Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

Від 06.06.2022 № 530

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Д 08.080.07

 Профіль ради: 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи», 05.13.06 «Інформаційні технології», 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 08.080.07

Голова ради: 1. Алексєєв Михайло Олександрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету, 51 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07.

Заступник голови: 2. Гнатушенко Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар: 3. Удовик Ірина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06.

Члени ради:

 4. Бердник Михайло Геннадійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06.

 5. Бешта Олександр Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.09.03.

6. Бубліков Андрій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07.

7. Іванченко Олег Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06.

8. Щерба Анатолій Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут електродинаміки НАН України, спеціальність 05.09.03.

9. Корнієнко Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07.

10. Куваєв Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07.

11. Купін Андрій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Криворізький національний університет, спеціальність 05.13.07.

 12. Машталір Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06.

13. Мороз Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06.

14. Муха Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Український державний університет науки і технологій, спеціальність 05.09.03.

15. Папаїка Юрій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.09.03.

16. Півняк Геннадій Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.09.03.

17. Поркуян Ольга Вікторівна, доктор технічних наук, професор, ректор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 05.13.07.

18. Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Приватний заклад вищої освіти «ІТ СТЕП Університет», спеціальність 05.13.06.

19. Садовой Олександр Валентинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

спеціальність 05.09.03

ЗАХИСТИ

Міщенко Владислав Юрійович

Назва дисертації: «Підвищення ефективності споживання електроенергії руднотермічними печами» 

Науковий керівник: Качан Юрій Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електропостачання промислових підприємств НУ «Запорізька політехніка»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

Шифр та назва спеціальності – 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. 

Дисертація

Автореферат

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист планується: 24 травня 2024 року о 13-00 Text here....

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт