Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Програми вступних іспитів для отримання ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Галузь знань 01 Гуманітарні науки

Код спеціальності 015.03 Професійна освіта (гірництво)

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Код спеціальності 051 Економіка

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Код спеціальності 071 Облік і оподаткування 


Код спеціальності 075 Маркетинг 


Галузь знань 12 Інформаційні технології

Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення 


Код спеціальності 132 Матеріалознавство


Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Код спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації 
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Код спеціальності 184 Гірництво

Код спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія


Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Код спеціальності 242 Туризм 


Галузь знань 26 Цивільна безпека

Код спеціальності 263 Цивільна безпека 

Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 274 Автомобільний транспорт 


Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Код спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 


© 2006-2019 Інформація про сайт