Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Лист МОН України від 04.12.2015 р. № 1/9-586 "Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях"


Додаток 1

Додаток2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8


Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):© 2006-2020 Інформація про сайт