Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила прийому до структурних підрозділів

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка":Відокремленого структурного підрозділу «Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»,

Відокремленого структурного підрозділу «Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»,

Відокремленого структурного підрозділу «Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»

в 2024 році І. Загальні положення
ІІ. Прийом на навчання до відокремлених структурних підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка»
ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
V. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до відокремлених структурних підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка»
VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XІI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
XIV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка»

Додаток 1 Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до відокремлених структурних підрозділів Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

Додаток 2 Перелік спеціальностей, вступних випробувань та форм фінансування для прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

Додаток 3 ПОЛОЖЕННЯ про поселення та проживання в гуртожитках студентського містечка Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та його структурних підрозділів

Додаток 4 ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист вступника


    


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт