила прийому 

до Національного технічного університету

«Дніпровська політехніка» в 2024 році


Провадження освітньої діяльності Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» (далі – НТУ «Дніпровська політехніка») здійснюється відповідно до «Відомостей щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 04 березня 2021 року, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії.

Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2024 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією НТУ «Дніпровська політехніка» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (далі – Порядок прийому), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06 березня 2024 року № 266 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2024 року за № 379/41724.

Зміст
Додаток 11. Порядок прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та відокремлених структурних підрозділів: «Автотранспортного фахового коледжу», «Павлоградського фахового коледжу, «Марганецького фахового коледжу» осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес в 2024 році.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт