Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
24.04.2023

Запрошуємо 24-28 квітня взяти участь у роботі студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки - 2023», яка проводитиметься в онлайн режимі

конфстуд.jpg

Шановні здобувачі вищої освіти!


        Оргкомітет запрошує 24 – 28 квітня 2023 р. взяти участь у роботі студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки - 2023», яка проводитиметься у дистанційному (онлайн) режимі.

        У рамках конференції пройде засідання науково-технічних секцій:

Секція 1 – Технології видобутку корисних копалин

Керівник секції – Коровяка Євгеній Анатолійович – к.т.н., завідувач кафедри нафтогазової інженерії та буріння, e-mail: koroviaka.ye.a@nmu.one;
Секретар – Дмитрук Олена Олександрівна - асистент кафедри нафтогазової інженерії та буріння;
тел.:(050)955-12-02, e-mail: dmytruk.o.o@nmu.one

Секція 12 – Автоматизація та інформаційно-вимірювальні системи

Керівник секції – Бубліков Андрій Вікторович – д.т.н, завідувач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем;

тел.: (096) 761 57 11, e-mail: bublikov.a.v@nmu.one
Секретар – Глухова Наталія Вікторівна, к.т.н, доцент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем;
e-mail: hlukhova.n.v@nmu.one

Секція 2  –  Технології машинобудування

Керівник секції – Дербаба Віталій Анатолійович, к.т.н., завідувач кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства;
Секретар – Богданов Олександр Олександрович  – к.т.н., доцент кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства;
тел.: (050) 654 68 86, e-mail: bohdanov.o.o@nmu.one


Секція 13 –  Економіка і управління у промисловості

Керівник секції – Трифонова Олена Василівна, д.е.н., професор, декан факультету менеджменту;
Секретар – Терехов Євген Володимирович, к.е.н., доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління;
тел.: (066) 383 05 51, 

e-mail: terekhov.ye.v@nmu.one

Секція 3 – Транспортні системи та енергомеханічні комплекси промислових підприємств

Керівник секції – Ширін Леонід Никифорович– д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних систем та енергомеханічних комплексів;

Секретар – Ільїна Інна Сергіївна – к.т.н., доцент кафедри транспортних систем та енергомеханічних комплексів;
тел.: (050) 965 17 54, e-mail: ilina.i.s@nmu.one


Секція 14 – Гуманітарні науки

Керівник секції – Нестерова Ольга Юріївна, к.пед.н., завідувачка кафедри філософії і педагогіки;

Секретар – Пазиніч Юлія Миколаївна, к.політ.н., доцент кафедри філософії і педагогіки;
тел.: (067) 393 56 15, e-mail: jpazynich@ukr.netСекція 4 –  Автомобільний транспорт

Керівник секції – Бас Костянтин Маркович – к.т.н., зав. кафедри автомобілів і автомобільного господарства;
тел.: (095) 657 49 18, e-mail: bas.k.m@nmu.one
Секретар – Олішевська Валентина Євгенівна, доцент кафедри автомобілів і автомобільного господарства; e - mail: olishevska.v.ye@nmu.one


Секція 15 – Інжиніринг та дизайн

Керівник секції – Заболотний Костянтин Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інжинірингу дизайну в машинобудуванні;
тел.: (050)340 02 01, e-mail: zabolotnyi.k.s@nmu.one
Секретар – Захарова Діана Романівна, студентка гр. 133-20-1;

Секція 5 –  Геодезія та землеустрій

Керівник секції – Янкін Олександр Євгенович, к.т.н., доцент, кафедри геодезії;
Секретар – Трегуб Юлія Євгенівна, доцент кафедри геодезії;
тел.: (050) 481 12 97, e - mail: department1geodesy@gmail.com


Секція 16 – Гірнича промисловість та геоінженерія

Керівник секції – Яворський Андрій Васильович, к.т.н., доцент кафедри гірничої інженерії та освіти;
Секретар – Саїк Павло Богданович - к.т.н., доцент кафедри гірничої інженерії та освіти;
тел.: (050)559 58 58, e-mail: saik.nmu@gmail.com

Секція 6 –  Будівництво, геотехніка і геомеханіка

Керівник секції – Гапєєв Сергій Миколайович, д.т.н., зав. кафедри будівництва, геотехніки та геомеханіки;
Секретар – Дараган Тетяна Вікторівна, аспірантка кафедри БГГМ;
тел.: (050) 362-04-47; e-mail: hapieiev.s.m@nmu.one
Секція 17 – Публічне управління та адміністрування

Керівник секції – Лола Вікторія Василівна, доцент каф. прикладної економіки, підприємництва та публічного управління;

Секретар – Сергієнко Елла Олексіївна, доцент каф. прикладної економіки, підприємництва та публічного управління;

тел.: (099) 257-45-52, e-mail: lola.v.v@nmu.one

Секція 7 –  Науки про Землю

Керівник секції – Загриценко Аліна Миколаївна, д.т.н., завідувачка кафедри гідрогеології та інженерної геології;
Секретар – Деревягіна Наталія Іванівна, к.т.н., доц. кафедри гідрогеології та інженерної геології;
тел.: (096) 924 31 64, e-mail: dereviahina.n.i@nmu.one


Секція 18 – Право

Керівник секції – Світличний Олексій Олексійович, к.ю.н., доцент кафедри публічного права;
Секретар – Перескока Олена Валеріївна;

тел.: (050) 255 09 90, e-mail: svitlychnyi.o.o@nmu.one

Секція 8 – Безпека праці

Керівник секції – Чеберячко Юрій Іванович, д.т.н,  професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки;
Секретар – Столбченко Олена Володимирівна, к.т.н, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки;
тел.: (050) 589 70 28, e-mail: elena_aot@ukr.net
Секція 19 – Матеріалознавство та технічна естетика

Керівник секції – Колосов Дмитро Леонідович  – д.т.н, завідувач кафедри механічної та біомедичної інженерії;
Секретар – Федоскіна Олена Валеріївна – к.т.н., доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну;

e-mail: fedoskina.o.v@nmu.one

Секція 9 – Екологічні проблеми регіону

Керівник секції – Миронова Інна Геннадіївна, к.т.н, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;
Секретар – Ґрунтова Валентина Юріївна, асистент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

тел.: (050)676 44 07 

Секція 20 – Мовознавчі та літературознавчі дискурсивні практики

підсекція Дискурсивні практики у літературі:

Керівник секції – Біляцька Валентина Петрівна, д.філол.н, професор кафедри філології та мовної комунікації;
Секретар – Ромас Людмила Миколаївна, к.філол.н., доцент кафедри філології та мовної комунікації;
тел.: (067) 283 64 43, e-mail: biliatska.v.p@nmu.one

підсекція Дискурсивні практики у мові:

Керівник секції – Ігнатьєва Світлана Євгенівна, к.філол.н, завідувачка кафедри філології та мовної комунікації;
Секретар – Баракатова Неонілла Анатоліївна, к.філол.н., доцент кафедри філології та мовної комунікації;
тел.: (067) 560 08 57, e-mail: ihnatieva.s.ye@nmu.one  

Секція 10 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Керівник секції – Ципленков Дмитро Володимирович, к.т.н., завідувач кафедри електротехніки;
Секретар – Замкова Ольга Андріївна, асистент кафедри електроенергетики;

тел (066)730 76 27, e-mail: zamkova.o.a@nmu.one
Секція 21 – Підприємництво та управління проєктами

Керівник секції – Вагонова Олександра Григорівна, д.е.н., зав. кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління;

Секретар – Тимошенко Любов Вікторівна - доцент каф. прикладної економіки, підприємництва та публічного управління;

тел.: (066) 054-84-45, e-mail: tymoshenko.l.v@nmu.one  

 Секція 11 – Інформаційні та телекомунікаційні технології

Керівник секції – Алексєєв Михайло Олександрович, д.т.н., завідувач кафедри програмного забезпечення  та комп’ютерних систем;

Секретар – Ширін Артем Леонідович, к.т.н, доцент кафедри програмного забезпечення  та комп’ютерних систем;

тел. (068) 176 10 01, e-mail: shyrin.a.l@nmu.one
     Секція 22 – Хімічні, біохімічні та медичні технології

Керівник секції – Коверя Андрій Сергійович – к.т.н, доцент кафедри хімії;
Секретар – Овчаренко Аліна Олександрівна– к.хім.н., доцент кафедри хімії;
тел.: (067) 835 48 51, e-mail: koverya.a.s@nmu.one     


ДетальнішеДо списку

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт