Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТУ

Сертифікати в сфері якості

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Настанова з якості НТУ "Дніпровська політехніка"

Системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Політика у сфері якості Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Цілі в сфері якості

Положення про раду із забезпечення якості освітньої діяльності Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Персональний склад ради із забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «Дніпровська політехніка»

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Аналіз відповідності кадрового, технологічного, організаційного та інформаційного забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про гаранта освітньої програми Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення та надання академічної відпустки студентів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів та спорів (суперечок) у діяльності співробітників та студентів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Антикорупційна програма Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»

Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»

Положення про оцінювання результатів навчання

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»

НТУ ДП Положення про організацію атестації здобувачів ВО

Положення про підрозділи

Рішення вченої ради вищого навчального закладу про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (редакція від 30 травня 2019 р.)

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт