Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

Від 06.06.2022 № 530

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

Д 08.080.04

Профіль ради: 05.15.04 «Шахтне та підземне будівництво», 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка», 05.26.01 «Охорона праці»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 08.080.04

Голова ради: 1. Сдвижкова Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.09.

Заступник голови: 2. Шашенко Олександр Миколайович, д.т.н., професор, проректор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.04.

Вчений секретар: 3. Солодянкін Олександр Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.04.

Члени ради:

 4. Бабець Дмитро Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.09;

5. Бровко Дмитро Вікторович, д.т.н., доцент, начальник НДЧ, Криворізький національний університет, спеціальність 05.15.04;

6. Власов Сергiй Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.09;

7. Голінько Василь Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.26.01;

8. Загриценко Аліна Миколаївна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.04;

9. Колесник Валерій Євгенійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.26.01;

10. Круковський Олександр Петрович, д.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Iнститут геотехнiчної механiки ім. М.С.Полякова, спеціальність 05.15.09;

11. Налисько Микола Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» спеціальність 05.26.01;

12. Рудаков Дмитро Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.09;

13. Садовенко Іван Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.04;

14. Слащов Ігор Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, спеціальність 05.15.09;

15. Тютькін Олексій Леонідович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Український державний університет науки і технологій, спеціальність 05.15.04; 

16. Чеберячко Сергій Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.26.01;

17. Чеберячко Юрій Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.26.01.

18. Шевченко Володимир Георгійович, д.т.н., професор, вчений секретар інституту, завідувач відділу, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, спеціальність 05.26.01Захисти

Яворська Олена Олександрівна

Назва дисертації: «Теоретичні засади ризик-орієнтованого управління безпекою праці та здоров’ям працівників в умовах сталого розвитку»

Захист відбудеться 18 січня 2024 року об 11:00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWTtnJjb8Tm_-q4TBltC90QAYht_00jfTIm5sHns4WbQ1%40thread...

Дисертація

Реферат

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук офіційного опонента Бочковського А.

Відгук офіційного опонента Вамболь С.

Відгук офіційного опонента Слащова І.

Відео захисту Ч1

Відео захисту Ч2


Кононенко Максим Миколайович

 Назва дисертації: «Геомеханічне обґрунтування параметрів підземної інфраструктури при видобуванні залізної руди із застосуванням емульсійних вибухових речовин». 

Захист відбудеться 11 листопада 2022 року о 13:00 годині, за адресою: м. Дніпро,просп.Д. Яворницького,19

Дисертація

Реферат

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації

Відгук офіційного опонента Паламарчук Т.А.

Відгук офіційного опонента Петренка В.Д.

Відгук офіційного опонента Гайко Г.І.

Відео захисту

Захист Кононенко

   Text here....

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт