Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Підготовку студентів з спеціальності 7.05030101 "Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)" виконують такі кафедри:

© 2006-2021 Інформація про сайт