Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
13.05.2014

НЕВИЧЕРПНА ЕНЕРГІЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Викладачі вищої школи є однією з основних соціально-фахових груп, на яку суспільством покладені дві надзвичайно важливі взаємозалежні функції: зберігання і збільшення спадщини суспільства і цивілізації в цілому; соціалізація особистості на найважливішому і відповідальнішому етапі її формування, пов'язаного з одержанням фахової підготовки.

Зокрема, викладач вищого навчального закладу повинен мати здібності організатора, оратора, аналітика, психолога, володіти логікою та технологією педагогічного процесу і виховання, літературною мовою, бути фахівцем своєї справи й ерудитом в інших галузях знань. Така багатопланова кваліфікаційна характеристика унікальна й потребує величезних розумових, фізичних, емоційно-вольових витрат. Саме такою людиною і є завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії НГУ, доктор технічних наук, професор Ф. П. Шкрабець, який сьогодні відзначає свій 65-річний ювілей.

Наполеглива праця науковця гідно в ідзначена державою. Федір Павлович Шкрабець – лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2010 р.), академік Академії наук вищої школи України, член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій, двічі лауреат премії Національного гірничого університету в галузі освіти і науки (2002, 2009 рр.). Нагороджений знаками "Винахідник СРСР", "Відмінник освіти України", "Шахтарська слава" III ступеню та знаком "Петра Могили".

За його ініціативою та за його безпосередньою участю у 2011 році в НГУ розпочато підготовку фахівців спеціальністі "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії".

Під керівництвом професора Ф.П. Шкрабця колектив кафедри відновлюваних джерел енергії виконав значну роботу з розробки та впровадження в навчальний процес навчально-методичного та інформаційного забезпечення понад 20 дисциплін, враховуючи програми практик та дипломного проектування за новою спеціальністю. На базі сучасного обладнання та вимірювальної техніки закінчено створення нових лабораторій з вивчення та дослідження альтернативних видів енергії, комп’ютерного класу з відповідним програмним забезпеченням; розширені та вдосконалені лабораторії електромеханічних перетворювачів енергії, електроматеріалознавства, електротехніки. Сьогодні навчальний процес повністю забезпечений методичними та навчальними посібниками.

Під керівництвом Федора Павловича розроблено ряд пристроїв релейного захисту та системної автоматики для розподільчих мереж підприємств гірничо-металургійного комплексу напругою до та більше 1000 В; проводяться науково-дослідні роботи з підвищення ефективності підземних систем електропостачання глибоких енергоємних шахт. Кафедра співпрацює з вченими провідних технічних університетів України, у тому числі, з провідними науковими установами НАН України (Інститут відновлюваних джерел енергії та ІГТМ), Академією наук вищої школи України, галузевими науковими організаціями (МакНДІ, УкрНДІВЕ та підприємствами гірничо-добувної промисловості.

Плідно працює доктор технічних наук Ф.П. Шкрабець,зокрема, він видав видано близько 300 наукових праць, з них – 5 підручників для ВНЗ, 11 навчальних посібників з грифом МОН України, 14 монографій і довідкових посібників; отримав більше 20 авторських свідоцтв і патентів. Федір Павлович готує нове покоління науковців, тож серед його учнів – дев’ять кандидатів та один доктор наук.

Колектив кафедри відновлюваних джерел енергії, студенти щиро вітаєють Федора Павловича з 65-річним ювілеєм і бажають міцного здоров’я, невичерпної енергії, творчого натхнення в науково-педагогічній діяльності, здібних й талановитих студентів і аспірантів!

Сьогодні на засіданні ректорату професору Ф.П. Шкрабцю ректор Г.Г. Півняк вручив високу університетську нагороду – «За заслуги». Вітаємо!


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт