Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Додаток 9.1 до Правил прийому до Докучаєвського гірничого технікуму Державного ВНЗ "НГУ" в 2012 році
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
станом на 15.11.2011 р.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
0305 Економіка та
підприємництво
5.03050401 економіка підприємства 30 30 2р. 10м. 1р. 10м. 4250 2400
0503 Розробка корисних копалин 5.05030102 відкрита розробка корисних копалин 60 60 3р. 10м. 2р. 10м. 4450 2300
5.05030103 експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 60 60 3р. 10м. 2р. 10м. 4400 2200
5.05030301 збагачення корисних копалин 30 30 3р. 10м. 2р. 10м. 4500 2150
0701 Транспорт і
транспортна інфраструктура
5.07010102 організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 60 60 3р. 10м. 2р. 10м. 4650 2450
0801 Геодезія та землеустрій 5.08010102 землевпорядкування 25 25 3р. 10м. 2р. 10м. 4350 2450
© 2006-2019 Інформація про сайт