Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Склад Вченої ради

  1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 36), Статуту Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.03.2018 № 294, та на підставі рішення  Конференції трудового колективу Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" від 18 грудня 2020 р. (протокол № 6)   затверджено склад Вченої ради Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"  

  1.       

  Азюковський Олександр Олександрович

  Перший проректор, к.т.н., професор, заступник голови Вченої ради

  2.       

  Алексєєв Михайло

  Олександрович

  Декан факультету інформаційних технологій д.т.н., професор

  3.       

  Амелін Анатолій Никифорович

  Начальник служби обслуговування будівель, споруд та обладнання

  4.       

  Архипенко Тетяна Анатоліївна

  аспірантка

  5.       

  Балахонцев Олександр Васильович

  Доцент кафедри електроенергетики

  6.       

  Бардась Артем Володимирович

  Директор Навчально-науковго  інституту економіки д.е.н., професор

  7.       

  Барташевський Станіслав Євгенович

  Завідувач кафедрою транспортних систем та технологій, к.т.н., доцент

  8.       

  Бас Костянтин Маркович

  Доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, к.т.н..

  9.       

  Бешта Олександр Степанович

  Проректор з науково-педагогічної і навчально- виховної роботи, д.т.н., професор

  10.  

  Бондаренко Володимир Ілліч

  Завідувач кафедри гірничої інженерії та освіти д.т.н., професор

  11.  

  Бузило Володимир Іванович

  Декан Навчально-наукового інституту природокористування,  д.т.н., професор

  12.  

  Вагонова Олександра Григорівна

  Завідувачка кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління, д.е.н., професор

  13.  

  Введенська Тетяна Юріївна

  Завідувачка кафедри перекладу к.філол.н., доцент

  14.  

  Вілянський Володимир Миколайович

  Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту

  15.  

  Гапєєв Сергій Миколайович

  Завідувач кафедри будівництва геотехніки і геомеханіки, д.т.н., доцент

  16.  

  Гаркуша Ігор Павлович

  Завідувач кафедри фізики к.ф.-м.н., професор  

  17.  

  Гнатушенко Володимир Володимирович

  Завідувач кафедрою інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, дт.н., професор

  18.  

  Голінько Василь Іванович

  Завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки, д.т.н., професор

  19.  

  Мищенко Валерій Сергійович

  Голова ради студентів НТУ «Дніпровська політехніка»

  20.  

  Григор’єв Олексій Євгенович

  Проректор з господарської роботи, к.т.н., доцент

  21.  

  Грищак Сергій Вікторович

  Директор навчально-наукового інституту гуманітарних і соціальних наук, к.ю.н., доцент

  22.  

                                  Декан фінансово-економічного факультету

  23.  

  Дичковський Роман Омелянович

  Начальника НДЧ д.т.н., професор

  24.  

  Єрмошкіна Олена В’ячеславівна

  Завідувачка кафедри економічного аналізу і фінансів д.е.н., професор

  25.  

  Желдак Тімур Анатолійович

  Завідувач кафедрою системного аналізу та управління , к.т..н., доцент

  26.  

  Заболотна Юлія Олександрівна

  Начальник навчально-методичного відділу, к.т.н., доцент

  27.  

  Заболотний Костянтин Сергійович

  Завідувач кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, д.т.н., професор

  28.  

  Зіборов Кирило Альбертович

  Завідувач кафедри технічної естетитки і дизайну, к.т.н., доцент

  29.  

  Іванов Олексій Борисович

  директор Інституту електроенергетики, к.т.н., професор

  30.  

  Ігнатьєва Світлана Євгеніївна

  Завідувачка кафедри філології т мовної комінікації, к.філ.н., доцент

  31.  

  Казачковський Микола Миколайович

  Завідувач кафедри електропривода к.т.н., професор

  32.  

  Калюжна Таїсія Миколаївна

  Учений секретар Вченої ради, к.пед.н.

   

  33.  

  Касян Сергій

  Якович

  Завідувач кафедри маркетингу, к.е.н., доцент

  34.  

  Колосов Дмитро Леонідович

  Завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки д.т.н., доцент

  35.  

  Кондратюк Микола Петрович

  Завідувач  кафедри військової підготовки

  36.  

  Корнієнко Валерій Іванович

  Завідувач кафедрою безпеки інформації та телекомунікацій, д.т.н., професор

  37.  

  Коровяка Євген Анатолійовичі

  Завідувач кафедри нафтогазової інженерії та буріння, к.т.н.,доцент

  38.  

  Кострицька Світлана Іванівна

  Завідувачка  кафедри іноземних мов, професор

  39.  

  Кочура Євген Віталійович

  Завідувач кафедри економіки  та економічної кібернетики інформаційних технологій д.т.н., професор

  40.  

  Кравченко Костянтин Валерійович

  докторант

  41.  

  Кучин Олександр Сергійович

  Завідувач кафедри маркшейдерії, д.т.н., професор  

  42.  

  Левченко Костянтин Анатолійович

  Завідувач кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів, к.т.н., доцент

  43.  

  Ложніков Олексій Володимирович

  Доцент кафедри відкритих гірничих робіт, к.т.н.,доцент

  44.  

  Онищенко Геннадій Анатолійович

  Директор бібліотеки, к.ф.н., доцент

  45.  

  Павличенко Артем Володимирович

  Завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, д.т.н., професор

  46.  

  Папаїка Юрій Анатолійович

  Завідувач кафедри систем електроенергетики д.т.н., професор

  47.  

  Пашкевич Марина Сергіївна

  Завідувачка  кафедри обліку і аудиту д.е.н., професор  

  48.  

  Пащенко Олександр Анатолійович

  Директор МІБО, к.т.н., доцент

  49.  

  Первий Геннадій Леонідович

  Завідувач кафедри історії та політичної теорії к.і.н., доцент

  50.  

  Пилипенко Юрій Іванович

  Завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин д.е.н., професор  

  51.  

  Півняк Геннадій Григорович

  Ректор, д.т.н.,професор

  52.  

  Пілов Петро Іванович

  Видатний вчений, д.т.н., професор

  53.  

  Хряпінський Петро Васильович

  Видатний вчений, д.ю.н., професор

  54.  

  Приходченко Василь Федорович

  Декан факультету природничих наук та технологій, д.г-м.н, професор  

  55.  

  Проців Володимир Васильович

  Завідувач кафедри технологій  машинобудування та матеріалознавства д.т.н., професор,

  56.  

  Пушкіна Олена Вікторівна

  В.о. зав. кафедри цивільного, господарського та екологічного права, д.ю.н., професор

  57.  

  Рогоза Михайло Валентинович

  Декан електротехнічного факультету, д.т.н, професор

  58.  

  Рудаков Дмитро Вікторович

  Завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології д.т.н., професор

  59.  

  Рябчій Владислав Валерійович

  Завідувача кафедри геодезії к.т.н, доцент

  60.  

  Савчук Вячеслав Степанович

  Завідувач кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, д.т.н., професор

  61.  

  Сало Валерій Вікторович

  голова первинної профспілкової організації

   

  62.  

  Салова Віра Олександрівна

  Начальник навчального відділу

  63.  

  Самуся Володимир Ілліч

  Завідувач кафедри гірничої механіки, д.т.н., професор

  64.  

  Свєткіна Олена Юріївна

  Завідувачка  кафедри хімії д.т.н., професор  

  65.  

  Сдвижкова Олена Олександрівна

  Завідувачка кафедри вищої математики д.т.н., професор  

  66.  

  Скобенко Олександр Васильовитч

  Декан факультету будівництва, к.т.н.. доцент

  67.  

  Сядро Любов Григорівна

  Головний бухгалтер НТУ "Дніпровська політехніка"

  68.  

  Таран Ігор Олександрович

  Завідувач кафедри управління на транспорті д.т.н., професор

  69.  

  Ткачов Віктор Васильович

  Завідувач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимюрювальних систем д.т.н., професор

  70.  

  Трегуб Микола Володимировичі

  Проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку, к.т.н., доцент

  71.  

  Трифонова Олена Василівна

  Декан факультету менеджменту, д.е.н., професор

  72.  

  Удовик Ірина Михайлівна

  Завідувачка кафедрою програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор

  73.  

  Фелоненко Станіслав Васильович

  Декан механіко-машинобудівного факультету к.т.н., доцент

  74.  

  Хоменко Юрій Тимофійович

  Проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи

  75.  

  Ципленков Дмитро Володимирович

  Завідувач кафедрою електротехніки, кт.н., доцент

  76.  

  Шабанова Юлія Олександрівна

  Завідувачка кафедри філософії і педагогіки д.філос.н., професор.

  77.  

  Шаповал Валентина Михайлівна

  Завідувачка кафедри туризму та економіки підприємства д.е.н., професор  

  78.  

  Шашенко Олександр Миколайович

  Проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та міжнародних зав’язків, д.т.н.,професор

  79.  

  Швець Василь Якович

  Завідувач  кафедрою. менеджменту, д.е.н., професор  

  80.  

  Шевченко Сергій Вікторович

  Завідувач кафедри загальної та структурної геології, к.г.н., доцент

  81.  

  Школа Сергій Миколайович

  Завідувач кафедри публічного права, к.ю.н., доцент

  82.  

  Янкін Олександр Євгенович

  Доцент кафедри геодезії, к.т..н., доцент

  83.  

  Буригін Богдан Володимирович

  Студент інституту гуманітарних і соціальних наук

  84.  

  Денисенко Катерина В’ячеславівна

  Студентка  фінансово-економічного факультету

  85.  

  Збаранська Марина Іванівна

  Студентка факультету будівництва

  86.  

  Купрієнко Вікторія Євгенівна

  Студентка факультету інформаційних технологій  

  87.  

  Манукян Ангеліна Гегелівна

  Студент фінансово-економічного факультету

  88.  

  Махортова Юлія Андріївна

  Студент факультету природничих наук та технологій

  89.  

  Пінчук Софія Андріївна

  Студентка електротехнічного факультету

  90.  

  Фартушна Анна Юріївна

  Студент механіко-машинобудівного факультету

  91.  

  Шмигельський Михайло Федорович

  Студент інституту природокористування

2. Згідно внесених змін до Положення про Вчену раду і рішення Конференції трудового колективу НТУ «Дніпровська політехніка» від 18.12.2020р.протокол № 6 затвердити список видатних вчених у складі Вченої ради університету:

БЕШТА Олександр Степанович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, член-кореспондент Національної Академії наук України (2012 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2019 р

БОНДАРЕНКО Володимир Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гірничої інженерії та освіти, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), Заслужений діяч науки і техніки України  (1999 р.), академік Академії інженерних наук України  (1991 р.),

БУЗИЛО Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту природокористування, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2015 р.),Заслужений працівник освіти України (2009 р)

ДИЧКОВСЬКИЙ Роман Омелянович, доктор технічних наук, професор кафедри гірничої інженерії та освіти, заступник проректора з наукової роботи, начальник науково-дослідної частини, Заслужений працівник освіти України (2019 р.);

ІВАНОВ Олексій Борисович, професор, директор Інституту електроенергетики, Заслужений працівник освіти України (2004 р.),

ПІВНЯК Геннадій Григорович, доктор технічних наук, професор, академік Національної Академії наук України (1997 р.), академік Академії екологічних наук України (1991 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 та 2005 рр.), Заслужений діяч науки і техніки України (1990 р.),

ПІЛОВ Петро Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.), академік Академії інженерних наук України (1995 р.),

ХРЯПІНСЬКИЙ Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор кафедри публічного права, Заслужений діяч науки і техніки України (2016 р.)

ШАШЕНКО Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2002 р.), академік Академії інженерних наук України  (1991 р.), нагороджений Державною нагородою – Почесна грамота Кабінету міністрів України (2017 р.);

ШВЕЦЬ Василь Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Заслужений економіст України (2000 р.), академік Академії економічних наук України (1999 р.).

 

© 2006-2021 Інформація про сайт