Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Білої Дар’ї Олегівни на тему: «Інституціональне забезпечення формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Бородін Євгеній Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

Липовська Наталія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро;

Гончарук Наталія Трохимівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро.

Офіційні опоненти:

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Драпушко Ростислав Григорович, кандидат філософських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ.

 

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Чикаренко Ірина Аркадіївна

Автор дисертації: Біла Дар’я Олегівна

Рішення про утворення СВР Протокол №4  від 20 березня 2024 року

Захист відбудеться: 03 травня 2024 року об 11-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adMkOobFn9bdk7Cz5jKvh04kAGi4R7Bs0LKnd7uTE6X01%40thread...

Відеозахисту

Рішення

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента


Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Бондарець Єлизавети Миколаївни на тему: «Публічне управління розвитком фізичної культури та спорту на регіональному рівні: проєктно-орієнтований підхід», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»

Голова разової ради

Бородін Євгеній Іванович, доктор історичних наук, професора, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1. Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

2. Молоканова Валентина Михайлівна, доктора технічних наук, професор, професор кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

офіційні опоненти:

1. Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди, м. Переяслав;

2. Бобровська Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економіки та економічної безпеки Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

 

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Чикаренко Ірина Аркадіївна

Автор дисертації: Бондарець Єлизавети Миколаївни

Рішення про утворення СВР Протокол №4  від 20 березня 2024 року

Захист відбудеться: 29 квітня 2024 року об 11-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/message/19:dMkOobFn9bdk7Cz5jKvh04kAGi4R7Bs0LKnd7uTE6X01@thread.tacv2/1...%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%97%20%D0%94%D0%B0%D1%80%E2%80%99%D1%97%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8&channelName=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5&createdTime=1713856019226&allowXTenantAccess=false

Відео захисту

Рішення

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікованийпідпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

__________________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Єгорченка Ростислава Руслановича на тему: «Обґрунтування експлуатаційних параметрів газотранспортних систем для попутного видобування метану вугільних родовищ», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Голова разової ради

Дичковський Роман Омелянович доктор технічних наук, професор, професор кафедри гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.     Лозинський Василь Григорович кандидат технічних, доцент, доцент кафедри гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровська політехніка»;

2.     Ковалевська Ірина Анатоліївна доктор технічних наук, професор, професор кафедри гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровська політехніка»

Офіційні опоненти:

1.     Стасевич Рішард Казимирович доктор технічних, старший науковий співробітник відділу проблем технологій підземної розробки вугільних родовищ  Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України;

2.     Налисько Микола Миколайович доктор технічних наук, професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та енергомеханічних комплексів НТУ «Дніпровська політехніка»

Автор дисертації: Єгорченко Ростислав Русланович

Рішення про утворення СВР Протокол №1  від 12 січня 2024 року

Захист відбудеться: 27 лютого 2024 року об 11-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y3MzA3MmUtN2Y3Mi00MTNiLWE0ZmEtYzcyNjdhMGRlZ...

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

__________________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту Демошенка Геннадія Валентиновича на тему: «Цифрові технології в муніципальному управлінні», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» 

Голова ради: Чикаренко Ірина Аркадіївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»

рецензенти:

Тарасенко Тетяна Миколаївна доктор наук з державного управління, доцент,  доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

Хожило Ірина Іванівна доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»

офіційні опоненти:

Карпенко Олександр Валентинович Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Антонова Ольга Валеріївна Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка» Квітка Сергій Андрійович

 

Автор дисертації: Демошенко Геннадій Валентинович

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 07 березня 2024 року о 13:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPIxbf7NCjffDlWy98HFUX_v8BGopjLTBSEOBFfR-JYM1%40thread...

Відеозахисту:

Рішення

⇒Дисертація на здобуттянаукового ступеня доктора  філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

_________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту Бардаха Олександра Юхимовича на тему: «Взаємодія органів місцевого самоврядування та бізнесу в умовах цифрового суспільства», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Чикаренко Ірина Аркадіївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»

рецензент:

Тарасенко Тетяна Миколаївна доктор наук з державного управління, доцент,  доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

Хожило Ірина Іванівна доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»

офіційні опоненти:

Карпенко Олександр Валентинович Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університеу імені Вадима Гетьмана;

Третяк Олексій Анатолійович Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка» Квітка Сергій Андрійович

 

Автор дисертації: Бардах Олександр Юхимович

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 07 березня 2024 року о 10:00 за посиланням:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPLqRvpXILlLslDWeFzXL6MmGj4keB0DOrHGfI_ETz4Y1%40thread...

Відеозахисту:

Рішення

⇒Дисертація наздобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікованийпідпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційногоопонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційногоопонента

⇒кваліфікований підпис опонента

__________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту Лі Гуаньнань на тему: «Управління процесом забезпечення сталого розвитку підприємства на основі балансу інтересів стейкхолдерів», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка»

Голова ради: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки НТУ «Дніпровська політехніка»

рецензенти:

Дудник Алла Вікторівна кандидат економічних  наук, доцент,  доцент кафедри менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка»;

Литвин Марина Валентинівна, Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних НТУ «Дніпровська політехніка».

офіційні опоненти:

Чукурна Олена Павлівна, Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та маркетингу, декан факультету бізнесу та соціальних комунікацій Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку,;

Садченко Олена Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування  Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

науковий керівник: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і аудиту Пашкевич Марина Сергіївна.

Автор дисертації: Лі Гуаньнань

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 15 лютого 2024 року об 11:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amJ1RwyOqiyJ8kvK33x6sy_KVJISgLE-n86SrZYdV4iI1%40thread...

Відеозахисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту Маршалек Карини Олегівни на тему: «Кримінологічна характеристика осіб геронтологічного віку, які вчиняють кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості: детермінація і запобігання», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»

Голова ради: Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

рецензенти:

Школа Сергій Миколайович кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри публічного права НТУ «Дніпровська політехніка»;

Світличний Олексій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права НТУ «Дніпровська політехніка».

офіційні опоненти:

Волкова (Дорохіна) Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Рябчинська Олена Павлівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики Інституту економіки та права Класичного приватного університету.

науковий керівник: доцент кафедри публічного права, кандидат юридичних наук Яковенко Євген Олександрович.

Автор дисертації: Маршалек Карина Олегівна

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 15 лютого 2024 року о 14:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/message/19:9jMzWkz1Int9ehYsZ2RLqQ8ax-rJIykSe0FIqMHZa4U1@thread.tacv2/1...

Відеозахисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

____________________________________________________________


Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту Гусаревич Наталії Володимирівни на тему: «Впровадження новітніх цифрових технологій у виборчий процес в Україні», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Чикаренко Ірина Аркадіївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»

рецензент:

Матвеєва Ольга Юріївна Кандидат наук з державного управління, доцент,  доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

офіційні опоненти:

Карпенко Олександр Валентинович Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Кривошеїн Віталій Володимирович Доктор політичних наук, професор, в.о. декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Дрешпак Валерій Михайлович  Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри журналістики Університету митної справи та фінансів.

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка» Квітка Сергій Андрійович 

Автор дисертації: Гусаревич Наталія Володимирівна

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 16 лютого 2024 року о 13:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adfJLKpzcpZV5yo_-RZZ_HGp4g2lAroybhpSBaZZxPtY1%40thread...

Відеозахисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

______________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту Цигана Павла Сергійовича  на тему: «Енергетична ефективність режимів розподільних мереж фотоелектричних станцій», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Голова ради: Півняк Геннадій Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроенергетики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Рецензенти:

1.       Лисенко Олександра Геннадіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри електропривода Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

2.       Рогоза  Михайло Валентинович кандидат технічних наук професор кафедри електроенергетики НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.       Василець Святослав Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій «Національного університету водного господарства та природокористування».;

2.       Сегеда Михайло Станкович, доктор технічних наук, професор кафедри електроенергетики та систем управління , завідувач кафедри електроенергетики та системи управління Національного технічного університету «Львівська політехніка»

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри електроенергетики НТУ «Дніпровська політехніка» Луценко Іван Миколайович

Автор дисертації: Циган Павло Сергійович

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 06 лютого 2024 року об 11:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agOXgviTvN0IVu-dnr9xhiEV86SXEe8tJqIehn2dx2fc1%40thread...

Відео захисту

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

______________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кошелевої Людмили Єгорівни на тему: «Удосконалення публічного управління та адміністрування соціалізації економіки України», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю

281 – «Публічне управління та адміністрування»

Голова разової ради

Молоканова Валентина Михайлівна доктор технічних наук, професор кафедри системного аналізу та управління НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.                 Матвєєва Ольга Юріївна кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

Офіційні опоненти:

1.                 Петроє Ольга Михайліана доктор наук з державного управління, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України;

2.                 Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі

3.                 Крушельницька Таїсія Анатоліївна доктор наук з державного управління, професор кафедри кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

 

Автор дисертації: Кошелева Людмила Єгорівна

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 09.02.2024р. 0 12:00 за посиланням:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anplSSfdnJy5rWQSynSFduHFjFJ26_sxrOuvAMlC1NM01%40thread...

 

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента


 _________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Торчинюка Вадима Георгійовича на тему: «Публічно-управлінський концепт здійснення правосуддя в умовах децентралізації влади», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Бородін Євгені Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.                 Липовську Наталію Анатоліївну, доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри державного управління

і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

2.                 Хожило Ірину Іванівну, доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

офіційні опоненти:

1.                 Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління заслужений працівник освіти України, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва, Національний університет водного господарства та природокористування

2.                 Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, доктора наук з державного управління, старшого дослідника, начальника наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України.

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Баштанник Віталій Володимирович

Автор дисертації: Торчинюк Вадим Георгійович

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться:15 лютого 2024 року о 14:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/message/19:fVQoQP6sW2DNTulQxzces6xC1B3TTZFrhKR3O4kpekY1@thread.tacv2/1...%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&channelName=&createdTime=1706546975806

 
 

Відеозахисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

 ________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Чорного Олександра Олександровича на тему: «Формування механізмів публічного контролю в діяльності органів державної влади», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Бородін Євгені Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.                 Липовська Наталія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління

і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

2.                 Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

офіційні опоненти:

1.                 Міщенко Дмитро Анатолійович, доктора наук з державного управління, професора, професора  кафедри маркетингу Університету митної справи та фінансів;

2.                 Матвієнко Ірина Володимирівна, кандидата наук з державного управління, доцента, доцента кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Національного університету «Одеська політехніка».

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Баштанник Віталій Володимирович

Автор дисертації: Чорний Олександр Олександрович

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 15 лютого 2024 року о 12:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/message/19:LBGVGMCDtMD81enwvuBjPSuB6KKbt_aKZweo1KSBYOU1@thread.tacv2/1...%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&channelName=&createdTime=1706547223611

Відеозахисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

 _________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту Сороки Марини Анатоліївни на тему: «Розвиток територіальних громад на основі регіональної смарт-спеціалізації», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Гончарук Наталія Трохимівна доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

 

Рецензенти:

1.                 Бородін Євгені Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».;

2.                 Квітка Сергій Андрійович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

офіційні опоненти:

1.                 Лелеченко Анжела Павлівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, завідувач аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету;

2.                 Бобровська Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів.

 

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Маматова Тетяна Валеріївна

Автор дисертації: Сорока Марина Анатоліївна

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 19 лютого 2024 року о 12:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFiQxzpiaG8j8mujOFkkcBVszkRUj1yO_h8XQ_Ig0LsQ1%40thread...

Відеозахисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

 _________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту Боровицького Олександра Миколайовича на тему: «Розробка процесу керування професійно-ергономічними ризиками на підприємствах лісової галузі України», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Голова ради: Голінько Василь Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

 

Рецензенти:

1.                 Колесник Валерій Євгенович, доктор технічних наук, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

2.                 Яворський Андрій Васильович Кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.                 Бочковський Андрій Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільної безпеки та охорони праці НУ «Одеська політехніка»;

2.                 Цимбал Богдан Михайлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту.

 

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Чеберячко Сергій Іванович 

Автор дисертації: Боровицький Олександр Миколайович 

Рішення про утворення СВР Протокол №13  від 26 грудня 2023 року

Захист відбудеться: 31 січня 2024 року о 14:30 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5ZTNiOWItMDg5MC00ZTZlLTk3MWItM2FhMmYwYzVkM...

Відеозахисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Відгук рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

_________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Литовки Віталія Андрійовича на тему: «Трансформація корпоративної культури підприємств металургійної промисловості в умовах інноваційного розвитку  », поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

051 «Економіка» 

Голова разової ради

Смєсова Вікторія Леонідівна доктор економічних наук,  професорка кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти: 

1. Литвиненко Наталія Іванівна доктор економічних наук , професорка кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка»;

2. Іванова Марина Іллівна доктор економічних наук, професорка кафедри менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти: 

1. Мушнікова Світлана Анатоліївна доктор економічних наук, професорка кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу Українського державного університету науки і технологій;

2. Венгерська Наталя Сергіївна кандидат економічний наук доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Запорізького національного університету.


наукові керівники: Пилипенко Ганна Миколаївна, д.е.н., проф., професор кафедри туризму та економіки підприємства НТУ Дніпровська політехніка; Прушківська Емілія Василівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин НУ Запорізька політехніка

Автор дисертації: Литовка Віталій Андрійович

Рішення про утворення СВР Протокол №12   від  30  листопада 2023 року

Захист відбудеться: 31 січня 2024 року о 13-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjlkN2ZiMGMtZDA0Yi00MjQ3LTg5OGItYjViMTFmNTdmN...

Відео захисту:

Рішення

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

_________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Нечепуренка Микити Олександровича на тему: «Формування соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу в Україні», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка

Голова ради:

Безугла Людмила Сергіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та економіки підприємства НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.     Бєлобородова Марія Валеріївна, Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства НТУ «Дніпровська політехніка»;

2.     Швець Василь Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.     Панухник Олена Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

2.     Андрусів Уляна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу.

 

Автор дисертації: Нечепуренко Микита Олександрович

Рішення про утворення СВР Протокол № 12 від 30 листопада 2023 року

Захист відбудеться: 15 січня 2024 року об 11-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIxOGY0MGMtYzRhNy00MjBlLTg5OTgtOTY4ZWY1NDBlY...

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

 _____________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Ігната Олександра Володимировича на тему: «Розвиток управлінського інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради:

Бородін Євген Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.     Гончарук Наталія Трохимівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

2.     Квітка Сергій Андрійович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.     Лозинська Тамара Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету;

2.     Бєльська Тетяна Валентинівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Маматова Тетяна Валеріївна

Автор дисертації: Ігнат Олександр Володимирович

Рішення про утворення СВР Протокол №  12  від   30 листопада 2023 року

Захист відбудеться: 12 січня 2024 року о 13:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avyPYJkwCuPgV3YFY30AgaXN9ADjC_MP6Ee-yTsurqw01%40thread...

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

__________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Черниша Василя Івановича на тему: «Публічне управління в умовах конституційних змін: теоретико-методологічні засади», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради:

Бородін Євген Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.                 Липовська Наталія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління
і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

2.                 Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.                 Акімов Олександр Олексійович, доктор наук з державного управління,професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика;

2.                 Руденко Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету.

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Баштанник Віталій Володимирович

Автор дисертації: Черниш Василь Іванович

Рішення про утворення СВР Протокол № 12 від 30 листопада 2023 року

Захист відбудеться: 17 січня 2024 року о 12-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65kiNO6eSTDAkqVmt2HxvjJ3x7_egICZqUhyPf_95tE1%40thread...

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

_______________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Бойко Наталії Олександрівни на тему: «Право людини на судовий захист: публічно-управлінський аспект», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради:

Бородін Євген Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.                 Липовська Наталія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління
і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

2.                 Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.                 Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління заслужений працівник освіти України, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва, Національний університет водного господарства та природокористування

2.                 Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України.

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Баштанник Віталій Володимирович

Автор дисертації: Бойко Наталія Олександрівна

Рішення про утворення СВР Протокол № 12 від  30 листопада 2023 року

Захист відбудеться: 17 січня 2024 року о 14-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAS6fBcDqlGxDMtk7jSIln8YQeD3lPvAjGofwKznb42w1%40thread...

Відео захисту: 

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

______________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Мартиненка Андрія Анатолійовича на тему: «Методи і моделі організації, обробки та аналізу даних в інтелектуальній системі підтримки прийняття рішень при ідентифікації творів живопису», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 - Комп’ютерні науки

Голова ради:

Гнатушенко Володимир Володимирович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1. Каштан Віта Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

2. Сергєєва Катерина Леонідівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1. Машталір Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2. Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів НТУ «Запорізька політехніка».

науковий керівник: доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем НТУ «Дніпровська політехніка» Мороз Борис Іванович


Автор дисертації: Мартиненко Андрій Анатолійович

Рішення про утворення СВР Протокол №  12 від   30 листопада 2023 року

Захист відбудеться: 11 січня 2024 року об 11-00 за посиланням : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJmZDIwNTYtNTU2ZC00NTU3LWI4NjUtOTA1YzdhY2Y2Z...

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня докторафілософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

_____________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Архірея Михайла Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 26 зі спеціальності 263 «Цивільна безпека»

 

Голова ради: Павличенко Артем Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Рецензенти:

1     Чеберячко Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУ «Дніпровська політехніка»;

2     Радчук Дмитро Ігорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.    Кружилко Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор кафедри безпеки праці та охорони довкілля ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»,

2.    Ченчева Ольга Олександрівна, кандидата технічних  наук , доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

науковий керівник: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУ «Дніпровська політехніка» Голінько Василь Іванович

Автор дисертації: Архірей Михайло Миколайовича

Рішення про утворення СВР Протокол №11 від 06 листопада 2023 року

Захист відбудеться: 29 грудня 2023 о 14:00 за посиланням:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFlM2RjNWUtMjlmYS00MzhiLWFhNmUtNDBmZjBlNDcyYjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cbb82a7-8f8b-4e21-8922-e8dd1f03e636%22%2c%22Oid%22%3a%22e2c5b386-b113-4fd2-b7fd-a340e0117fc0%22%7d

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Відгук рецензента

Відгук рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікаційний підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікаційний підпис опонента

__________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Піскохи Наталії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Маматова Тетяна Валеріївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1     Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

2     Тарасенко Тетяна Миколаївна, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.    Карпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри національної економіки та публічного управління, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ),

2.    Чикаренко Олексій Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри журналістики Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Квітка Сергій Андрійович

Автор дисертації: Піскоха Наталія Іванівна

Рішення про утворення СВР Протокол №10 від 19 жовтня 2023 року

Захист відбудеться: 26 грудня 2023 о 13:00 за посиланням:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQuQOR_YWJovwy8_41y3kT_CFCfYwavcOc2EtZ2W3WIs1%40thread.tacv2/1703496258427?context=%7b%22Tid%22%3a%226cbb82a7-8f8b-4e21-8922-e8dd1f03e636%22%2c%22Oid%22%3a%22ba5612e1-9ecd-4d38-859f-a55732a8182a%22%7d

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікаційний підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

__________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Новіченко Надії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Маматова Тетяна Валеріївна, доктора наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1.    Гончарук Наталія Трохимівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка»;

2.    Сорокіна Наталія Григорівна, доктор наук з державного управління, доцента, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1.    Карпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри національної економіки та публічного управління, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (м. Київ)

2.    Антонова Ольга Валеріївна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).

науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Квітка Сергій Андрійович

Автор дисертації: Новіченко Надія Володимирівна

Рішення про утворення СВР Протокол №10 від 19 жовтня 2023 року

Захист відбудеться: 26 грудня 2023 о 10:00 за посиланням:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amTCVZh2D4qUNi8aj-n2HQK-zAUmul_3sTbDcnW6jjxs1%40thread.tacv2/1703496921768?context=%7b%22Tid%22%3a%226cbb82a7-8f8b-4e21-8922-e8dd1f03e636%22%2c%22Oid%22%3a%22ba5612e1-9ecd-4d38-859f-a55732a8182a%22%7d

Відео захисту:

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

_____________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Власова Владислава Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Голова ради: доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» - Бабець Дмитро Володимирович.

Рецензенти:

1. Інкін О.В., доктор технічних наук, професор, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

2. Дервягіна Н.І.,  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1. Улицький О.А., доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту екобезпеки та управління Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, м. Київ.

2. Жуковський В.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри компютерний наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

науковий керівник доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем  НТУ «Дніпровська політехніка» Алексєєв Михайло Олександрович

Автор дисертації: Власов Владислав Сергійович

Тема дисертаційної роботи: «Математичні моделі для автоматизації процесу керування гідроекобезпекою при синхронізації вуглевидобутку та згортання гірничих робіт у Західному Донбасі»

Рішення про утворення СВР Протокол №10 від 19 жовтня 2023 року

Захист відбудеться: 21 грудня 2023 о 12:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awzaAw9eWhUh3wswKUOlr9bjSIIPcd2cdmemsdCLhM7Q1%40thread...

Відео захисту

Рішення

⇒Дисертація наздобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційногоопонента

⇒кваліфікаційний підпис опонента

⇒Відгук офіційногоопонента

⇒кваліфікований підпис опонента

____________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Недоступ Катерини Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Голова ради: Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1. Потіп Микола Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка»;

2. Блінова Ганна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1. Волкова (Дорохіна) Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2. Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, старший дослідник, професор кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету імені Вадима Гетьмана.

науковий керівник: науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Ільющенко Ганна Володимирівна

Автор дисертації: Недоступ Катерини Костянтинівни

Рішення про утворення СВР Протокол №9 від 21 вересня 2023 року

Захист відбудеться: 10 листопада 2023 року о 15-00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdmYzhkNTItMTNlNi00M2I0LTg3YWQtYTZhN2FmMDU4Z...

Відео захисту

Рішення

⇒Дисертація наздобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційногоопонента

⇒кваліфікований підпис опонента

____________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Зайкової Лілії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Голова ради:

Блінова Ганна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка».

Рецензенти:

1. Потіп Микола Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка»;

2. Пушкіна Олена Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1. Волкова (Дорохіна) Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2. Кравченко Максим Георгійович, доктор юридичних наук, старший дослідник, професор кафедри теоретичної юриспруденції Київського національного університету імені Вадима Гетьмана.

науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Легеза Юлія Олександрівна

Автор дисертації: Зайкова Лілія Миколаївна

Рішення про утворення СВР Протокол №9 від 21 вересня 2023 року

Захист відбудеться: 09 листопада 2023 року о 15-00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkzZmQ1NzQtMGY4NC00YmIxLWE5MGQtZDBhZTc5NjZmM...

Відео захисту: Захист дисертації Л.М. Зайкової зі спеціальності 081 _Право_ на здобуття ступеня доктора філософії-20231109_145947-Запись собрания.mp4

Рішення

⇒Дисертація наздобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційногоопонента

⇒кваліфікований підпис опонента

____________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Колисниченка Іллі Юрійовича здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 151 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Голова ради: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» - Корнієнко Валерій Іванович.

Рецензенти:

1. Алексєєв Михайло Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

2. Приходченко Сергій Дмитрович,  кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1. Купін Андрій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг.

2. Ужеловський Андрій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, м. Дніпро. Назва дисертаційної роботи: «Автоматизація процесу ваговимірювання рухомих залізничних об’єктів»

науковий керівник: доктор технічних наук, професор кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем НТУ «Дніпровська політехніка» Ткачов Віктор Васильович

Автор дисертації: Колисниченко Ілля Юрійович

Рішення про утворення СВР Протокол №9 від 21 вересня 2023 року

Захист відбудеться: 13 листопада 2023о 14-00 за посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIwZTkyN2ItN2JkNC00ZTkxLWE1ZWUtNjRmNzU3ODg2O...

Відео захисту

Рішення

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційногоопонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

____________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Мороза Дмитра Максимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 - "Інформаційні технології" зі спеціальності 122 - "Комп'ютерні науки"

Голова ради: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Алексєєв Михайло Олександрович.

Рецензенти:

1. Корнієнко Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

2. Лактіонов Іван Сергійович,  доктор технічних наук, доцент, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1. Вовна Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж, Національний авіаційний університет, м. Київ.

2. Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток сучасних модульних багатопроцесорних обчислювальних систем для автоматизованого управління складними технологіями»

науковий керівник: доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Швачич Геннадій Григорович 

Автор дисертації: Мороз Дмитро Максимович

Рішення про утворення СВР Протокол №9 від 21 вересня 2023 року

Захист відбудеться: 26 жовтня 2023 року о 12-00

за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM5NjQ2OWEtOTE3OC00NTY3LWIwZmMtMzBjYzE3ODk2NWVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cbb82a7-8f8b-4e21-8922-e8dd1f03e636%22%2c%22Oid%22%3a%22811f5e19-331c-4a2e-94e7-2075ad6eda4b%22%7d

Відео захисту

Рішення

⇒Дисертаціяна здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгукофіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

______________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Хабарлака Костянтина Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 - "Інформаційні технології" зі спеціальності 122 - "Комп'ютерні науки"

Голова ради: Мороз Б. І., професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор.

Рецензенти:

1.       Удовик І. М., декан факультету інформаційних технологій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидат технічних наук, доцент.

2.       Сергєєва К. Л., доцент кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидат технічних наук, доцент.

Офіційні опоненти:

1.       Субботін С. О., завідувач кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка», доктор технічних наук, професор.

2.       Приставка П. О., завідувач кафедри прикладної математики Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор.

Назва дисертаційної роботи: «Методи класифікації та сегментації зображень на основі змінюваних згорткових мереж»

науковий керівник: доцент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", кандидат фізико-математичних наук, доцент Коряшкіна Л.С.

Автор дисертації: Хабарлак Костянтин Сергійович

Рішення про утворення СВР Протокол №9 від 21 вересня 2023 року

Захист відбудеться: 25 жовтня 2023 року о 15-00

за посиланням:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVmNDAwODUtNjJmNS00NDFlLWE5NDctNzc5NWQ2YzE0NTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cbb82a7-8f8b-4e21-8922-e8dd1f03e636%22%2c%22Oid%22%3a%222f9566f8-1dd4-49b4-b7f0-bc1e9545b382%22%7d

Відео захисту


Рішення

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня докторафілософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

__________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Гільперта Віталія Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 26 зі спеціальності 263 "Цивільна безпека"

Голова разової ради: Голінько Василь Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Рецензенти:

1. Колесник Валерій Євгенович, доктор технічних наук, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовща Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

2. Савельєв Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Офіційні опоненти:

1. Бочковський Андрій Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільної безпеки та охорони праці НУ «Одеська політехніка»;

2. Цимбал Богдан Михайлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту.

Назва дисертаційної роботи: "Удосконалення системи управління безпекою та гігієною праці в лісовому господарств на основі керування ризиками"

Автор дисертації: Гільперт Віталій Вікторович

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" Чеберячко Сергій Іванович 

Рішення про утворення разової СВР Протокол №7 від 29 червня 2023 року

Захист відбудеться: 29 серпня об 11-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JlZDViNmQtOGExNi00YTAzLThkYjktYjUxYTU0OWMwZ...

відео захисту

рішення

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒Відгук рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒Відгук офіційного опонента

_______________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Грідяєва Володимира Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 26 зі спеціальності 263 "Цивільна безпека" 

Голова разової ради: Павличенко Артем Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

 

Рецензент - Колесник Валерій Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

Рецензент - Столбченко Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Офіційний опонент - Бородіна Наталія Анатоліївна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту;

Офіційний опонент - Негрій Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет будівництва і архітектури».

Назва дисертаційної роботи: «Обґрунтування параметрів комплексного засобу індивідуального захисту працівників коксохімічної промисловості»

Автор дисертації: Грідяєв Володимир Васильович

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУ «Дніпровська політехніка» Голінько Василь Іванович 

Рішення про утворення разової СВР Протокол №5 від 28 квітня 2023

Захист відбудеться: 04 липня об 11-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NGVhNTNmMTItMGM1OS00ZjExLTg2OTMtYTE5ZjcwMTA2Z...

Відео захисту

Рішення

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒Відгук рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒Відгук офіційного опонента

 ______________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Безуса Валерія Олександровича на здобуття  ступеня доктора філософії з галузі знань 28  зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Голова разової ради - Бородін Євгеній Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Рецензент - Хожило Ірина Іванівна, Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;

Рецензент - Гончарук Наталія Трохимівна, Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Офіційний опонент - Монастирський Григорій Леонардович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету;

Офіційний опонент - Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Національного університету «Одеська політехніка».

Назва дисертаційної роботи: «Інноваційні інструменти управління розвитком житлово-комунального господарства міста»

Автор дисертації - Безус Валерій Олександрович

Науковий керівник - д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Чикаренко І.А.

Рішення про утворення разової СВР Протокол № 4 

Захист відбудеться:22 травня 2023 року об 11-00 за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/86206518596?pwd=ZjBoTjZvc2RIRjZGUjZoaXNVUEFoQT09

Відео захисту

Рішення

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒Відгук офіційного опонента


_______________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Шмата Михайла Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право"

Голова разової ради - Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

РецензентХряпінський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Рецензент - Лень Валентин Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Офіційний опонент -  Волкова (Дорохіна) Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Офіційний опонентШкута Олег Олегович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету ОДУВС Одеського державного університету внутрішніх справ.

 Назва дисертаційної роботи: "Звільнення від покарання за хворобою"

Автор дисертації - Шмат Михайло Сергійович

Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри публічного права Школа Сергій Миколайович. 

Рішення про утворення  разової СВР Протокол№4 від 30.03.2023

Захист відбудеться: 31 травня 2023 року об 11-30 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJBLJWMwJlIG1YVZceG5lSt1wKk6peXBKHfLkBbJeugI1%40thread...

Відео захисту

Рішення

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

⇒Відгук рецензента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис опонента

_______________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Білогура Станіслава Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 051 "Економіка"

Голова разової ради - Безугла Людмила Сергіївна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри туризму та економіки підприємства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Рецензент - Бєлобородова Марія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та економіки підприємства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Рецензент - Бондаренко Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, до-цент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Опонент - Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеського національного технологічного університету;

Опонент - Ольшанська Олександра Володимирівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету управління та бізнес-дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Назва дисертаційної роботи: «Інноваційний розвиток туристичної сфери регіонів Україні на основі кластерного підходу»

Автор дисертації

Білогур Станіслав Юрійович

Наукові керівники: доктор економічних наук, професор Пилипенко Юрій Іванович Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", доктор економічних наук, професор Задоя Анатолій Олександрович Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

Рішення Вченої ради про утвореня СВР Протокол №4  від 30.03.2023р.

Захис відбудеться: 16 травня 2023 року о 10-00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhiOGM3MWYtZTEwNi00YTM0LWE2YzUtZmYwMWI2ZWM4Y...

Відео захисту

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис

Відгук рецензента

⇒кваліфікований підпис

відгук офіційного опонента

відгук офіційного опонента

⇒кваліфікований підпис

__________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Андрієнка Антона Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування", спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Голова ради: Бородін Євгеній Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

РецензентЛиповська Наталія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

РецензентХожило Ірина ІванівнаДоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Опонент Дурман Микола Олександрович, Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету

ОпонентБобровська Олена Юріївна, Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів

Назва дисертаційної роботи: "Упровадження концепції «Smart City» в управління великими містами України"

Автор дисертації

Андрієнко Антон Олегович

Науковий керівник - Маматова Тетяна Валеріївна, д.держ.упр., професор

Рішення Вченої ради про утворення разової СВР Протокол №1 від 03.01.2023р.

Захист відбудеться: 21 лютого 2023 року о 14-00 проспект Д.Яворницького 19, ауд.10/413

посилання на захист

Відео захисту

Рішення

⇒Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента

кваліфікований підпис рецензента

⇒Відгук рецензент

⇒кваліфвкований підпис рецензента

⇒Відгук опонента

кваліфікований підпис опонента

⇒Відгук опонента

кваліфікований підпис опонента


 _______________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Книша Івана Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 26 "Цивільна безпека" за спеціальністю 263 "Цивільна безпека"

Голова ради: Павличенко Артем Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

РецензентКолесник Валерій Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

Рецензент Радчук Дмитро Ігорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

ОпонентШевченко Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, вчений секретар Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

ОпонентНегрій Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин Державного вищого навчальниого закладу "Донецький національний технічний університет"

Назва дисертаційної роботи: "Обґрунтування параметрів каркасів легких фільтрувальних півмасок швидкого прилаштування"

Автор дисертації

Книш Іван Михайлович

Наукові керівникиГолінько Василь Іванович доктор технічних наук, професор Хома Руслан Євгенійович доктор хімічних наук, професор

Рішення Вченої ради про утоврення разової СВР

 Протокол №1 від 03.01.2023р. 

Онлайн захист відбудеться: 15 лютого 2023 року о 10-00 

посилання на захист

Відео захисту

Рішення

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Відгук рецензента

Відгук рецензента

Відгук опонента

Відгук опонента

 _________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Молдованова Євгена Вячеславовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 "Виробництво та технології" за спеціальністю 184 "Гірництво"

Голова ради: Садовенко Іван Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри  гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

Рецензент -  Інкін Олександр Вікторович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; 

Рецензент - Мамайкін Олександр Рюрикович,. кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

Опонент - Сахно Іван Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри розробки родовищ корисних копалин Донецького національного технічного університету;

Опонент - Зберовський Василь Владиславович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом проблем технологій підземної розробки вугільних родовищ Інституту геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України. 

Назва дисертаційної роботи: Обґрунтування параметрів очисного виймання в геомеханічних зонах монтажних камер глибоких горизонтів шахт Західного Донбасу

Автор дисертації
 Молдованов Євген Вячеславович

Науковий керівник

д.т.н., проф. Власов Сергій Федорович

Захист відбудеться 22 грудня 2022 року за адресою: проспект Д.Яворницького 19, ауд.1/102 

о 12-00

відео захисту

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

⇒Кваліфікований підпис здобувача,яким підписано дисертацію

⇒Відгук рецензента
⇒кваліфікований підпис рецензента
⇒Відгук рецензента
⇒кваліфікований підпис рецензента
⇒Відгук опонента
⇒кваліфікований підпис опонента
⇒Відгук опонента
⇒кваліфікований підпис опонента

Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії

____________________________________________________________________________________________________________________

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Філоненка Олександра Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 "Виробництво та технології" за спеціальністю 184 "Гірництво"

Голова ради: д.т.н., проф. Павличенко Артем Володимирович
 (професор каф. екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету "Дніпровська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Дичковський Роман Омелянович (професор каф. гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету "Дніпровська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Саїк Павло Богданович (доцент каф. гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету "Дніпровська політехніка")
Опонент - д.т.н., доц. Сахно Іван Георгійович (професор кафедри розробки родовищ корисних копалин Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»)
Опонент - к.т.н., доц. Письменний Сергій Васильович (доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин Криворізького національного університету)

Спеціальність
184 "Гірництво"

Назва дисертаційної роботи: "Обґрунтування параметрів закладного масиву кар’єрних пустот на основі металургійних шлаків"

Автор дисертації
Філоненко Олександр Володимирович

Науковий керівник
д.т.н., проф. Бондаренко Володимир Ілліч

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 449к від 14.07.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використання платформи 

  ⇒ Посилання на відео захисту дисертації 

≈Рішення разової спеціалізованої вченої ради 

про присудження ступеня доктора філософії


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук рецензента Р.О. Дичковського ≈ кваліфікований підпис

Відгук рецензента П.Б. Саїк ≈ кваліфікований підпис

Відгук офіційного опонента С.В. Письменногокваліфікований підпис

Відгук офіційного опонента І.Г. Сахнокваліфікований підписСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт