Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

За особливі успіхи у навчанні, науково-дослідній роботі та здобутків з інших видів робіт (громадській, культурній, мистецькій, спортивній та ін.) за поданням Вченої ради університету можуть призначатися:

*            академічні стипендії: Президента України, Президента України для студентів НГУ, Верховної Ради України, соціальна стипендія Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

*            академічні іменні стипендії інших організацій: обласна іменна стипендія (Дніпропетровська облдержадміністрація), іменна стипендія міської ради м. Дніпропетровська, іменна стипендія голови Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради кращим студентам вищих навчальних закладів Жовтневого району м. Дніпропетровська;

*            академічні іменні стипендії Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – іменна стипендія «НГУ»).

 

 

Вченою радою університету встановлені такі іменні стипендії «НГУ»:

*            Вченої ради «НГУ», Вченої ради «НГУ» ‑ «за спортивні досягнення», «за культурно-масову роботу», «за громадську діяльність»;

*            Героя України, Президента НАН України, академіка Б.Є. Патона;

*            Героя України, заслуженого шахтаря України, професора Б.А. Грядущого;

*            Героя України, заслуженого шахтаря України Л.В. Байсарова;

*            імені першого директора Катеринославського Вищого гірничого училища у 1899 - 1908 рр. (нині ‑ Державний ВНЗ «НГУ»), гірничого інженера С.М. Сучкова;

*            імені  першого  ректора  Дніпропетровського  гірничого  інституту у 1908 - 1919, 1921 - 1924 рр. (нині ‑ Державний ВНЗ «НГУ»), професора М.Й. Лебедєва;

*            імені ректора Дніпропетровського гірничого інституту у 1919 р. (нині ‑ Державний ВНЗ «НГУ»), засновника наукової школи в галузі механізації гірничих робіт, академіка АН СРСР  О.М. Терпигорєва;

*            імені ректора Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема у 1937 - 1963 рр. (нині ‑ Державний ВНЗ «НГУ»), професора П.Г. Нестеренка;

*            імені ректора Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема у 1963 - 1972 рр. (нині ‑ Державний ВНЗ «НГУ»), професора О.О. Ренгевича;

*            імені ректора Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема у 1972 - 1973 рр. (нині ‑ Державний ВНЗ «НГУ»), академіка АН УРСР  В.М. Потураєва;

*            імені ректора Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема у 1973 - 1982 рр. (нині ‑ Державний ВНЗ «НГУ»), професора В.І. Оніщенка;

*            імені творця Інституту кібернетики України, академіка АН СРСР  В.М. Глушкова;

*            імені заслуженого діяча науки і техніки з проблем теорії електричних машин та апаратів для електрозварювання, академіка АН СРСР  В.П. Нікітіна;

*            імені засновника наукової школи проектування шахт, академіка АН СРСР  Л.Д. Шевякова;

*            імені засновника наукової школи розробки вугільних родовищ, академіка НАН України  В.Е. Забігайла;

*            імені відомого діяча науки з гірничорудникового транспорту, академіка АН УРСР  М.С. Полякова;

*            імені відомого діяча гірничої науки, академіка Академії інженерних наук України  А.М. Зоріна;

*            імені юриста-міжнародника, академіка АН УРСР  В.М. Корецького;

*            імені відомого діяча науки з гірничорудникового транспорту, члена-кореспондента  АН СРСР  О.О. Співаковського;

*            імені відомого діяча гірничої науки, члена-кореспондента АН України Ф.О. Абрамова;

*            імені Героя України, відомого спеціаліста з проблем технології розробки вугільних родовищ, професора М.С. Сургая;

*            імені засновника наукової маркшейдерської школи, професора П.М. Леонтовського;

*            імені засновника наукової школи збагачення корисних копалин, професора В.О. Гуськова;

*            імені засновника відомої в світі рудної школи НГУ, професора Й.І. Танатара;

*            імені засновника наукової школи гірників-відкритчиків в Україні, професора М.Г. Новожилова;

*            імені заслуженого діяча науки і техніки у галузі електрифікації та автоматизації гірничої промисловості, професора С.А. Волотковського;

*            імені заслуженого діяча науки і техніки у галузі технологій підземного видобутку корисних копалин, професора О.В. Колоколова;

*            імені відомого діяча науки у галузі збагачення корисних копалин, професора В.І. Кармазина;

*            імені відомого фахівця у галузі гірничої механіки, професора Ф.В. Флоринського;

*            імені відомого фахівця у галузі гірничої електромеханіки, професора В.І. Мурзіна;

*            імені відомого діяча науки у галузі гірничорудникового транспорту, професора Б.О. Кузнєцова;

*            імені заслуженого працівника вищої школи України, професора М.Я. Біліченка;

*            імені заслуженого працівника вищої школи України, професора П.М. Шилова;

*            імені відомого фахівця у галузі автоматизації технологічних процесів збагачувальних фабрик, професора В.О. Бунька;

*            імені відомого фахівця з маркшейдерської справи, професора І.Г. Лисиці;

*            імені декана механіко-машинобудівного факультету НГУ 1962 - 1985 рр., відомого фахівця з гірничої механіки, професора М.Г. Ріппа;

*            імені заслуженого шахтаря України, відомого діяча гірничої промисловості  А.Г. Разводова;

*            імені відомого діяча гірничої промисловості, професора В.П. Мартиненка;

*            імені першого декана електротехнічного факультету НГУ, доцента А.І. Кур’яна;

*            імені заслуженого юриста України, професора В.Ф. Щура;

*            імені видатного краєзнавця Придніпров’я О.М. Поля.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт