Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Склад Вченої ради

  1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 36), Статуту Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.03.2018 № 294, та на підставі рішення  Конференції трудового колективу Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" від 18 грудня 2020 р. (протокол № 6) , зі змінами від 29.12.2021 (протокол №11) та змінами від 22.12.2022 р. (протокол № 12) затверджено склад Вченої ради Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" 

   

   

  п/п

  Прізвище, ім’я,

  по батькові

  1.  

  Півняк Геннадій Григорович

  Голова вченої ради

  2.  

  Азюковський Олександр  Олександрович

  ректор

  3.  

  Павличенко Артем Володимирович

  Перший проректор

  4.  

  Калюжна Таісія Миколаївна

  Учений секретар

  5.  

  Алексєєв Михайло Олександрович

  Декан ФІТ

  6.  

  Амелін Анатолій Никифорович

  Начальник служби обслуговування будівель, споруд та обладнання

  7.  

  Архипенко Тетяна Анатоліївна

  аспірантка

  8.  

  Балахонцев Олександр Васильович

  Доцент кафедри електроенергетики

  9.  

  Бардась Артем Володимирович

  директор НН ІЕ

  10.  

  Бас Костянтин Маркович

  Завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  11.  

  Бешта Олександр Степанович.

  Почесний професор, професор кафедри електропривода

  12.  

  Бондаренко Володимир Ілліч

  Завідувач кафедри гірничої інженерії та освіти

  13.  

  Борисовська Олена Олександрівна

  Завідувачка кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища

  14.  

  Бубліков Андрій Вікторович

  Завідувач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем

  15.  

  Бузило Володимир Іванович

  директор НН ІП

  16.  

  Вагонова Олександра Григорівна

  завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

  17.  

  Введенська Тетяна Юріївна

  завідувач кафедри перекладу

  18.  

  Вілянський Володимир Миколайович

  завідувач кафедри фізичного виховання та спорту

  19.  

  Гапєєв Сергій Миколайович

  завідувач кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки

  20.  

  Гаркуша Ігор Павлович.

  Завідувач кафедри фізики

  21.  

  Гнатушенко Володимир Володимирович

  Завідувач кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

  22.  

  Голінько Василь Іванович

  Завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки.

  23.  

  Григор’єв Олексій Євгенович

  проректор

  24.  

  Грищак Сергій Вікторович

  директор НН ІГСН

  25.  

  Дичковський Роман Омелянович

  начальник науково-дослідної частини

  26.  

  Єрмошкіна Олена Вячеславівна

  Завідувач кафедри економічного аналізу та фінансів

  27.  

  Желдак Тимур Анатолійович

  Завідувач кафедри системного аналізу та управління

  28.  

  Жильцова Ірина Вікторівна.

  Завідувачка кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

  29.  

  Заболотна Юлія Олександрівна

  начальник навчально-методичного відділу

  30.  

  Заболотний Костянтин Сергійович

  Завідувач кафедри

  інжинірингу та дизайну

  в машинобудуванні

  31.  

  Зіборов Кирило Альбертович

  Завідувач кафедри конструювання технічної естетики і дизайну

  32.  

  Іванов Олексій Борисович

  директор НН ІЕЕ

  33.  

  Ігнатьєва Світлана Євгенівна

  Завідувач кафедри філології та мовної комунікації

  34.  

  Касян Сергій Якович

  Завідувач кафедри маркетингу

  35.  

  Колосов Дмитро Леонідович

  Завідувач кафедри Будівельної, теоретичної та прикладної механіки

  36.  

  Кондратюк Микола Петрович

  Завідувач кафедри військової підготовки

  37.  

  Корнієнко Валерій Іванович

  Завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій

  38.  

  Коровяка Євгеній Анатолійович

  Завідувач кафедри кафедри нафтогазової інженерії та буріння

  39.  

  Кострицька Світлана Іванівна

  Завідувач кафедри іноземних мов

  40.  

  Кравченко Костянтин Валерійович

  Докторант,Доцент кафедри будівництва , геотехніки та геомеханіки

  41.  

  Кукуюк Оксана Іванівна

  Головний бухгалтер

  42.  

  Кучин Олександр Сергійович

  Завідувач кафедри маршейдерії

  43.  

  Ложніков Олексій Володимирович

  Професор кафедри відкритих гірничих робіт

  44.  

  Мищенко Валерій Сергійович

  Голова ради студентів

  45.  

  Онищенко Геннадій Анатолійович

  Директор бібліотеки

  46.  

  Папаїка Юрій Анатолійович

  Завідувач кафедри електроенергетики

  47.  

  Пашкевич Марина Сергіївна

  Завідувач кафедри міжнародних відносин та аудиту

  48.  

  Пащенко Олександр Анатолійович

  Директор МІБО

  49.  

  Пілова Катерина Петрівна

  декан ФЕФ

  50.  

  Пілов Петро Іванович

  Видатний вчений, д.т.н., професор

  51.  

  Первий Геннадій Леонідович

  Завідувач кафедри історії та політичної теорії

  52.  

  Пилипенко Юрій Іванович

  Завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин

  53.  

  Приходченко Василь Федорович

  декан ФПНТ

  54.  

  Проців Володимир Васильович

  Завідувач кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства

  55.  

  Пушкіна Оксана Вікторівна.

  Завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права

  56.  

  Рогоза Михайло Валентинович

  декан ЕТФ

  57.  

  Рудаков Дмитро Вікторович

  Завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології

  58.  

  Рябчій Владислав Валерійович

  Завідувач кафедри геодезії

  59.  

  Сало Володимир Вікторович

  голова первинної профспілкової організації

  60.  

  Салова Віра Олександрівна

  начальник навчального відділу

  61.  

  Самуся Володимир Ілліч

  Завідувач кафедри гірничої механіки

  62.  

  Свєткіна Олена Юріївна

  Завідувач кафедри хімії

  63.  

  Сдвижкова Олена Олександрівна

  Завідувач кафедри вищої математики

  64.  

  Скобенко Олександр Васильович

  декан ФБ

  65.  

  Таран Ігор Олександрович

  Завідувач кафедри

  управління на транспорті

  66.  

  Трегуб Микола Володимирович

  Проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку

  67.  

  Трифонова Олена Василівна.

  деканка ФМ

  68.  

  Удовик Ірина Михайлівна

  завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем

  69.  

  Фелоненко Станіслав Васильович

  декан ММФ

  70.  

  Хоменко Юрій Тимофійович

  Проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи

  71.  

  Хряпінський Петро В.

  Видатний вчений, д.ю.н., професор

  72.  

  Худолій Сергій Сергійович

  Завідувач кафедри

  73.  

  Ципленков Дмитро Володимирович

  Завідувач кафедри електротехніки

  74.  

  Шабанова Юлія Олександрівна

  Завідувач кафедри філософії і педагогіки

  75.  

  Шашенко Олександр Миколайович

  Проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та міжнародних зав’язків

  76.  

  Швець Василь Якович

  Завідувач кафедри менеджменту

  77.  

  Шевченко Сергій Вікторович .

  Завідувач кафедри загальної та структурної геології

  78.  

  Школа Сергій Миколайович

  Завідувач кафедри публічного права

  79.  

  Яворська Олена Олександрівна

  Начальник відділу якості вищої освіти

  80.  

  Янкін Олександр Євгенович

  Доцент кафедри геодезії

  81.  

  Аксьонова О.В.

  студентка

  82.  

  Буригін Б.В.

  Студент інституту гуманітарних і соціальних наук

  83.  

  Великожон Є.В.

  студ

  84.  

  Денисенко К.В.

  Студентка  фінансово-економічного факультету

  85.  

  Манукян А.Г.

  Студент ФЕФ

  86.  

  Махортова Ю.А.

  Студент факультету природничих наук та технологій

  87.  

  Пінчук С.А.

  студентка ЕТФ

  88.  

  Постол М.О.

  студ

  89.  

  Фартушна А.Ю.

  Студент механіко-машинобудівного факультету


2. Згідно внесених змін до Положення про Вчену раду і рішення Конференції трудового колективу НТУ «Дніпровська політехніка» від 18.12.2020р.протокол № 6 затвердити список видатних вчених у складі Вченої ради університету:

БЕШТА Олександр Степанович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, член-кореспондент Національної Академії наук України (2012 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2019 р

БОНДАРЕНКО Володимир Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гірничої інженерії та освіти, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), Заслужений діяч науки і техніки України  (1999 р.), академік Академії інженерних наук України  (1991 р.),

БУЗИЛО Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту природокористування, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2015 р.),Заслужений працівник освіти України (2009 р)

ДИЧКОВСЬКИЙ Роман Омелянович, доктор технічних наук, професор кафедри гірничої інженерії та освіти, заступник проректора з наукової роботи, начальник науково-дослідної частини, Заслужений працівник освіти України (2019 р.);

ІВАНОВ Олексій Борисович, професор, директор Інституту електроенергетики, Заслужений працівник освіти України (2004 р.),

ПІВНЯК Геннадій Григорович, доктор технічних наук, професор, академік Національної Академії наук України (1997 р.), академік Академії екологічних наук України (1991 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 та 2005 рр.), Заслужений діяч науки і техніки України (1990 р.),

ПІЛОВ Петро Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.), академік Академії інженерних наук України (1995 р.),

ХРЯПІНСЬКИЙ Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор кафедри публічного права, Заслужений діяч науки і техніки України (2016 р.)

ШАШЕНКО Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2002 р.), академік Академії інженерних наук України  (1991 р.), нагороджений Державною нагородою – Почесна грамота Кабінету міністрів України (2017 р.);

ШВЕЦЬ Василь Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Заслужений економіст України (2000 р.), академік Академії економічних наук України (1999 р.).

 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт