Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інститут економіки

Директор – Швець Василь Якович, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України.
Контакти: Тел.:(0562) 46-99-36
E-mail: vasil-shvetc@ukr.net

Інститут економіки НГУ заснований у 1993 році на базі економічного факультету з метою подальшого удосконалення підготовки менеджерів і економістів з урахуванням найкращого світового досвіду та вітчизняної практики підприємницької діяльності.

Сьогодні бізнес-освіта повинна відповідати задачам суспільства та ринкової економіки. Це є важливим для створення нового людського капіталу, який необхідний для формування в Україні сучасного інноваційного господарства та справедливої суспільної моделі.

До складу інституту входять:

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру та докторантуру.

Основні напрямки наукової діяльності інституту включають дослідження та розробки в таких сферах:

  • Управління та адміністрування підприємницької діяльності.
  • Економіка природокористування.
  • Управління, економіка та організування діяльності промислових підприємств.
  • Економічна теорія та економічна кібернетика.


© 2006-2021 Інформація про сайт