Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Авторизація

Вхід в систему для користувачів, відповідальних за розміщення інформації на офіційному веб-сайті.

Он-лайн доступ до корпоративної пошти для співробітників університету.

Пошта (з питань роботи звертатись на адресу do@nmu.one)

Проєкти положень та документів

УВАГА!

Відповідно до Наказу МОН № 102 від 25.01.2021 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки" НТУ "Дніпровська політехніка" розроблено проєкт Диплому доктора філософії. Для затвердження форми остаточного документу Вченою радою НТУ "Дніпровська політехніка" відділом аспірантури і докторантури (kolisnyk.l.o@nmu.one) приймаються пропозиції щодо внесення змін до проєкту Диплому до 06.04.2021 р. (проєкт Диплому доктора філософії).
© 2006-2021 Інформація про сайт