Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»:

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Код спеціальності 035 Філологія
Переклад

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Код спеціальності 051 Економіка 
Спеціалізації:
Економічна кібернетика
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Код спеціальності 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

Код спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

Код спеціальності 073 Менеджмент 
Спеціалізації:
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Код спеціальності 075 Маркетинг
Маркетинг

Галузь знань 10 Природничі науки 
Код спеціальності 101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

Код спеціальності 103 Науки про Землю 
Спеціалізації:
Геологія
Гідрогеологія
Геофізика

Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Код спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем

Код спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
Спеціалізації:
Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Код спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні системи та мережі

Код спеціальності 124 Системний аналіз
Системний аналіз і управління

Код спеціальності 125 Кібербезпека 
Спеціалізації:
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Управління інформаційною безпекою

Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Код спеціальності 131 Прикладна механіка
Технології машинобудування

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Гірничі машини та комплекси

Галузь знань 14 Електрична інженерія 
Код спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Спеціалізації:
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Автоматизоване управління технологічними процесами

Код спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна техніка

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації 
Код спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікаційні системи та мережі

Галузь знань 18 Виробництво та технології 
Код спеціальності 184 Гірництво
Спеціалізації:
Розробка родовищ та видобування корисних копалин:

Шахтне і підземне будівництво
Буріння свердловин
Маркшейдерська справа
Збагачення корисних копалин

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 
Код спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
Промислове і цивільне будівництво

Код спеціальності 193 Геодезія та землеустрій
Спеціалізації: 

Галузь знань 27 Транспорт 
Код спеціальності 274 Автомобільний транспорт
Автомобілі та автомобільне господарство

Код спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний)
Організація перевезень і управління на транспорті
 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт