Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ


Перелік освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем

 • Професійна освіта (Нафтогазова справа) (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Соціальна антропологія (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Філософія (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Культурологія (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Українська мова та література (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька (освітні програми: 2023)
 • Економіка (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Політологія (освітні програми: 2020, 2022, 2023)
 • Журналістика (освітні програми: 2022, 2023)
 • Облік і аудит (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Фінанси, банківська справа та страхування (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Менеджмент (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Маркетинг (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Право (освітні програми: 2020, 2021, 2022)
 • Біологія (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Екологія (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Геологія (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Водні ресурси та геобезпека (освітні програми: 2023)
 • Фізика (освітні програми: 2023)
 • Математичне моделювання систем і процесів (освітні програми: 2022, 2023)
 • Інженерія програмного забезпечення (освітні програми: 2022, 2023)
 • Комп'ютерні науки (освітні програми: 2023)
 • Комп'ютерна інженерія (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Системний аналіз (освітні програми: 2020, 2023)
 • Кібербезпека (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Інформаційні системи та технології (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Матеріали для експлуатації механічного обладнання (освітні програми: 2021)
 • Біотехнічне та медичне матеріалознавство (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023 )
 • Цифрові системи керування енергетичними ресурсами та технологіями (освітні програми: 2022, 2022 (зі змінами), 2023)
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Хімічні технології та інженерія (освітні програми: 2020, 2021)
 • Телекомунікації та радіотехніка (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Технології захисту навколишнього середовища (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Гірництво (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств (освітні програми: 2023)
 • Нафтогазова інженерія та технології (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми: 2020, 2022, 2023)
 • Геодезія та землеустрій (освітні програми: 2020, 2021)
 • Гідротехнічне будівництво та водна інженерія (освітні програми: 2022, 2023)
 • Соціальна та молодіжна робота (освітні програми: 2022, 2023)
 • Туризм (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Цивільна безпека (освітні програми: 2020, 2021, 2022)
 • Автомобільний транспорт (освітні програми: 2020)
 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Публічне управління та адміністрування (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (освітні програми: 2020, 2021, 2022)
 • Міжнародні економічні відносини (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)


Перелік освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем

 • Освітні, педагогічні науки (освітні програми:2023)
 • Українська мова та література (освітні програми: 2022, 2023)
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (освітні програми: 2022, 2023)
 • Економічна кібернетика (освітні програми: 2022)
 • Економіка підприємства (освітні програми: )
 • Цифрова економіка (освітні програми: 2023)
 • Політологія (освітні програми: 2022, 2023)
 • Облік і аудит (освітні програми: 2023)
 • Фінанси, банківська справа та страхування (освітні програми: 2022, 2023)
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (освітні програми: 2023)
 • Менеджмент організацій і логістика (освітні програми: 2023)
 • Адміністративний менеджмент (освітні програми: 2023)
 • Менеджмент в охороні здоров'я (освітні програми: 2022, 2023)
 • Управління проєктами (освітні програми:2023)
 • Маркетинг (освітні програми: 2022, 2023)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітні програми: 2022, 2023)
 • Право (освітні програми: 2022, 2023)
 • Екологія (освітні програми: 2022, 2023)
 • Геологія, гідрогеологія, геофізика (освітні програми: 2022, 2023)
 • Інженерія програмного забезпечення (освітні програми: 2022)
 • Комп'ютерна інженерія (освітні програми: 2022, 2023)
 • Системний аналіз (освітні програми: 2023)
 • Кібербезпека (освітні програми: 2022, 2023)
 • Інформаційні системи та технології (освітні програми: 2022, 2023)
 • Промислова естетика та сертифікація виробничого обладнання (освітні програми: 2022, 2023)
 • Гірничі машини та комплекси (освітні програми: 2022, 2023)
 • Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні (освітні програми: 2022)
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми: 2022, 2023)
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітні програми: 2022, 2023)
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітні програми: 2022)
 • Телекомунікації та радіотехніка (освітні програми: 2022, 2023)
 • Технології захисту навколишнього середовища (освітня програма: 2022, 2023)
 • Інжиніринг гірництва (освітня програма: 2022, 2023)
 • Відкрита розробка родовищ (освітня програма: 2022, 2023)
 • Охорона праці (освітні програми: 2022, 2023)
 • Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств (освітні програми: 2023)
 • Гірничорудна інженерія (освітні програми: 2023)
 • Нафтогазова інженерія та технології (освітні програми: 2022, 2023)
 • Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми: 2022, 2023)
 • Проєктування та будівництво безбар'єрного простору (освітні програми: 2023)
 • Геодезія та землеустрій (освітні програми: )
 • Туристична діяльність (освітні програми: 2022, 2023)
 • Цивільна безпека (освітні програми: 2022)
 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (освітні програми: 2022, 2023)
 • Публічне управління та адміністрування (освітні програми: 2022, 2023)
 • Цифрове врядування (освітні програми: 2022, 2023)
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (освітні програми: 2022, 2023)


Перелік освітньо-наукових програм за другим (магістерським) рівнем

 • Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва (освітні програми: 2023)
 • Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі (освітні програми: 2022, 2023)


Перелік освітньо-наукових програм за третім (освітньо-науковим) рівнем

 • Філософія (освітні програми: 2021, 2022, 2023)
 • Економіка (освітні програми: 2020, 2021, 2022)
 • Менеджмент (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Право (освітні програми: 2020, 2023)
 • Науки про Землю (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Комп'ютерні науки (освітні програми: 2021, 2022, 2023)
 • Комп'ютерна інженерія (освітні програми: 2023)
 • Системний аналіз (освітні програми: 2022, 2023)
 • Безпека кіберфізичних систем (освітні програми: 2023)
 • Інформаційні системи та технології (освітні програми: 2022, 2023)
 • Прикладна механіка (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Матеріалознавство (освітні програми: 2020, 2021, 2022)
 • Галузеве машинобудування (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітні програми: 2020, 2021, 2023)
 • Технології захисту навколишнього середовища (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Гірництво (освітні програми: 2020)
 • Нафтогазова інженерія та технології (освітні програми: 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Цивільна безпека (освітні програми: 2021, 2022)
 • Публічне управління та адміністрування (освітні програми: 2021, 2022, 2023)


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт