Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
13.05.2023

Всеукраїнська науково-практична конференція

Всеукраїнська науково-практична конференція:

«Стратегії і трансформації педагогіки в умовах сталого розвитку суспільства 2023»

15-17 травня 2023 року

Організатори:
Міністерство освіти і науки України,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
ГО «Освітній центр "Відкрите знання"
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Харківський національний авто-дорожній університет

Високоповажні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбудеться весною 2023 р.
Для включення у програму конференції розглядаються заявки та тези доповідей, які були отримані оргкомітетом не пізніше 25 квітня 2023 р.

Робочі мови конференції:
- українська;
- англійська.

За результатами роботи конференції буде підготоване видання електронного наукового збірника тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії і трансформації педагогіки в умовах сталого розвитку суспільства».
Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження даної інформації серед колег, зацікавлених прийняти участь у конференції.
Участь у конференції безкоштовна


Напрями роботи конференції

1. Формування екологічної свідомості людини в освітньому середовищі і соціокультурному просторі. Екологізація освіти
2. Цифрові трансформації в освіті
3. Механізми та ресурси доступності освіти для особливої категорії споживачів
4. Якість освіти і академічна доброчесність в освітньому середовищі
5. Управління навчальним процесом під час асинхронного дистанційного навчання
6. Галузева професійно-технічна освіта в умовах сталого розвитку


Вимоги до оформлення тез:

1. Тези подаються в електронній формі (формат файлу - *.doc або docx ) на електрону адресу (pismenkova.t.o@nmu.one).

Назва файлу – прізвище автора латинськими літерами.

2. Обсяг тез – 3-4 сторінки А4, без урахування списку джерел.

3. Шрифт Times New Roman, кегль 12; інтервал – 1,5.

4. Відступи: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

5. Абзац – 1,25 см.

6. Тези подаються українською або англійською мовами.

  

Тези мають містити:

• Індекс УДК - у лівому верхньому кутку.

• Прізвище, ініціали автора (авторів) - у лівому верхньому кутку (кегль 11, міжрядковий інтервал 1,5, без нахилу та підкреслювань); статус автора (авторів): студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; курс, спеціальність; місце навчання, роботи; науковий ступінь та вчене звання; електронна адреса автора (авторів).

• Назва тез доповіді - розташування по центру, кегль 12, прописні (всі великі) літери.

• Анотація - українською або англійською мовами, кегль 11, до 50 слів.

• Ключові слова - українською або англійською мовами, кегль 11, основні терміни, поняття.

• Список використаних джерел - у порядку посилання на них у тексті, відповідно до ДСТУ 8302:2015.

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають принципам академічної доброчесності, тематиці конференції, встановленим вимогам та не містять наукової новизни.

 

Контактна особа:

Фахівець відділу маркетингу Ірина Мацюк тел.: +38 (050) 453-99-92


До списку

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт