Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Лист МОН України від 04.12.2015 р. № 1/9-586 "Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях"
Додаток1 Додаток2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7 Додаток 8


Шановні учасники процесу атестації здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук, а також ступеня доктора філософії.

Повідомляємо, що 9 червня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову

№ 608 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167"

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-27-lipnya-2016-r-567-i-vid-6-bereznya-2019-r-167-i090621-608

Зокрема, відповідно до зазначеної постанови:

- "Порядок присудження наукових ступенів" (постанова КМУ від 24 липня 2013 року № 567) діятиме до 31 грудня 2021 року включно;

- "Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії" став "Тимчасовим порядком присудження ступеня доктора філософії",

а безпосередньо присудження такого ступеня подовжено до 31 грудня 2021 року.

P.S. Прохання: у всіх подальших клопотаннях до МОН про утворення спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії вказувати дату вступу такої особи (здобувача) в аспірантуру!


Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):© 2006-2021 Інформація про сайт