Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила прийому до структурних підрозділів

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка":


Автотранспортного коледжу,

Павлоградського коледжу,

Марганецького коледжу в 2018 році


Зміни внесені відповідно наказу Міністерства освіти і науки України «Щодо перейменування Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» від 20 грудня 2017 року № 1636, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження статуту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 29 березня 2018 року № 294; наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 23 червня 2018 року № 409 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за № 601/32052:І. Загальні положення
ІІ. Терміни та поняття
ІІI. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
V. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
VI. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ»
VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
ІX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
X. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань
XI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
XII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XIІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XІV. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
XV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти

Додаток 1 Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 
Додаток 3 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
 
Додаток 4 ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка
 
Додаток 5 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200
 
Додаток 6 ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році
 
Додаток 7 Положення про гуртожиток студентського містечка Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів
 


© 2006-2019 Інформація про сайт