Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

01 Освіта / Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки (магістр)


0203 Гуманітарні науки

6.020303 Філологія

03 Гуманітарні науки

035 Філологія (бакалавр)

035 Філологія (магістр)


0305 Економіка та підприємництво

6.030504 Економіка підприємства

6.030502 Економічна кібернетика

6.030507 Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит


05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка (бакалавр)

051 Економіка (спеціаліст)

051 Економіка (магістр)


07 Управління та адміністрування

071 Облік та оподаткування (бакалавр)

071 Облік та оподаткування (спеціаліст)

071 Облік та оподаткування (магістр)


07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціаліст)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (магістр)


0306 Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент (бакалавр)

073 Менеджмент (спеціаліст)

073 Менеджмент (магістр)


07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг (бакалавр)

075 Маркетинг (магістр)


0304 Право

6.030401 Правознавство

08 Право

081 Право (бакалавр)

081 Право (спеціаліст)

081 Право (магістр)


0401 Природничі науки

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

10 Природничі науки

101 Екологія (бакалавр)

101 Екологія (спеціаліст)

101 Екологія (магістр)


0401 Природничі науки

6.040103 Геологія

10 Природничі науки

103 Науки про Землю (бакалавр)

103 Науки про Землю (спеціаліст)

103 Науки про Землю (магістр)


6.050103 Програмна інженерія

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)

121 Інженерія програмного забезпечення (спеціаліст)

121 Інженерія програмного забезпечення (магістр)


0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 Комп’ютерні науки

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр)

122 Комп’ютерні науки (бакалавр)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (магістр)

122 Комп’ютерні науки (магістр)


0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102 Комп’ютерна інженерія

12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія (бакалавр)

123 Комп’ютерна інженерія (спеціаліст)

123 Комп’ютерна інженерія(магістр)


0403 Системні науки та кібернетика

6.040303 Системний аналіз

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз (бакалавр)

124 Системний аналіз (спеціаліст)

124 Системний аналіз (магістр)

1701 Інформаційна безпека

6.170103 Управління інформаційною безпекою

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 Системи технічного захисту інформації

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека (бакалавр)

125 Кібербезпека (спеціаліст)

125 Кібербезпека (магістр)


6.050502 Інженерна механіка

131 Прикладна механіка (бакалавр)

131 Прикладна механіка (спеціаліст)

131 Прикладна механіка (магістр)


0505 Машинобудування та матеріалообробка

6.050503 Машинобудування

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування (бакалавр)

133 Галузеве машинобудування (спеціаліст)

133 Галузеве машинобудування (магістр)


0507 Електротехніка та електромеханіка

6.050701 Електротехніка та електротехнології

6.050702 Електромеханіка

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціаліст)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістр)


0502 Автоматика та управління

6.050202 Автоматизація комп’ютерно -інтегровані технології

6.050201 Системна інженерія

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація комп’ютерно -інтегровані технології (бакалавр)

151 Автоматизація комп’ютерно -інтегровані технології (спеціаліст)

151 Автоматизація комп’ютерно -інтегровані технології (магістр)


0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістр)


0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050903 Телекомунікації

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр)

172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)


0503 Розробка корисних копалин

6.050301 Гірництво

6.050303 Переробка корисних копалин

18 Виробництво та технології

184 Гірництво (бакалавр)

184 Гірництво (спеціаліст)

184 Гірництво (магістр)


0601 Будівництво та архітектура

6.060101 Будівництво

19 Архітектура і будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр)

192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціаліст )

192 Будівництво та цивільна інженерія (магістр)


0801 Геодезія та землеустрій

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

19 Архітектура і будівництво

193 Геодезія та землеустрій (бакалавр)

193 Геодезія та землеустрій (спеціаліст)

193 Геодезія та землеустрій (магістр)


0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106 Автомобільний транспорт

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт (бакалавр)

274 Автомобільний транспорт (спеціаліст)


0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

27 Транспорт

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалавр)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (спеціаліст)Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт