Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Адміністративно-господарська частина (далі - господарська частина або АГЧ) НТУ «Дніпровська політехніка» є структурним підрозділом навчального закладу, діяльність якої спрямована на забезпечення належних умов для всіх учасників освітнього процесу.

У своїй діяльності господарська частина керується Конституцією України, законами України, Кодексом законів про працю України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами ректора закладу вищої освіти, а також відповідними Положеннями.

Очолює господарську частину проректор з господарської роботи (Григорєв О.Є.), який безпосередньо підпорядковується ректору університету.

Пріоритетними завданнями господарської частини є забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель і споруд закладу освіти, відновлення та оновлення майна університету, планування матеріально-технічного постачання, забезпечення технічного функціонування систем тепло-, електро-, газо-, водопостачання і водовідведення та зв’язку, виконання логістичних транспортних завдань і сторожова охорона майна.

До складу господарської частини входять спеціалісти інженерного складу, коменданти навчальних корпусів та завідувачі гуртожитків, робітники з обслуговування будівель і споруд, водії, охорона та персонал з обслуговування навчальних корпусів і гуртожитків.

Господарська частина структурно об'єднує:

·        служби і відділи головного інженера (Карлов О.В.):

-         служба по обслуговуванню будівель і споруд (Амелін А.Н.);

-         відділ головного енергетика (Машурка С.В.);

-         відділ головного механіка (Карапиш І.А.);

-         відділ зв’язку (Тесля А.М.).

·        експлуатаційно-технічний відділ (Агарков О.М.);

·        студентське містечко (Борисевич О.А.);

·        господарський відділ (Черненко О.О.);

·        сторожову охорону (Переверзєв Є.М.);

·        комбінат студентського харчування (Счасна І.Ю.);

·        автогосподарство (Жарий І.М.);

·        спортивно-оздоровчий табір «Гірник» (Солодкий В.І.).

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт