Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила прийому до структурних підрозділів

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка":Відокремленого структурного підрозділу «Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»,

Відокремленого структурного підрозділу «Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»,

Відокремленого структурного підрозділу «Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»

в 2022 році І. Загальні положення
ІІ. Терміни та поняття
ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
V. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
VI. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
VІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка»
VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття фахової передвищої освіти
X. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань
XI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
XII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XIІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XІV. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
XV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти


 
 
Додаток 4 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200
 

Додаток 6 ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та відокремлених структурних підрозділів: «Автотранспортного фахового коледжу, «Павлоградського фахового коледжу, «Марганецького фахового коледжу» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення


    


© 2006-2022 Інформація про сайт