Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


Положення про Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


Рішення Вченої ради університету


ПЛАН роботи відділу


Положення про систему забезпечення якості освіти в університеті
Заходи з модернізації системи внутрішнього забезпечення якості університету


Кодекс академічної доброчесності


Політика забезпечення якості вищої освіти


Про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в університеті


Положення про стейкхолдерів освітніх програм
Положення про систему запобігання та виявлення плагіату


Про формування доказової бази щодо проведення політики якості освітиОрганізація моніторингового дослідження


Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

Дотримання принципів академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками


Результати соціологічного моніторингу «Освітній процес очима студентів (2013, 2014, 2015, 2016, 2017/2018 рр.)»


Опитування викладачів 2019-2020 навчальний рік


Опитування студентів 2019-2020 навчальний рік


Опитування аспірантів 2019-2020 навчальний рік


Результати соціологічного моніторингу Освітній процес очима студентів 2018 рік


Результати соціологічного моніторингу Освітній процес очима студентів 2016 рік


Результати соціологічного моніторингу Освітній процес очима студентів 2015 рік


Звіт за результатами соціологічного моніторингу Освітній процес очима студентів 2013 рік

Результати соціологічного моніторингу Освітній процес очима студентів в НТУ Дніпровська політехніка 2013, 2014, 2015, 2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 р.р. (презентація)

Результати соціологічного моніторингу Освітній процес в НТУ Дніпровська політехніка очима студентів 2020 рік

Результати соціологічного дослідження Думка студентів і аспірантів щодо дистанційної форми навчання, 2020 рік (презентація)

Результати активності учасників освітнього процесу в опитуванні при поєднаній формі навчання, 2020 рік (презентація)

Результати соціологічного дослідження Думка науково-педагогічних працівників щодо дистанційної форми навчання, 2020 рік (презентація)

Результати соціологічного дослідження щодо відчуття щасливості в науково-педагогічних працівників НТУ Дніпровська політехніка, 2020 рік (презентація)

Результати соціологічного дослідження щодо щасливості студентів, які навчаються в НТУ Дніпровська політехніка, 2020 рік (презентація)

Щодо підвищення педагогічної майстерності при роботі в режимі он-лайн конференції, 30.11.2020Інформація щодо Матеріально-технічне забезпечення університету (згідно з ліцензійними умовами)


© 2006-2021 Інформація про сайт