Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Служба внутрішнього аудиту

Керівництво

Начальник: Згерський Роман Анатолійович

Кімн. 1/90

Основні завдання

Основними завданнями Служби є надання ректорові НТУ «ДП» та керівникам підрозділів Університету об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

  • Функціонування системи внутрішнього контролю Університету та її удосконалення.
  • Удосконалення системи управління, в тому числі аналіз виконання підрозділами Університету управлінських рішень, функцій і завдань відповідно до нормативно-правових актів України і організаційно-розпорядчих документів та підготовка пропозицій щодо оптимізації управлінських процесів.
  • Запобігання фактам незаконного та неефективного використання бюджетних коштів.
  • Підготовки планів роботи Служби та подання звітності щодо результатів внутрішнього аудиту підрозділів Університету.
  • Здійснення внутрішнього аудиту та контролю підрозділів Університету з питань організації роботи, виконання покладених на них завдань і функцій, виконання вимог норм чинного законодавства.
  • Виявлення й аналіз причин порушення норм чинного законодавства та нормативно-правових актів у діяльності Університету та його підрозділів.

Стратегічний план з проведення внутрішнього аудиту на 2023-2025 рік

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 рік

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт