Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
28.04.2014

Професор Дмитро Кузьмович Крюков – яскрава особистість НГУ

У цьому році співпали дві дати –115-річчя з часу заснування Національного гірничого університету та 90-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електропривода, вченого та викладача Дмитра Кузьмовича Крюкова (1924-1989).

Протягом всієї 115-річної історії НГУ його вчені і викладачі вбачали своєю місією, головним завданням професійної діяльності формування кращого майбутнього. З огляду на це діяльність університету є актуальною по відношенню до часу. Бути цікавим для студентів і абітурієнтів, створювати умови для активної творчої діяльності – ці риси відзначають стиль діяльності нашого ВНЗ від часу заснування у 1899 році і до сьогодення.

Творчу атмосферу НГУ створюють люди, особистості. Вони стоять за кожним досягненням, кожною науковою, інженерною, педагогічною перемогою. Однією з яскравих особистостей є професор Дмитро Кузьмович Крюков, який очолював кафедру електропривода НГУ з 1974р. до 1989р.

До 1974 року кафедра вже мала свою восьмирічну історію, певні традиції і надбання. Прийшовши на посаду завкафедри, професор Крюков у 70-х роках минулого століття починає свою діяльність з активного оновлення лабораторної навчальної бази кафедри. Власною енергією, харизмою і професійним відношенням до справи Дмитро Кузьмович далі розвинув творчу атмосферу кафедри.

Різноплановість його професійних інтересів, фундаментальний підхід до вивчення фізичних явищ в електромеханічних системах рудоподріблювальних млинів зумовили результативність й інших наукових робіт, що виконували співробітники кафедри. Наукові колективи впровадили на підприємствах зносостійкі футеровки барабанних млинів і промивних машин. Ці роботи свого часу були відзначені бронзовими медалями на ВДНГ СРСР. Ідея примусового самоподрібнення сировини в барабанних млинах, реалізація якої забезпечує підвищення ефективності в 3-5 разів у порівнянні з традиційними підходами, доведена численними впровадженнями та експериментами.

З наукової школи професора Д.К. Крюкова вийшло багато вчених, фахівців- електромеханіків. Творча атмосфера кафедри, безперервний активний науковий пошук сформували цілу плеяду науковців, викладачів, таких як к.т.н., В.А.Машковський, д.т.н. В.С. Хілов, к.т.н. М.І. Школа, О.М. Галушко, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор О.С. Бешта та багато інших.

Завдяки фундаменту, закладеному діяльністю професора Крюкова у ті далекі часи, кафедра електропривода сьогодні активно розвивається і, як і раніше, формує майбутнє, виховуючи висококваліфікованих фахівців. Традиції того часу живуть ті підтримуються колективом кафедри, створюються нові наукові напрями, приходять до аудиторій нові покоління студентів та викладачі. Це і є найкращим спогадом, виявом поваги до тих, завдяки кому всі 115 років Національний гірничий університет є відповідним часу.

Колектив кафедри електропривода НГУ

До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт