Національний гірничий університет — відповідність Часу

Програми вступних іспитів для отримання ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1) Єдина програма з української мови (за професійним спрямуванням) для всіх напрямів підготовки

2) З фаху за спеціальностями підготовки:


Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Код спеціальності 051 Економіка
(Економічна кібернетика; 
Економіка підприємства; Економіка природокористування)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Код спеціальності 071 Облік і оподаткування 
(Фінанси і кредит)
(Менеджмент організацій і адміністрування;  Менеджмент інноваційної діяльності;  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;  Логістика;  Управляння інноваційною діяльністю;  Управління проектами;  Адміністративний менеджмент)

Код спеціальності 075 Маркетинг 
(Підприємництво, Бізнес-адміністрування, Міжнародний бізнес )
(Геологія, Гідрогеологія, Геофізика, Інженерна геологія, Геологія та оцінка дорогоцінного каміння)

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення 
(Програмне забезпечення систем)
(Інформаційні управляючі системи та технології; Інформаційні технології аерокосмічного моніторингу довкілля)
(Комп'ютерні системи та мережі)

(Системний аналіз і управління)
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка
(Технології машинобудування, Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва)
(Гірничі машини та комплекси, Комп'ютерний інжиніринг машинобудування)
(Електротехнічні системи електроспоживання, Енергетичний менеджмент, Електромеханічні системи геотехнічних виробництв, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії)

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика )

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації 
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 
(Телекомунікаційні системи та мережі)
Технології захисту навколишнього середовища

Код спеціальності 184 Гірництво
(Підземна розробка родовищ, Інжиніринг гірництва, Гірничотранспортні системи та інженерна логістика, Охорона праці, Відкрита розробка родовищ, Буріння свердловин, Маркшейдерія, Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств, Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини, Збагачення корисних копалин, Гірнича геологія, Обробка природних матеріалів, Обробка ювелірного та декоративного каміння, Будівельна геотехнологія та геомеханіка, Вибухові технології та матеріали)

Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології
(Спорудження нафтових і газових свердловин, Технології видобування, транспортування та зберегання вуглеводневих енергоносіїв )


Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
(Промислове і цивільне будівництво,  Інжиніринг та оцінка об'єктів будівництва )
(Землевпорядкування і кадастр; Геоінформаційні системи і технології)
(Автомобілі та автомобільне господарство)
(Транспортні технології на автомобільному транспорті)


© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт