Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Павлоградський коледж Національного ТУ «Дніпровська політехніка»Посунько Л.М..jpg

Директор – Посунько Людмила Миколаївна


Контакти:

Тел.: (05632) 6-49-21

Тел/факс.: 6-49-58

E-mail: pvt1@ukr.net

Офіційний сайт: ptngu.com

Адреса: 51400, Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Ганни Світличної, 63.


Павлоградський технікум є державним вищим навчальним закладом освіти першого рівня акредитації, що займає провідне місце в регіоні і здійснює підготовку молодших спеціалістів. Був заснований у вересні 1955 року як Павлоградський філіал Дніпропетровського механічного технікуму. Наказом Дніпропетровського Раднаргоспу від 05.01.61 № 107 технікум було перейменовано в Павлоградський машинобудівний технікум.


Технікум проводить підготовку спеціалістів за денною і заочною формами навчання на базі основної і повної середньої освіти за сімома напрямами:

Напрям: Розробка корисних копалин

Спеціальності:

· Підземна розробка корисних копалин;

· Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв.

Напрям: Економіка і підприємництво

Спеціальність:

· Бухгалтерський облік.

Напрям: Транспорт і транспортна інфраструктура

Спеціальність:

· Організація перевезень і управління на автотранспорті.

Напрям: Культура

Спеціальність:

· Діловодство.

Напрям:Інформатика та обчислювальна техніка

Спеціальність:

· Обслуговування комп’ютерних та систем і мереж.

Напрям:Металургія та матеріалознавство

Спеціальність:

· Обробка металів тиском.

Напрям:Машинобудування та матеріалообробка

Спеціальність:

· Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.


Термін навчання:

Денна форма навчання:

· базова загальна середня освіта (9 класів) - 3 роки 10 місяців;

· повна загальна середня освіта (11 класів) - 2 роки 10 місяців.

Заочна форма навчання:

· повна загальна середня освіта (11 класів) - 2 роки 10 місяців.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за рахунок державного бюджету і за рахунок фізичних, юридичних осіб (на договірних умовах).

Правила прийому до Павлоградського технікуму Державного ВНЗ "НГУ" можна переглянути тут.

Випускники технікуму можуть продовжити навчання для отримання вищої освіти у Державному ВНЗ «НГУ» на відповідних спеціальностях за планами ступеневої підготовки.


Діяльність викладачів технікуму спрямована на формування професійної компетентності та розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців. Для цього є всі умови: сучасні аудиторії, обладнані промисловим устаткуванням лабораторії, навчально-виробничі майстерні, гірничий полігон, комп’ютерний та видавничий центр, комп’ютерні класи з прямим доступом до мережі Інтернет, бібліотека, спортивна та актова зали, їдальня, гуртожиток.

Виробнича майстерня.jpgКомп.центр ПТ.jpg

             Виробнича майстерня                                   Комп’ютерний центр


Технікум пишається досягненнями своїх вихованців в регіональних олімпіадах, конференціях, семінарах, спортивних змаганнях та конкурсах різного рівня. Головне для команди технікуму – це співробітництво студентів і педагогів, засноване на взаємній довірі, доброзичливості, діалозі та повазі. Фахівці потрібні Україні сьогодні і будуть необхідні завтра.

Стипедіати ПТ.jpg

Стипендіати обласної іменної стипендії та стипендії міського Голови


Найважливіше завдання Павлоградського технікуму Державного ВНЗ "НГУ" – підготовка компетентного, конкурентноспроможного професіонала, що завтра буде складати інтелектуальну еліту України.

ПТ Зустріч з керівництвом НГУ.jpg

Зустріч викладачів та студентів технікуму з керівництвом НГУ


Успішне закінчення технікуму гарантує:

- високий рівень фахівця;

- працевлаштування;

- диплом молодшого спеціаліста державного зразка;

- можливість продовжити навчання у Державному ВНЗ "НГУ" за скороченим терміном навчання.

© 2006-2022 Інформація про сайт