Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Правила прийому 

до Національного технічного університету

«Дніпровська політехніка» в 2022 році зі змінами


Провадження освітньої діяльності Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» здійснюється відповідно до «Відомостей щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 04.03.2021 року, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії.

«Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2022 році» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – Приймальна комісія) відповідно Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Порядок), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 та наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2022 року № 598 «Про затвердження Змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2022р. за 727/38063.


Зміст


Додаток 8 ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та відокремлених структурних підрозділів: «Автотранспортного фахового коледжу», «Павлоградського фахового коледжу, «Марганецького фахового коледжу» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення


© 2006-2022 Інформація про сайт