Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Правила прийому до Національного технічного університету

«Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами


Провадження освітньої діяльності Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» здійснюється відповідно до «Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 08.08.2019 року, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії.

«Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163, наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285» від 04 травня 2020 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698.


Зміст
© 2006-2020 Інформація про сайт