Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада К 08.080.01

для розгляду і проведення захистів дисертацій наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 05.02.09 – динаміка та міцність машин та 05.15.10 – буріння свердловин:

Онищенко Сергій Валерійович - ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ГОЛОВНИХ ГУМОТРОСОВИХ КАНАТІВ ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК З УРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНОЇ ГЕОМЕТРІЇ СТОВБУРІВ

Автореферат 

Дисертація

Відгук офіційного опонента Дирди В.І.

Відгук офіційного опонента Романюк О.Д.Захисти докторів філософії

Дубовик Олександр Іванович
Cпеціальність: 184 – «Гірництво»
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.001 
Назва дисертаційної роботи: "Обґрунтування технології забезпечення стійкості конвеєрних виробок для повторного використання в умовах глибоких вугільних шахт"
Захист дисертації відбувається за адресою: м. Дніпро, проспект Д.Яворницького,19, НТУ "Дніпровська політехніка", 14.05.2021р., корпус 1 ,аудиторія 60, об 11-00

    
      

Відео захисту
https://myngu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kazymyrenko_o_v_nmu_one/EXXkvkhCwApPknpFHy5KaugB_Afsoyv3IsD42-RUjst1jQ?e=0vFXnv


Чебанов Максим Олександрович

Cпеціальність: 184 – «Гірництво»

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.003

Назва дисертаційної роботи: «Обґрунтування оптимальних параметрів вибою драглайнів для розробки обводнених родовищ при виймально-навантажувальних роботах»

Захист дисертації відбувається за адресою: м. Дніпро, проспект Д.Яворницького,19, НТУ "Дніпровська політехніка", 29.04.2021р., корпус 7, аудиторія 411 ,об.11-00, посилання на он-лайн зустріч  Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/83131598325 Идентификатор конференции: 831 3159 8325

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук офіційного опонента Коробійчука В.В.

Відгук офіційного опонента Луценка С.О.

Відео захисту

 https://myngu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/serpukhovytova_o_a_nmu_one/ERtdDNmcFotEoktA7bujW_8Bu6ew3XbktE9tlwjgnAHGQA?e=qQNRKc


Аржевічев Дмитро Вікторович

Спеціальнісь: 051 - «Економіка»

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.002

Назва дисертаційної роботи: «Еколого-економічний аналіз наслідків захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях»

Захист дисертації відбудеться за адресою: м.Дніпро, проспект Д. Яворницького,19, НТУ "Дніпровська політехніка", 28.04.2021р., корп.10, ауд. 710, о 10-00, посилання на он-лайн зустріч Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/87923178328 Идентификатор конференции: 879 2317 8328

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук офіційного опонента Садченко О.В.

Відгук офіційного опонента Лазарєва О.В.

Відео захисту

 https://drive.google.com/file/d/1HglVrelkpIAGjna778FAJu54qLU79A_9/view?usp=sharing


Курляк Антон Валерійович

Спеціальність: 131 - «Прикладна механіка»

Спеціалізована Вчена рада ДФ 08.080.004 

Назва дисертаційної роботи:  «Обґрунтування рецептури та визначення характеристик дослідних зразків патронованих запобіжних емульсійних вибухових речовин IV класу»

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, ауд. 104, НТУ «Дніпровська політехніка», 08.06.2021р. , корп 1, ауд.61, о 13-00

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук офіційного опонента Коваленка І.Л.

Відгук офіційного опонента Кратковського І.Л.

Аудіозапис захисту дисертації

Відео захисту

© 2006-2021 Інформація про сайт